Fysisk aktivitetsnivå forbundet med depresjon under behandling

header

Pasienter med høyere grad av fysisk aktivitet er mindre deprimerte under rusbehandling, viser nyere forskning i Blå Kors.

Fire pasienter spiller volleyball. Dette er en fysisk aktivitet som kan brukes i rusbehandling for å motvirke depressive symptomer. Trening er viktig i behandling.
Blå Kors virksomheter tilbyr fysisk aktivitet i behandlingen. Foto: Blå Kors klinikk Innlandet

Sammenheng mellom fysisk aktivitet og depresjon i rusbehandling

– Vi ser at pasienter i rusbehandling har en tendens til å slite med depressive symptomer og affektive lidelser, i tillegg til rusavhengighet. Nå som vi vet at fysisk aktivitet kan ha stor betydning for psykisk helse i rusbehandling, ønsker vi å legge enda mer til rette for at dette blir prioritert og tilpasset den enkelte, sier Endre Berger, psykologspesialist ved Blå Kors Øst.

Psykologspesialist Endre Berger

Endre Berger har alltid har vært opptatt av hvordan man kan bruke fysisk aktivitet som en aktiv del av behandlingen av psykiske plager. Da han fikk tilbudet om å få delta i denne forskningen, syntes han det var spennende. Nå arbeider han i Blå Kors klinikk Innlandet med pasienter som har en gjennomsnittsalder på omkring 55 år og mange har en historie med å være lite fysiske aktive.  

Endre Berger er psykologspesialist og fagleder i Blå Kors Øst, med tilknytning til Blå Kors klinikk Innlandet. Han har undersøkt og gjort funnet av at fysisk aktivitetsnivå er forbundet med depresjon under behandling.

Pasienter med høyere grad av fysisk aktivitet er mindre deprimerte i rusbehandling

Opptil 60% av pasienter i rusbehandling sliter med depressive symptomer.

Variasjonen i fysisk aktivitet blant pasienter som er innlagt i rusbehandling er stor, og de som trener lite rapporterer høyere score på depresjon enn de som oppgir at de trener på et moderat eller høyt nivå. Dermed ser vi at fysisk aktivitetsnivå er forbundet med depresjon under behandling

Biologiske faktorer i rusbehandling

Seniorforsker Jørgen Bramness og førsteamanuensis Ingeborg Bolstad startet en stor forskningsstudie i 2017, som skulle undersøke hvordan biologiske faktorer spiller inn i depresjon hos pasienter i rusbehandling.

Blå Kors klinikk Innlandet, Riisby behandlingssenter og Trasoppklinikken ble knyttet til undersøkelsen og data ble samlet inn i ett år. De utforsker ulike faktorer, blant annet blodtrykk og kolesterol, depresjon og ADHD symptomer og søvnvansker i tilknytning til behandling av rusavhengighet.

Seniorforsker Jørgen Bramness

– Vi gjorde denne studien blant personer som er til behandling for rusmiddellidelser fordi vi ønsket å se om den sammenhengen som er kjent mellom aktivitetsnivå og depresjon fra den generelle befolkningen også var til stede hos personer med rusmiddellidelser. Undersøkelsen bekrefter at vi finner lignende funn hos disse pasientene. Dessverre var det få pasienter som endret aktivitetsnivå under behandling. Vi opplever at her ligger det et stort uutnyttet potensial for å bedre situasjonen til pasienten. Hvis flere økte sitt aktivitetsnivå under behandling kunne nok flere av pasientene oppleve enda større bedring av depresjon, sier Jørgen Bramness, Seniorforsker ved FHI Oslo.

Jørgen Bramness er Professor, seniorforsker, spesialist i psykiatri, PhD Folkehelseinsituttet, Oslo UiT – Norges arktiske universitet, Tromsø Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Hamar. Han har samarbeidet med Endre Berger og kommet til konkluksjonen at fysisk aktivitet er forbundet med depresjon i behandling.

Vitenskapelig artikkel om koblingen mellom fysisk aktivitet og depresjon

Psykologspesialist Endre Berger, i samarbeid med professor Lars Lien, Jørgen Bramness og Ingeborg Bolstad har publisert en vitenskapelig artikkel i det internasjonale tidsskriftet Substance Abuse: Research and Treatment. Artikkelen undersøker sammenhengen mellom fysisk aktivitet og depressive symptomer i rusbehandling.

