Fortnite-Emils dataspilling skapte trøbbel i familien

Halvprofil av smilende Frank Pedersen og Emil Bergquist Pedersen ute på gata i dagslys
Frank Pedersen var bekymret for at Emils dataspilling var destruktiv og bortkastet tid.

Emil «Nyhrox» Bergqvist Pedersen var bare 16 år da han vant VM i Fortnite i 2019 og ble verdenskjendis over natta. Men – før det skjedde, hadde det vært mye frustrasjon mellom foreldrene om hvordan de skulle forholde seg til sønnens dataspilling. Vi forstod ikke hva dette dreide seg om, forteller Emils far, Frank Pedersen.

Pedersen, forteller om hvor vanskelig det var som foreldre å se en sønn, som alltid hadde drevet med idrett, plutselig bare ville sitte på rommet og game.

Satt bare «klistret» til skjermen

Frank Pedersen i halvprofil

Mange foreldre vet ikke hvorfor ungdommene ønsker å sitte «klistret til skjermen», og er mer opptatt av å få dem til å gjøre noe annet enn å faktisk sette seg inn i hvorfor de vil spille. Gamerpappaen råder alle foreldre til å vise interesse for hva barna spiller.

Gratis gamingforedrag til foreldremøtet

Sluttet å treffe venner

Selv om flere foreldre er mer positive til gaming i dag enn tidligere er det fremdeles for mange foreldre forbundet med noe negativt og skam.

– Vi foreldre forstod ikke hva dette dreide seg om, og opplevde at han bare «satt bare foran skjermen» i mange timer alene på rommet, forklarer Pedersen.

Foreldrene opplevde at sønnen ofte var trøtt, og at spillingen gikk ut over skolearbeidet. Han sluttet å treffe venner og det var vanskelig å få ham til å komme til middag. Disse bekymringene bygget seg opp til å bli konflikt med sønnen, og mye irritasjon.

Fra destruksjon til prestasjon

Til slutt ble konflikten så ille at faren rett og slett satte seg inn på rommet og så på mens Emil spilte. Dette skulle vise seg å være starten på farens helomvending i holdning til sønnens dataspilling. De utviklet en ny måte å kommunisere på, og sakte, men sikkert, en bedre forståelse for hverandre.

Mange foreldre tror dataspilling bare er tull og tøys, men i dag må vi faktisk erkjenne at det er en aktivitet som veldig mange driver med.

Frank Pedersen, gamerfar og breddesjef i Norges Triathlonforbund

– Fra å se på gaming som destruktiv og bortkastet tid, begynte jeg å legge merke til Emils sportslige inngang til gamingen. At det handlet om å prestere, og ha en kompetitiv inngang til spillet.

9 av 10 foreldre er uenige med hverandre

Emils foreldre hadde vært samkjørte i sin bekymring og frustrasjon. I starten. Men nå var det plutselig Frank forsvarte sønnens spilling, når mor var kritisk. Som igjen skapte konflikt mellom foreldrene.

Som par klarte de heldigvis å finne gode løsninger sammen som de ble enige om. Og da sønnen vant verdensmesterskapet i Fortnite, var det til og med vanskelig for mor å ikke lenger se positive aspekter til spillingen.

I følge en ny undersøkelse svarer 9 av 10 foreldre at de er uenige med hverandre om hvilke regler som bør gjelde for dataspilling i hjemmet. Emils far tror dette aspektet har vært underkommunisert og tror det er lurt at det snakkes mer om.

For mye uenighet rundt gaming kan være gnagende for parforhold.

Audun Harjen, rådgiver i Blå Kors

Skyggesider ved alt

Audun Harjen, nærbilde ute

Audun Harjen, rådgiver i Blå Kors, peker på at det er mindre skam rundt dataspilling i dag enn det det var tidligere. Han mener samtidig at det også er viktig å si at for noen så er det også utfordringer.

– Konflikt med barn kan være utfordrende for parforhold, sier Audun Harjen, rådgiver i Blå Kors.

