Våre tilbud

Se mer detaljert info om ledige tilbud på de ulike avdelingene.

 • Samtaler, veiledning
  Samtaler og veiledning individuelt for den enkelte familie og i gruppe. Våre ansatte er skolert i familie- og samspillstøttende programmer.
 • Gruppetilbud
  Et variert utvalg av gruppetilbud på dag og ettermiddag, gjennom hele året. Treffpunkt for barn og foreldre, med mulighet for å øke foreldre­kompetansen, bygge nettverk og ha gode måltidsfellesskap.
 • Kurs
  Det arrangeres kurs for foreldre og/ eller barn, relevant for å nå famili­ens mål om utvikling.
 • Bruktbod
  Vi tilbyr pent brukt klær/sko/ utstyr, slik at barna har det de trenger for å delta på aktiviteter og sosiale arenaer.
 • Særskilte oppdrag på vegne av offentlige aktører
  På vegne av kommuner tilbyr noen Barnas Stasjoner særskilte tilbud.
 • Ferie- og fritidstilbud, og høytidsmarkeringer
  Dagsturer, høytidsfeiringer og ferier arrangeres jevnlig for å gi fa­milien varierte og gode opplevel­ser sammen. Tur- og aktivitetspro­grammet er variert for å ivareta behovet for kultur, natur, variasjon og lokal tilhørighet.
Gratis ferietilbud til familier i alle ferieuker: