Karine Abrahamsen

Karine Abrahamsen – ny virksomhetsleder for forebygging ungdom

– Gode, forebyggende tilbud for barn og unge er viktig for å sikre en god barne- og ungdomstid. Det sier Karine Abrahamsen som har tiltrådt som ny virksomhetsleder for forebygging ungdom hos Blå Kors Kristiansand.

Av Ivar Eidsaa

– Jeg visste noe om arbeidet som Blå Kors gjør i Kristiansand før jeg søkte, men jeg oppdaget at arbeidet var veldig mye større og mer omfattende enn jeg trodde på forhånd, sier den nye virksomhetslederen som er utdannet sosionom.

Tøffe utfordringer kan ramme hvem som helst.

Karine Abrahamsen, virksomhetsleder forebygging ungdom

– Det er imponerende å se hvor stor organisasjonen er og hvor mange mennesker Blå Kors når ut til med arbeidet som drives; mangfoldet er stort og livssituasjonene er ulike. Jeg er blitt møtt på en utrolig imøtekommende og inkluderende måte, legger hun til.

Utvikle tilbudene

Hennes nye jobb innebærer at hun er virksomhetsleder for både Blå Kors aktivitetspark, Blå Kors Ung Kristiansand og Blå Kors kulturskole.

Blå Kors aktivitetspark
Blå Kors aktivitetspark er et av tilbudene som Karine Abrahamsen får overordnet ansvar for.

Siden ansettelsen har hun brukt mye tid på å bli kjent med dem som jobber i de virksomhetene hun nå skal lede, og den innsikten og kompetansen de sitter på.

– Teamlederne Christine Haddeland (kulturskolen), Ida Marie Thornes Høitorp (aktivitetsparken) og Mathias Telstad (Ung Kristiansand), sitter på verdifull innsikt og kunnskap om de ulike virksomhetene. Jeg ser frem til å utvikle tilbudene sammen med disse, og å jobbe på tvers for å sikre at vi kan nå ungdom i ulike livssituasjoner på en best mulig måte, sier hun.

Dream Center Los Angeles

Karine Abrahamsen har jobbet med og for ungdom i mange år allerede. De siste ni årene har hun jobbet i Filadelfia Kristiansand sitt ungdomsarbeid og har i flere år vært ungdomspastor der.

Etter videregående begynte hun på bibelskole og arbeidet deretter som frivillig for Dream Center Los Angeles; en organisasjon som blant annet arbeider for å gi barn, unge og familier i ghettoen hjelp og oppfølging.

– I USA er det ikke det samme økonomiske sikkerhetsnettet eller velferdsordninger som finnes i Norge. Mister man jobben, kan man også stå i fare for å miste huset og forsikringer. Det kan få store konsekvenser.

– Tøffe utfordringer kan ramme hvem som helst. Jeg har sett hvor galt det kan gå når livet rakner, og man i tillegg blir avhengig av rus. Dette har gjort meg klar over hvor viktig gode forebyggende tilbud er for å hindre at noen havner i fattigdom, utenforskap eller rusavhengighet, fremholder hun.