Har oljefondet et alkoholproblem?

I fattige land skaper svak alkohollovgivning og aggressiv markedsføring store samfunnsproblemer. Foto: Brunch

Oljefondet har hele 116 milliarder kroner investert i den globale alkoholindustrien. Oljefondets investeringer står i veien for arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål.

I fattige land skaper svak alkohollovgivning og aggressiv markedsføring av alkohol store samfunnsproblemer. Alkohol gjør det derfor vanskeligere å nå FNs bærekraftsmål, og truer mange barn og unges livsvilkår internasjonalt. Derfor har vi, sammen med organisasjonene FORUT, IOGT og Juvente, lansert kampanjen Oljefondets alkoholproblem.

I denne oppsiktsvekkende quizen lærer du mer om hvordan investeringene påvirker samfunn i det globale sør.

Norsk dobbeltmoral

Blå Kors deltar i kampanjen fordi vi ønsker oppmerksomhet rundt den norske dobbeltmoralen forbundet med å investere i alkoholindustrien. Norge har en god og ansvarlig alkoholpolitikk, der vi blant annet har aldersgrenser, reklameforbud og lisensordninger for å redusere skadene, som følger med alkoholbruk.

Det er derfor et paradoks at våre pensjonspenger investeres i en industri som jobber for å unngå at land i sør skal ha samme barnevennlige ruspolitikk. Med andre ord: Investeringer som skal sikre våre barn og unges fremtid, bidrar til å ødelegge andre barn og unges muligheter. Vi som står bak kampanjen, mener at Oljefondet må trekke sine investeringer ut av alkoholindustrien.

Investert 116 milliarder kroner

Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) har hele 116 milliarder kroner investert i den globale alkoholindustrien. Vi mener at det er feil å investere våre pensjonspenger i en vare som forårsaker svært mange skader, særlig i fattige land. Alkohol utgjør både et helse- og et samfunnsproblem, og vi når ikke FNs bærekraftsmål uten å redusere alkoholskadene. Oljefondet har derfor et alkoholproblem.

Alkoholreklame på et skilt i Afrika, i Kampala
Foto: Brunch

Alkohol og bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Forebygging av alkoholskader er nevnt som delmål under mål 3, som er god helse.

Alkohol og rus er også en viktig faktor i delmålet som handler om å halvere ulykker og død fra trafikkulykker, og redusere dødelighet fra såkalte ikke-smittsomme sykdommer. I tillegg spiller alkohol en viktig rolle i flere av de andre målene, blant annet mål fem, likestilling mellom kjønnene. Derfor hevder vi at vi ikke når bærekraftsmålene uten å redusere alkoholskadene. Norge må ta sin del av det globale ansvaret.

Annet innhold fra internasjonalt arbeid