Han tror det er veldig vanlig i hjem at konflikt mellom foreldre handler om hvordan man skal sette grenser for barna. Han mener dataspilling nok har mer aksept for menn, for det har vært og fremdeles er en mannsdominert aktivitet. Det blir nok ofte uenighet der far tar parti med barn, som gjør at mor ikke føler seg bra.

Der det er konflikt med barn, så øker også skilsmisseraten.

Audun Harjen

– I Blå Kors jobber vi tett på pårørende til gaming på poliklinikken, forteller Harjen. Vi vet at for mye uenighet rundt dette er gnagende for forhold.

Rådgiveren minner allikevel om at vi ikke må glemme at for noen kan for mye dataspilling også få alvorlige konsekvenser og foreldre skal ha lov til å være bekymret. Foreldre har en naturlig og universell skepsis rundt mange ting i barnas hverdag. En ide om at det finnes skyggesider med alt.

Gameren ber om råd

Som breddesjef i Norges Triathlonforbund, hadde Frank Pedersen den fordelen ved å kunne tolke og forstå sportslige aspekter ved spillingen, og han kunne derfor etterhvert begynne å gi råd om kosthold og ernæring.

Han presiserer likevel at man ikke trenger å ha kompetanse i toppidrett for å kunne vise interesse for hva barna gjør i dataspill.

I dag er Emil 19 år har flyttet hjemmefra, men faren er ofte den første han ringer til for å fortelle om oppturer og nedturer i turneringene, og for å be om råd.

Frank er tydelig på at den tilliten som sønnen har til ham idag om gaming, er et resultat av at han tok sønnens interesse på alvor. Vi foreldre er mye viktigere enn vi tenker at vi er, bedyrer han.

Frank Pedersen råder foreldre til å senke skuldrene når det gjelder dataspilling. Noen gamer bare fordi det er gøy. Det trenger ikke være destruktivt eller asosialt, forteller han.

Video: Kris Munthe v/Barnevakten

Fotballforeldre trenger ikke hjelp

Barnevakten og Blå Kors har utviklet et nytt konsept som skal hjelpe foreldre med å kunne skille mellom engasjert og problematisk dataspilling.

Tanken med dette foredraget er å gi foreldre en større forståelse for gaming og foreldrerollen, og gi noen verktøy til hvordan man kan engasjere seg og sette rammer for spillingen. Gaming en viktig del av mange ungdommers liv, forteller Kris Munthe, foredragsholder og spillanmelder i Barnevakten.


Kris peker på at tradisjonelle fritidsaktiviteter, som fotball er noe foreldre er mer kjent med. Derfor er det ikke behov for hjelpe «frustrerte forballforeldre» til å forstå fotballens positive effekter og når det blir for mye fotballspilling. Men gaming har flere aspekter som kan være mer komplisert å sette seg inn i.


Ungdomstiden preges av mer selvstendighet. Og vi foreldre er kanskje mindre på, enn når barna er ynrgre. Derfor har Barnevakten og Blå Kors gått sammen om å utvikle gamingforedrag for både foreldre med barn i barneskolen og ungdomsskolen. Ettersom det er ulike behov og problemstillinger i de forskjellige aldersgruppene.

Kris Munthe holder foredrag om gaming
Kris Munthe fra Barnevakten presenterer det nye gamingforedraget som er utviklet i samarbeid med Blå Kors.

Foredraget er også viktig slik at foreldre seg imellom skal bli mer samkjørte. Det kan bli uenighet mellom far og mor, fordi de har ulike interesser. En snøballeffekt av dette kan gi mer konflikt i hjemmet. Da kan det bli vanskeligere for barna, som er de som lider under dette.


Både det å være for streng og det å være altfor fri i grensesettingen kan ha ulemper ved seg. Kanskje er nøkkelen et sted mellom de to ytterpunktene. Dette foredraget er ment å skape balansert syn på saken. Da kan man sette gode rammer. Sånn som det jo er med alle de andre delene i ungdommens liv.