Ellen Berg Instefjord, Gro Anita Kåsa Poulsen og Jannicke Haugan

Blå Kors Kristiansand: Har skaffet jobb til svært mange unge

Det begynte med en håndfull fra Blå Kors Ung rundt juletider 2020. Nå har et betydelig antall ungdommer fått seg deltidsjobb gjennom det arbeidet som Blå Kors Kristiansand gjør i samarbeid med bedrifter i regionen. Det stopper ikke der. Satsingen fortsetter, noe en større gave fra Sparebankstiftelsen SR-Bank sørger for.

– Da vi fikk søknaden fikk vi gåsehud, sier Jannicke Haugan, leder for prosjekt og strategi i Sparebankstiftelsen.

Av Ivar Eidsaa

– Gjennom det arbeider vi driver møter vi svært mange ungdommer, unge og sårbare familier som befinner seg i risikosonen fordi de har utfordringer på en rekke områder; i forhold til psykisk helse, fattigdom, nettverk, kulturforskjeller og sosial kapital. Vi ønsker derfor å legge til rette for økt deltakelse for alle disse. Vi ser også at det er et stort og umettelig behov for jobb. Den vanskelige utfordringen for mange er å skaffe seg den første jobben. Det har vi nå klart å få til, sier Gro Anita Kåsa Poulsen. Hun er prosjektleder i folkehelseprosjektet «Sosiale nettverk & Sosiale medier» som drives i regi av Blå Kors Kristiansand. I folkehelseprosjektet har det vært et gjennomgående fokus å lytte til ungdommens stemme.

– Vi så at mange av de vi møter kommer fra familier med økonomiske utfordringer. Ofte er ikke ungdommens foreldre i jobb selv. Gjennom prosjektet og det arbeidet som drives gjennom Blå Kors Ung, så vi at et ønske om jobb var sterkt hos ungdommene. Ungdommene er opptatt av å skaffe seg jobb, for å tjene penger, få nye erfaringer, og lære hvordan det er å ta ansvar og å bli voksen, sier Kåsa Poulsen.

CVidere

I forkant av julen 2020 og i løpet av sommeren 2021, gjennomførte Blå Kors Kristiansand et prøveprosjekt i tett samarbeid med produksjonsbedriften CEMO AS på Mjåvann industriområde. Satsingen har fått navnet CVidere.

– Hensikten er å sikre at ungdom kan prøve seg i arbeid, og sånn sett legge et fundament med å bygge egen CV med tanke på deres fremtidige arbeidsliv, fremholder hun videre.

Totalt 70 ungdommer fikk mulighet til lønnet arbeid denne sommeren.

– Prøveprosjektet var svært vellykket. De unge produserte over 7.000 arbeidstimer til sammen, smiler Kåsa Poulsen.

Mestring og mening er avgjørende

Blå Kors Kristiansand så at dette bidro til at de fikk økt selvbilde, opplevde mestring, fikk en meningsfull hverdag sik at de ikke oppholdt seg unødig i sentrum. Det å oppleve mestring og mening i ung alder er avgjørende og vil lede unge mennesker i en positiv retning videre i livet.

«Denne sommerjobben betyr utrolig mye for henne! Takk for et vanvittig bra tilbud. Ho er ei sår, men sterk jente, og har vokst veldig på dette. I sentrum står et menneske!»

Foreldre til en av deltakerne i CVidere-prosjektet

I sommer har et betydelig antall ungdommer hatt jobb hos CEMO, og det har hatt svært mye å si og bety for den enkelteJeg ønsket å jobbe fordi vi er en stor familie. Vi er mange hjemme og pengene som mamma og pappa tjener rekker ikke til alt, så som klær osv. Så jeg tenkte å søke jobb for å kunne bidra til familieøkonomien, sier en av ungdommene som over tid har hatt jobb gjennom prosjektet.

– Flere foreldre vi har vært i kontakt med gjennom sommeren fremhever hvordan ungdommen deres har vokst på å få prøve seg i jobb: «Denne sommerjobben betyr utrolig mye for henne! Takk for et vanvittig bra tilbud. Ho er ei sår, men sterk jente, og har vokst veldig på dette. I sentrum står et menneske!», skrev foreldrene i en melding til meg, sier Kåsa Poulsen.

Satsingen har vært så vellykket at Blå Kors Kristiansand satser for å sikre at CVidere kan etableres og arbeidet og omfanget utvides.

Ambisiøs målsetting

– Vi hadde ikke fått dette til uten det gode samarbeidet med CEMO AS. Så har vi parallelt arbeidet inn mot andre bedrifter som alle har et stort hjerte for arbeidet som Blå Kors driver i Kristiansand. Målet er å få til en liknende modell med disse, slik at enda flere ungdommer kan få en jobb. Målsettingen er at vi skal bli Sørlandets største bemanningsbyrå for å skaffe jobb til unge, sier Arvid Solheim, daglig leder i Blå Kors Kristiansand.

Prosjektet vil supplere det kommunale tilbudet, og basert på responsen fra de unge dekker Blå Kors tydeligvis et stort behov. Nesten hver uke blir det gjennomført intervjuer med ungdommer i målgruppen som har hørt om tilbudet og som ønsker seg jobb.

– I september startet vi en egen pakke-linje for ungdom på ettermiddagstid i egne lokaler, sier Solheim. Blå Kors Arbeid og Inkludering (BKAI) har gjennom flere år hatt et godt samarbeid med CEMO AS og har hatt ulike pakkeoppdrag på dagtid med sine deltakere. For å kunne gi et tilbud til enda flere ungdommer har BKAI åpnet dørene og lagt til rette for at lokalene hver ettermiddag fylles av 10-15 ungdom som pakker varer sammen med engasjerte arbeidsledere fra CVidere.

Midler fra Sparebankstiftelsen SR-Bank

Jannicke Haugan, leder for prosjekt og strategi, leder for prosjekt og strategi i Sparebankstiftelsen SR-Bank.
– Da vi fikk søknaden fra Blå Kors Kristiansand fikk vi gåsehud. Vi har sjelden sett en så veldokumentert søknad, sier Jannicke Haugan, leder for prosjekt og strategi, leder for prosjekt og strategi i Sparebankstiftelsen SR-Bank.

For å ha pengene som skal til for å drive CVidere og intensivere det, har Blå Kors Kristiansand blant annet søkt Sparebankstiftelsen om midler. Det var derfor en stor dag da Jannicke Haugan, leder for prosjekt og strategi og Ellen Berg Instefjord, gave- og kommunikasjonssjef fra Sparebankstiftelsen SR-Bank, Rune Nilssen, banksjef for Sparebank1 SR-Bank i Grimstad og Jan Gordon Tobiassen banksjef for Sparebank1 SR-Bank i Kristiansand nylig dukket opp med en gavesjekk på 1 670 000 kroner til satsingen CVidere.

– Da vi fikk søknaden fra Blå Kors Kristiansand fikk vi gåsehud. Vi har sjelden sett en så veldokumentert søknad. Når den attpåtil samsvarer helt med den type prosjekter for samfunnsansvar og utvikling som vi ønsker å støtte, var ikke valget vanskelig, sier Jannicke Haugan.

– Søknaden utmerket seg med at dere legger opp til et samarbeid med flere aktører, videre at den var faglig svært godt fundert. Dere viser en metodisk tilnærming med et prosjekt som har veldig høy faglig kvalitet, sier Haugan.

– På ungdommens vegne vil jeg si tusen, tusen takk for muligheten vi nå får til å utvikle dette prosjektet videre, sier Gro Anita Kåsa Poulsen.

Forebygging

Prosjektet CVidere er etablert for å forebygge at unge mennesker havner i langvarig utenforskap og fattigdom. Prosjektet har tre moduler: 1) Jeg og min historie, 2) Jeg og de andre, 3) Jeg og samfunnet.

Gjennom alle tre modulene anvendes en femtrinnsmetode for mestring, medvirkning og motivasjon (SAMM: https://samm.uia.no), hvor ungdommene først reflekterer over hva som er viktig for dem, hva de er gode på og fornøyde med og hva som hindrer dem.

– Vi forventer å nå 150 personer i målgruppen i løpet av prosjektperioden på tre år, hvor 90 prosent gjennomfører modulene. CVidere skal gi en helhetlig oppfølging overfor hver enkelt til jobb og/eller utdanning, sier Gro Anita Kåsa Poulsen.

Rekrutteringen av deltagere til prosjektet CVidere vil blant annet skje via egne virksomheter i Blå Kors som jobber med målgruppen, Kristiansand kommune, med relevante enheter, fylkeskommunen, minoritetsrådgiver i Agder og avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup) og Sørlandet sykehus HF (SSHF).

CVidere er også støttet med midler fra Agder fylkeskommune via tilskudd knyttet til levekår, likestilling, inkludering og mangfold i 2021.