Wenche Tønnessen

Hele byen går sammen om å hjelpe

– Det er mange som ønsker å hjelpe dem som har utfordringer i forbindelse med julen. Kristiansand er en by med et stort hjerte. Det sier Wenche Tønnessen i Blå Kors Kristiansand, etter at over 50 butikker, kjøpesentre og bedrifter ønsker å hjelpe dem trenger en håndsrekning opp mot jul, og har plassert ut juletre i sine lokaler og inviterer ansatte og byens befolkning om å komme og legge ned en gave under juletreet.

Av Ivar Eidsaa

– Flere kjøpesentre, butikker, menigheter, kafeer, restauranter, hoteller, bedrifter og kommunen har tatt kontakt med oss fordi de ønsker å gjøre det de kan for å hjelpe familiene som har utfordringer opp mot jul. Felles for disse er at de har plassert ut et juletre i egne lokaler hvor de oppfordrer egne ansatte og byens befolkning om å bli med og hjelpe, sier Tønnessen.

Legger gaver under treet
Fra juletreet på Tangvall Arena i Søgne.

Varm og ektefølt takk

– Vårt inderligste ønske er å kunne hjelpe dem som trenger det. Men vi ville aldri ha klart å hjelpe så mange uten alle som er med og bidrar.

Så hver og en skal ha en varm og ektefølt takk. Vi ser at engasjementet er enormt. Det er et stort hjerte i Kristiansand.

Wenche Tønnessen

Vi bor i en utrolig raus by hvor næringsliv og private ønsker å bidra inn til menneskene som er i vår målgruppe, sier Tønnessen.

– Selv i den dyrtiden vi nå opplever, så er det likevel så mange som ønsker å bidra, og utviser en raushet som er helt enorm, legger hun til.

– Det bedriftene forteller er at de ønsker å ta et samfunnsansvar. De forteller at det bidrar til intern stolthet og engasjement, og at da er det å bidra noe fint de kan gjøre, sier hun.

Men det er også mange private som bidrar. Ofte er det hele familien som kommer og legger gaver under treet.

Det nytter

– Det representanter for bedriftene sier at de ønsker at egne barn skal få et forhold til at det også er fattigdom i Norge og at vi alle må bidra. Det er med på å så et frø om omsorg for andre. For den største gleden man kan ha, er å gjøre andre glad.

Medarbeidere fra Blå Kors Kristiansand vil jevnlig besøke butikker, kjøpesentre og alle som bidrar, med å hente gavene som legges under treet.

Juletreaksjonene fører fram, det viser seg at det nytter.

– I fjor bidrog butikker, næringsliv og private med over 4.000 julepakker. Etter pågangen å dømme blir det trolig ikke noe mindre i år. Gavene vil gå til dem som er i vår målgruppe, og som har utfordringer i hverdagen med rusavhengighet, psykiske utfordringer eller vedvarende lavinntekt, sier Tønnessen.

Men også andre organisasjoner som gjør en innsats for å hjelpe dem som trenger hjelp, nyter godt av gavene som gis.

– Vi deler selvsagt med andre organisasjoner i byen slik at gavene kan bli fordelt på flest mulig barn og barnefamilier i Kristiansand, sier Wenche Tønnessen.

header
Senest oppdatert: 11.12.2023