Fysisk aktivitetsnivå er forbundet med depresjon i andre grupper

Berger mener at forskningsartikkelen bekrefter noe vi allerede vet litt om fra andre grupper: Fysisk aktivitetsnivå er forbundet med depresjon under behandling og har en effekt på depressive symptomer, men han kommer nå med en oppfordring –

Vi må bli enda mer bevisste på betydningen av fysisk aktivitet i rusbehandlingen. Det er viktig at vi møter pasientene der de er og hjelper dem med å tilpasse fysisk aktivitet slik at de kan få det bedre.

Fra tidligere forskning vet vi at fysisk aktivitet kan hjelpe mot depresjon. Resultatene fra forskningsartikkelen viser at det også er en sammenheng mellom fysisk aktivitet og depresjon også under rusbehandling.

Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og depresjon

  • Pasientene som oppga at de trente lite før behandling hadde høyere grad av depresjon.
  • Pasientene som trente mer under behandling hadde en tendens til å ha færre depressive symptomer.
  • Treningsmengden utgjorde også en forskjell i depresjonssymptomene.
  • Fysisk aktivtet påvirker også andre faktorer som er forbundet med depresjon og andre psykiske lidelser.

Variasjon av fysisk aktivitetsnivå

I undersøkelsen ble IPAQ tester brukt for å se på forskjellige variasjoner av treningen med tre nivåer av fysisk aktivitet: lavt, moderat og høyt. Dessverre var det få pasienter som økte sitt aktivitetsnivå i løpet av behandlingsperioden.

– I løpet av de 6 månedene forskningen varte reduserte alle gruppene depressive symptomer uavhengig av hvor mye de trente. Det er andre faktorer som spiller inn også, legger Berger til.

Blå Kors klinikk Innlandet tilbyr rusbehandling for menn ved idylliske Einafjorden.

Faktorer som påvirker depresjon

Tid i seg selv kan ha en betydning for at alle til en viss grad fikk redusert sine depressive symptomer, uavhengig av andre faktorer. Terapi kan ha en effekt, samt bedre kosthold og bedre søvn. Dette viser at alle depressive symptomer reduseres kraftig gjennom behandling i Blå Kors.

Forskningsstudiet undersøkte også andre faktorer som påvirker rusbehandling, blant annet har Lars Lien skrevet om hvordan søvn påvirker depresjon.

Fysisk aktivitet påvirker søvn og psykisk helse

Fysisk aktivitet har en biologisk og psykisk effekt på faktorene som påvirker depresjon. Dette kan for eksempel være mestringsfølelsen som gir et boost i selvtilliten til pasientene.

Fysisk aktivitet kan også hjelpe på søvn, fysisk styrke, struktur i hverdagen, humør og mentale prosesser. Dermed ser vi at fysisk aktivitet ikke bare påvirker symptomene i seg selv, men også andre faktorer som påvirker depressive symptomer.

Depresjon og psykiske lidelser i rusbehandling

Pasientene har dårligere prognoser for tilfriskning fra en ruslidelse hvis de i tillegg sliter med depresjon eller andre affektive lidelser. Det er også større sannsynlighet for at man ruser seg mer om man har en affektiv lidelse.

En jente står i profil med ryggen til en vegg langs en mørk gate. Hun har bøyd hodet og det halvlange blonde håret skjuler ansiktet hennes.
Rus og psykisk helse

I rusbehandling har vi ofte å gjøre med andre psykiske lidelser som påvirker behandlingen og opplevelsen til enhver pasient. Fysisk aktivitet er en viktig bidragsyter for å redusere symptomer av depresjon, og gjør det lettere for pasienter å komme seg ut av rusavhengighet. Her har vi uutnyttet potensial mener Berger.

Alkohol- og andre rusproblemer rammer mennesker i alle aldre og fra alle samfunnslag. Blå Kors har flere virksomheter som tilbyr behandling med fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet i rusbehandling

– Det ligger i de nasjonale retningslinjene for rusbehandling at vi skal tilby fysisk aktivitet og at det har en effekt. Vi skal alle drive med det. Men bevisstheten rundt det er ulik, sier Endre Berger.

– Jeg tror vi bør bli enda mer bevisste på kartlegging og oppfølging av fysisk aktivitet i de forskjellige tilbudene. Vi må sette oss ned med hver enkelt pasient og sammen finne frem til en felles målsetning for fysisk aktivitet under behandlingsoppholdet. Fysisk aktivitet i behandlingen bør være en like viktig bestanddel som fokus på for eksempel arbeid, boforhold, økonomi og samtaleterapi, avslutter Berger.

Blå Kors jobber forebyggende og behandlende, med tiltak som hjelper. Bli med, gjør en forskjell!