– Det arbeidet som Blå Kors gjør nasjonalt og lokalt ville det offentlige aldri klart å få til alene

Barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse på besøk hos Blå Kors Kristiansand.

– Det er svært viktig at det offentlige har et godt samarbeid med privat og ideell sektor. Det arbeidet som Blå Kors gjør nasjonalt og lokalt ville det offentlige aldri klart å få til alene.

Det sa barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse da hun fredag besøkte Blå Kors Kristiansand for å få et innblikk i arbeidet som drives fra Sørlandets hovedstad.

Bakgrunnen for besøket var at ministeren ønsket å få vite mer om arbeidet som Blå Kors driver i Kristiansand. Med seg på turen hadde hun Norunn Tveiten Benestad som representerer Høyre på Stortinget.

Besøket startet hos Blå Kors Chat-senter, fortsatte med et besøk til Blå Kors barnas stasjon, hvor hun også fikk vite mer om arbeidet som både Blå Kors ferier og Blå Kors Ung driver.

Betydelig økning henvendelser

– Vi får nå mellom 50 og 100 chat-henvendelser hver dag, og opplever at antall barn og unge som tar kontakt har økt betydelig under Covid-19-perioden, mye fordi de utfordringene som barn og unge sliter med til daglig, er blitt forsterket i denne perioden.

Årsaken er at deres trygghet i hverdagen som skole, trening og ut å henge med venner ble borte, i tillegg til økt grad av mobbing, vold og krangling hjemmet. Dette kunne Anette Gausdal, virksomhetsleder for Blå Kors Chat-senter, hvor SnakkOmPsyken.no er et av tilbudene, fortelle ministeren, på hennes første del av besøket.

– SnakkOmPsyken.no ble etablert i høst, fordi vi så at mange av dem som tok kontakt med SnakkOmMobbing.no også hadde behov for å få en chat-samtale om de psykiske utfordringene som de faktisk har, la Gausdal til.

Blå Kors Chat-senter tilbyr chattjenestene:

Med hjerte, kunnskap og kraft

Blå Kors Chat-senter har sterkt fokus på faglighet. Chatten er bemannet med personell med høy faglig kompetanse og minimum treårig høyskole, være seg sosionomer, pedagoger og barnevernspedagoger.

– Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening i livet. Denne visjonen sammen med idealisme og tung faglig kompetanse danner grunnlaget for hele organisasjonen vår, fremholdt daglig leder for Blå Kors Kristiansand, Arvid Solheim.

Trenger halvannen million

– SnakkOmPsyken.no er avhengig av gaver og tilskudd for å kunne drifte tilbudet. Vi er avhengig av et tilskudd inneværende år på halvannen million kroner for å sikre at vi ikke må nedskalere tilbudet i løpet av høsten, kunne Gausdal fortelle.

Lindtveit Røse fremholdt at hun ikke her og nå kunne love snarlige økonomiske bevilgninger.

– Derfor er det viktig å få gode innspill om arbeidet som drives, og vi vil jobbe for å sikre at slike tjenester som dette kan fortsette å gi et godt tilbud, utdypet hun.

– Det vil rett og slett være en utrolig trist dersom vi ikke finner de midlene som skal til for å drifte SnakkOmPsyken.no på en god måte ut året, sa Arvid Solheim. Det fortjener alle de flotte ungdommene som henvender seg til oss.

Ønsker du å støtte vårt arbeid mot barn og unge?

Et arbeid i vekst

Neste stopp under besøket var hos Blå Kors barnas stasjon, hvor virksomhetsleder Anne-Randi Hanssen kunne fortelle om et arbeid i vekst.

– Barnas Stasjon i Kristiansand startet opp for 11 år siden, og vi når ut til stadig flere, sa hun.

Det ble et gripende øyeblikk da en av brukerne fortalte om sin bakgrunn og om hjelpen brukeren har fått gjennom Barnas Stasjon. Brukeren fortalte om en svært utfordrende barndom, og hvordan behovet for hjelp og oppfølging vokste da de selv ble forelder.

