Gratis webinar: Ungdom, alkohol og rus

Ubehag og manglende kompetanse gjør at mange dropper undervisning om rus med ungdom, viser tverrkirkelig undersøkelse. Bli med på webinar torsdag 8. april, og få praktiske verktøy og tips.

Mer åpenhet og veiledning

Ungdom trenger både tydelig veiledning om rusmidler, og åpne samtaler som tar deres erfaringer og spørsmål på alvor. Dette var et klart budskap da Ungdommens kirkemøte tok opp alkohol og rus i oktober 2020. Vedtaket i saken kommer med tydelige utfordringer til både kirkelige ledere og formidlingsansvarlige.

En tverrkirkelige KIFO-undersøkelse fra 2016 viser at et klart flertall av kirkelige ledere mener at kristne organisasjoner og menigheter har ansvar for å veilede unge om rusmidler. 

På tross av at dette oppgir bare omtrent halvparten av formidlingsansvarlige i kirkene at de underviser ungdom om rus på fast basis. Mangel på kompetanse og at det er ubehagelig å snakke om oppgis som de største hindrene.

Blå Kors vil styrke menigheters arbeid

Kompetansedeling og verktøy

Kirkerådet og Blå Kors arrangerer et gratis webinar torsdag 8. april kl. 9-10. Her får deltakere en innføring i bruk av Snakkekort, en fersk ressurs fra Blå Kors, som hjelper deg å få gode samtaler rundt dette temaet. I tillegg deler menigheter som har brukt Snakkekort i konfirmantundervisningen sine erfaringer.

Janne Dale Hauger, rådgiver i Blå Kors, ser frem til å dele kunnskap og praktiske råd i webinaret. «Du må ikke være ekspert for å snakke om alkohol og rus med ungdom,» mener hun. «Min jobb er å sørge for at ansatte og frivillige i kirken har verktøyene de trenger for å ta samtalen.».

Les mer om programmet og meld deg på her i dag.