Våre tilbud

Vi tilbyr:

 • Samtaler og veiledning

  Samtaler og veiledning individuelt for den enkelte familie og i gruppe. Våre ansatte er skolert i familie- og samspillstøttende programmer.

 • Gruppetilbud

  Et variert utvalg av gruppetilbud på dag og ettermiddag, gjennom hele året. Treffpunkt for barn og foreldre, med mulighet for å øke foreldre­kompetansen, bygge nettverk og ha gode måltidsfellesskap.

 • Kurs

  Det arrangeres kurs for foreldre og/eller barn, som er relevant for å nå famili­ens mål om utvikling.

 • Bruktbod

  Vi tilbyr pent brukt klær, sko og utstyr, slik at barna har det de trenger for å delta på aktiviteter, og sosiale arenaer.

 • Særskilte oppdrag på vegne av offentlige aktører

  På vegne av kommuner tilbyr noen avdelinger i Blå Kors barnas stasjoner særskilte tilbud.

 • Turer, aktiviteter og ferier

  Dagsturer, ferier og høytidsfeiringer arrangeres jevnlig for å gi fa­milien varierte og gode opplevel­ser sammen. Tur- og aktivitetspro­grammet er variert for å ivareta behovet for kultur, natur, variasjon og lokal tilhørighet.

Gratis ferietilbud til familier i alle ferieuker: