Terapi på nett

Hvis det er praktisk eller geografisk vanskelig å komme til Kompassets avdelinger, kan netterapi være et godt alternativ. Alle terapeutene i Kompasset kan tilby oppfølging digitalt og vi har god erfaring med dette.

Terapien foregår med samme utgangspunkt som om du hadde kommet til avdelingen (se individualterapi), men forutsetter at du har internettilgang og at du kan sitte alene i et uforstyrret rom. Vi benytter sikker videoløsning, slik at du og terapeuten kan se og høre hverandre. Dette får du nærmere informasjon om.  

Dersom terapi på nett kan være noe for deg og du ønsker å vite mer, ta kontakt med oss via skjemaet under. Vi vil da ringe deg en av de nærmeste dagene.

Ja, jeg ønsker å vite mer om Kompasset

Opplysningene om navn og telefonnummer blir lagret slik at vi kan ta kontakt med deg.

Blå Kors Kompasset hjelper deg videre