Askøy

Hos oss kan du få hjelp i foreldrerollen, støtte til hele familien eller barna alene. For å delta i våre tilbud må familien være registrert hos oss. Ring oss på tlf 940 23 140 for mer informasjon eller for å avtale et møte med oss.

Tilbud

 • Individuelle tilbud

  Ønsker du å avtale tid for individuell samtale og veiledning, ta kontakt med oss direkte på telefon eller benytt deg av kontaktskjema her på siden. Vi tilbyr profesjonell veiledning og holder samtaler med par, barn og foreldre. Vi kan også tilby «Marte Meo veiledning».

 • Sped- og småbarnsgruppe

  Et treffpunkt hvor nybakte foreldre og foreldre med barn til og med 3 år kan dele erfaringer, frustrasjoner, søke råd, lære, oppleve støtte og bygge nettverk. Vi avslutter med felles lunsj.

 • Aktivitetsgruppe/drop-in

  Vi tilbyr kreative aktiviteter flere ganger i uken, der du som voksen kan få tips og ideer til aktiviteter du kan gjøre sammen med barna.

  Vi har aktiviteter som for eksempel å sy, tegne, male, bake, strikke, hekle, fargelegge, pynte kaker, lage kort og mye mer.

 • Kokkekurs for voksne og barn

  Med tilbudet «Kokk & Le» lager vi sunn og smakfull middag med fokus på økonomi, råvarer og planlegging av middager i hverdagen. Maks 8 foreldre om gangen, der du lærer å lage sunn mat og har det moro på kjøkkenet. Kurset varer i 6 uker.

  Vi har også tilbud til 9-12 åringene med «Kokk & Le junior», der barna lager sunne, enkle retter til sine seg og familier.

 • Foreldrekurs

  Trygghetssirkel for foreldre (COS-P) er et verktøy vi kan bruke for å forstå og møte barnas behov. Trygghetssirkelen er basert på omfattende forskning innen tilknytning.

  Det gir deg som forelder verktøy til å forstå bedre hvilke behov barnet har, hvilke signaler de sender og hva du kan gjøre for å møte disse behovene bedre. Dette er et forebyggende tilbud med 7-8 gruppesamlinger på 1,5-2 timer.


  International Child development program (ICDP) er et et helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge, og er med på å styrke omsorgsgivere sin omsorgskompetanse.


  DUÅ 6-12 år er et veiledningsprogram for foreldre/familier med barn mellom 6 og 12 år, med kjente risikofaktorer eller utviklede atferds- og/eller samspillsvansker.

  Programmets formål er å styrke foreldres samspill med barna. Gjennom dette fremme barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, samt å forebygge, redusere eller behandle problematferd, og samhandlingsvansker mellom voksne og barn.

 • Bruktbod

  Vi har pent brukte barneklær og utstyr, og gir ut til våre brukere som har avtale om deltakelse på andre tilbud på Blå Kors barnas stasjon.

 • Ferier og høytider

  I skolens ferieuker tilbyr vi aktiviteter og ferieopplevelser for familier som er registrert hos oss.

  Lengre ferieopphold kan søkes om på Blå Kors ferier. For mer informasjon klikk på linken for å lese mer.

  I høytider som påske og jul arrangerer Blå Kors barnas stasjon aktiviteter for familier som er registrert hos oss. Se egne høytidsprogram på stasjonen.

 • Sosialt felleskap m/middag

  Vi møtes til felles middag en dag i uken (onsdager eller torsdager) kl. 16.00, med lek og aktiviteter etter middag. Her har vi fokus på sunn mat i sosialt samvær med andre familier. Påmelding skjer på telefon eller tekstmelding dagen før.

   

Kontakt oss på Askøy

Opplysningene om navn og telefonnummer blir lagret slik at vi kan ta kontakt med deg.