Nyåpnet avdeling i Stavanger

Virksomhetsleder Olav Ovaa gleder seg over å kunne bruke lokalene til den lokale Blå Kors-foreningen i Steg for Steg-arbeidet. Foto: Blå Kors steg for steg

– Her er det deltakerne som sitter i førersetet. Gjennom Blå Kors steg for steg får de støtte i sine «recovery-prosesser», og de møtes på sine individuelle behov.

Virksomhetsleder i nystartede Blå Kors steg for steg i Stavanger, Olav Ovaa, oser av entusiasme for det nye tilbudet Blå Kors nå etablerer i Stavanger sentrum.

Blå Kors steg for steg er et tilbud for mennesker som har en historie preget av avhengighet, kriminalitet og psykiske utfordringer. Her tas det utgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker på veien mot «et helt vanlig liv».

Skreddersydd plan

– Vi møter mennesker der de er og bistår med å kartlegge de behov, ressurser og eventuelle hindringer og begrensninger den enkelte har for å nå sine mål og ønsker. Vi søker å legge en skreddersydd plan som støtter mennesker på reisen fra utenforskap, ensomhet og tomhet, til å bli en del av et fellesskap, få tilhørighet og en meningsfull hverdag, forklarer Olav Ovaa.

Gjennom bruk av frivillige, som går under navnet Tidgivere i Blå Kors, er fokuset å styrke hverdagskompetansen til den enkelte. Hverdagskompetanse er praktiske og sosiale ferdigheter som er nødvendige for å få til et helt vanlig liv.

Møtes med velvilje

Olav Ovaa forteller at det er gjort en grundig behovskartlegging i Stavanger før oppstart, og at det har vært viktig å komme i dialog med både offentlige og private instanser.

Takknemligheten er også stor for det Blå Kors’ lokalforening har bidratt med. Da landet ellers var lukket ned grunnet koronasituasjonen, åpnet Blå Kors steg for steg Stavanger sine dører mandag 4. mai i Blå Kors’ foreningslokaler i Bergelandsgata.

Vi ønsker å legge en skreddersydd plan som støtter mennesker på reisen fra utenforskap, ensomhet og tomhet, til å bli en del av et fellesskap.

Virksomhetsleder i Blå Kors steg for steg, Olav Ovaa

– Møtene vi har hatt med Blå Kors-foreningen har vært svært gode. Vi har samtidig tillit til at politikerne vil se mulighetene og behovet for dette også i fortsettelsen. Vi opplever å bli møtt med stor velvilje nå i startfasen, forteller Olav Ovaa.

Han presiserer at Blå Kors steg for steg vil fylle hullene i tjenester levert av stat og kommune, og slik være en god partner i et trepartssamarbeid.

Tid til den enkelte

– Vi er ikke i noen konkurranse med andre frivillige aktører. Her er det samspillet som gjelder, forsikrer Olav Ovaa.

De første deltakerne er allerede på plass ved Blå Kors steg for steg Stavanger. Et brukerutvalg skal etableres etter hvert, og rekrutteringen og opplæringen av Tidgivere er godt i gang. Ovaa gleder seg også over å ha fått Pål Berger med seg i staben som veileder.


Les mer om tilbudet: