Rusbehandling for menn

Vi er Skandinavias eldste institusjon for behandling av rusproblematikk, og har vært i drift siden 1909. Klinikken har i dag 30 langtidsplasser med en behandlingstid inntil 9 måneder.

Forside

Klinikken ligger idyllisk til ved Einafjorden på Toten, 1.5 time fra Oslo, 30 minutter fra Gjøvik. Vi har avtale med Helse Sør Øst, og er en del av det ordinære tjenestetilbudet i Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB). Behandlingen foregår individuelt og i gruppe. Vi tilpasser behandlingen etter pasientens situasjon. Ventetid er vanligvis 8-12 uker.

Det koster ingenting å få behandling hos oss, og det er heller ingen kommunale egenandeler.

Om Blå Kors

Blå Kors Eina er del av Blå Kors Øst, sammen med døgnklinikkene Blå Kors Poliklinikk Oslo og Blå Kors Behandlingssenter Slemdal. Vi tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) på oppdrag fra Helse Sør Øst (HSØ).Klinikkene har hver for seg selvstendige driftsavtaler med oppdragsgiver HSØ.

Aktuelt fra Blå Kors

Om rus og avhengighet