Blå Kors tar over Hjelpelinjen og Fjernbasert behandling for spillavhengige

Blå Kors styrker nå arbeidet mot spillavhengighet. Vi tar over driften av både Hjelpelinjen og Fjernbasert behandling for spillavhengige, to viktige institusjoner for forebygging og behandling av spillavhengighet. Med dette etableres Blå Kors spilleavhengighet, en satsning for å hjelpe personer med pengespillproblemer og deres pårørende.

Trine Stensen generalsekretær i Blå Kors smiler foran en vegg. Hun har på seg en mørkeblå dressjakke og snakker i denne artikkelen om styrket arbeid mot spillavhengighet ved overtagelse av tilbudene; Hjelpelinjen og fjernbasert behandling av spillavhengige.
header

– Blå Kors har lang erfaring med behandling av ulike avhengighetsproblemer, inkludert pengespillavhengighet. Vi utvider nå arbeidet vårt innen forebygging og behandling på dette området, sier Trine Stensen, Generalsekretær i Blå Kors.

23 000 nordmenn sliter med alvorlig pengespillavhengighet, og 93 000 er i risikosonen for å utvikle dette. Det viser en rapport fra Nasjonalt senter for spillforskning som ble publisert tidligere i år. Selv om dette er høye tall, viser det likevel en nedgang fra siste tilsvarende rapport fra 2019.

Spillavhengighet er et folkehelseproblem som ødelegger mange liv og familier

Fra oppstarten i 2003 og frem til 2023 har Hjelpelinjen mottatt nesten 22 000 telefonsamtaler, og chattet med rundt 600 personer siden chat ble opprettet i 2020.

– Antall personer som sliter med pengespillavhengighet er fortsatt alt for høy, men vi er veldig glade for at tallene synker, og at flere spør om hjelp enn tidligere. Dette er et bevis på at forebyggende arbeid og enerettsmodellen på pengespill fungerer, sier Stensen.

Et samlet tilbud om forebygging og behandling

Blå Kors tilbyr poliklinisk behandling i Oslo, Skien og Haugaland som er spesialisert på behandling av penge- og dataspillavhengighet. Klinikkene har i tillegg et tilbud til pårørende og familier, blant annet par- og familieterapi knyttet til avhengighetsproblematikk.

Dette arbeidet utvides nå ved at Blå Kors tar over Hjelpelinjen og Fjernbasert behandling for spillavhengige:

Hjelpelinjen

Hjelpelinjen skal videreføres som et landsdekkende, anonymt, gratis lavterskel hjelpetilbud for alle som trenger hjelp knyttet til penge- eller dataspill.

 – Vi har som mål at dette skal være en nasjonal hjelpetjeneste som gir hjelp via telefon og chat til mennesker i krise. Vi ønsker å hjelpe brukere til å komme i kontakt med spesialisthelsetjenester, brukerorganisasjoner og NAVs gjeldsrådgivning og advokathjelp.

Frøydis Eidheim er Nasjonal leder for Blå Kors spilleavhengighet og Blå Kors kompasset

Det sier Frøydis Eidheim, leder for Blå Kors kompasset. Hun skal lede arbeidet med «Blå Kors spillavhengighet», med lang erfaring med forebygging og behandling inn mot pårørende gjennom digitale tjenester.

Bilde: Nasjonal leder Blå Kors kompasset, Frøydis Eidheim

Fjernbasert behandling for spilleavhengige

Fjernbasert behandling for spillavhengige er et nasjonalt og gratis behandlingstilbud. Folk tar selv kontakt og trenger ikke henvisning fra lege. Behandlingen er et tre-måneders program, bestående av skriftlige arbeidsoppgaver og telefonsamtaler. Målgruppen er personer over 18 år som har problemer med pengespill.

Fakta om Blå Kors og penge- og dataspillavhengighet:

  • Det er estimert at 23 000 nordmenn sliter med alvorlig spillavhengighet, og at 93 000 er i risikosonen for dette, ifølge en rapport fra Nasjonalt senter for spillforskning.
  • Fra 1. november overtar Blå Kors tilbudet «Fjernbasert behandling for spilleavhengige», et online lavterskel behandlingstilbud som er gratis. For 2023 ser det ut til at ca 350 personer vil ha benyttet tilbudet. 
  • Fra 1. januar 2024 overtar Blå Kors «Hjelpelinjen», et gratis lavterskel hjelpetilbud knyttet til penge- og dataspillproblematikk.  
  • Ifølge tall fra Medietilsynets undersøkelse fra 2020 spiller 86 % av 9 – 18-åringene dataspill; 96 % av guttene og 76 % av jentene.
  • Blå Kors sitt forebyggingstiltak innenfor gaming har som mål å forebygge konflikter som kan oppstå i hjemmet knyttet til dataspilling, og omfatter foreldreveiledning, undervisningsopplegg og verktøy til bruk for foreldre og skoler.