Dette er Blå Kors sitt nye landsstyre

Medlemmer av det nye landsstyret var samlet under generalforsamlingen til Blå Kors. F.v: Knut Refsdal, Kjersti Egenberg, Egild Homme, Torbjørg Aalborg, Reidar Andestad, Gina Viviann Gjerme og Erling Ekroll.

Landstyreleder Reidar Andestad går av og viderefører stafettpinnen til tidligere Virke-direktør Torbjørg Aalborg.

– Vi er svært glade for at Torbjørg har takket ja til rollen som landsstyreleder. Torbjørg har svært bred erfaring innen politikk- og ledelsesarbeid og har også lang fartstid innen arbeid med ideelle og diakonale virksomheter og næringsliv.

– Jeg er overbevist om at hennes kunnskap og kompetanse vil gagne Blå Kors svært godt i veien videre, sier generalsekretær Trine Stensen i Blå Kors. 

Dette er medlemmende av landsstyret:

Torbjørg Aalborg (landsstyreleder), Oslo
Knut Refsdal (nestleder), Moss
Reidar Andestad, Molde
Kjersti Egenberg, Stavanger
Gina Viviann Gjerme, Bergen
Egild Homme, Ålesund
Erling Ekroll, Oppegård

Varamedlemmer:
Elisabeth Ege Alder, Bærum
Jon Håkon Øen, Os
Jens A. Bjelland, Oslo

Tidligere sekretariatsleder for KrF

Aalborg har tidligere vært sekretariatsleder for KrF på Stortinget, direktør i Virke Ideell og frivillighet, prosjektleder i Kirkens arbeidsgiverorganisasjon og leder for gjestetjenestene i Sjømannskirken Spania. 

– Jeg er stolt og glad over å bli valgt som styreleder i Blå Kors, og takker for tilliten. Gjennom tidligere arbeid og styreverv kjenner jeg relativt godt til Blå Kors, så jeg vet en del om hva jeg går til. En ny strategi ble vedtatt på generalforsamlingen denne helgen, og vi skal sammen ta Blå Kors sitt viktige samfunnsoppdrag videre, sier Aalborg. 

Reidar Andestad har sittet som leder for landsstyret de siste to årene og fortsetter som ordinært landsstyremedlem. 

Generalsekretær Trine Stensen er glad for å få Torbjørg Aalborg med på laget.

Knut Refsdal ny nestleder

Under generalforsamlingen ble Gina Viviann Gjerme, Egild Homme og Erling Ekroll valgt inn som nye styremedlemmer. Fra før av sitter også Christian Sohlberg, Tonje Haugjord Refsnes og Kjersti Egenberg.

Knut Refsdal ble valgt som nestleder. 

Refsdal jobber som tilsynsprest i Metodistkirken Østre distrikt og har tidligere jobbet som generalsekretær for Norges Kristne Råd. 

–  Vi er fornøyde over sammensetningen av det nye landsstyret. Dette er personer med ulik kompetanse og erfaring som vil spille hverandre og organisasjonen gode, sier Stensen. 

Elisabeth Ege Alder, Jon Håkon Øen og Jens A. Bjelland ble valgt inn som varamedlemmer til landsstyret.

Vedtok nytt resolusjonsforslag

I tillegg til å velge nytt landsstyre, ble forslaget om å endre en rekke vedtekter, vedtatt. Blant annet om hvordan landsstyrets stemmer skal fordeles. 

– De nye endringene balanserer representasjonen på generalforsamlingen og gjenspeiler bredden. Det innebærer blant annet at stiftelser og foreninger har fått en tydeligere rolle, forklarer Stensen.

Under generalforsamlingen sluttet organisasjonen seg også til det nye resolusjonsforslaget som setter søkelys på ideell vekst, frivillighet og ny rus- og behandlingsreform. 

– Vi er glade for at landsstyret sluttet seg til de nye resolusjonene. De nye resolusjonene gjenspeiler organisasjonens strategiske planer og vil fortsette å være tre viktige politiske prioriteringsområder for organisasjonen fremover, avslutter Stensen.

Om Blå Kors sitt landsstyre:  Landsstyret består av 9 medlemmer og 3 varamedlemmer. Landsstyrets leder og nestleder velges for 2 år, mens medlemmer- og varamedlemmer velges for 4 år.