– Tilbudet jeg har fått her har vært helt avgjørende og har vært en svært god hjelp for meg og barna, sa brukeren.

Over 400 aktive ungdommer

Blå Kors Ung er et tilbud hvor all ungdom mellom 13 og 26 er velkomne, kunne Tonje Haugjord Refsnes, virksomhetsleder for Blå Kors Ung, fortelle Ida Lindtveit Røse.

– Det er i dag over 400 ungdommer som er medlemmer i BKU og de fleste av disse benytter seg av de tilbudene vi kan gi gjennom Blå Kors Ung, et sted hvor man bare kan være, hvor vi spiller spill, og hvor vi alltid serverer et måltid mat. Det kan bli mange gode samtaler og fine møter av slikt, informerte Haugjord Refsnes.

Under koronatiden hvor mange tilbud ble stengt ned, kunne BKU tilby samvær og turer i små grupper.

– Vi tok også kontakt gjennom meldinger og telefoner for å følge opp så mange som mulig på en god måte, la hun til. En egen musikkgruppe og kunstgruppe ble blant annet etablert slik at ungdommene kunne drive på med aktiviteter de trives med og som gir en god mestringsfølelse.

Ida Lindtveit Røse og virksomhetsleder for Blå Kors Ung, Tone Haugjord Refsnes.

Ferietilbud til mange

– I løpet av sommeren kan vi gi et ferietilbud til flere hundre familier som av ulike årsaker trenger et ferietilbud, kunne Wenche Tønnessen, virksomhetsleder for Blå Kors ferier fortelle. Gjennom vårt tilbud kan barna komme tilbake til skolen i august å fortelle om sin kanskje første store ferieopplevelse.

– Vi er godt i gang med å forberede ulike ferietilbud utover høsten og vinteren, også dette er tilbud som kommer flere hundre til gode, la Tønnessen til. Totalt vil Blå Kors ferier arrangere 15-20 ferieuker i 2020.

– Fint å få lære mer

– Det har vært fint å få lære mer om arbeidet som Blå Kors gjør i Kristiansand. Arbeidet har stor betydning, sa Norunn Tveiten Benestad.

Det var en engasjert minister som oppsummerte besøket i etterkant:

– Jeg har fått et fint innblikk i det forebyggende arbeidet som Blå Kors driver for barn og unge. Jeg er opptatt av at det offentlige må samarbeide godt med private og ideelle organisasjoner. Mange enkeltpersoner og familier ville falt utenfor om det ikke var for arbeidet som Blå Kors driver.

– Det har vært fint å få se hvordan enkeltmennesker og familier blir møtt og hvilke muligheter enkeltmennesker og familier får gjennom det arbeidet som gjøres. Noe av det jeg vil huske best, er historien til brukeren som fortalte om sin bakgrunn, sitt liv og hvordan arbeidet som Barnas Stasjon gjør er med på å styrke familien. Det handler om å bli sett og møtt på en god måte, sa Lindtveit Røse.

F.v.: Fagansvarlig SnakkOmPsyken.no Benedicte F. Jonassen, daglig leder Blå Kors Kristiansand Arvid Solheim, markedssjef Blå Kors Kristiansand Henning Reme, direktør Blå Kors barnas stasjon og Kompasset Benita Christensen, barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse, stortingsrepresentant Norunn Tveiten Benestad og virksomhetsleder Blå Kors Chat-senter Anette Gausdal.

Blå Kors har et arbeid i 54 ulike byer og tettsteder, og står for over 50 prosent av all rusbehandling i Norge innen frivillig sektor. Over 13.000 mennesker får årlig et behandlingstilbud.

Blå Kors har et sterkt fokus på forebygging, med tilbud som Blå Kors barnas stasjon, Blå Kors kompasset, Blå Kors Chatsenter, Blå Kors Ung og Blå Kors ferier.

I Kristiansand har Blå Kors 49 årsverk fordelt på nærmere 70 ansatte, og 623 frivillige Tidgivere som til sammen utgjør over 40 årsverk, noe som betyr at for hver bevilget krone, blir det rundt to kroner ut i aktivitet/tilbud.