Mindre alkoholbruk har stor effekt på folkehelsen

header

– Alkoholbruk gir både helseskader og sosiale problemer, og er derfor en av de viktigste årsakene til å befolkningen lever kortere. Blå Kors er fornøyd med at regjeringen foreslår å føre videre innsatsen i den nasjonale alkoholstrategien i den nye folkehelsemeldingen, sier generalsekretær Trine Stensen.

Blant de viktigste tiltakene for å forebygge alkoholskader er Vinmonopolet, aldersgrenser, reklameforbud, pris på alkohol og tidlig innsats med informasjons- og holdningsarbeid blant barn og unge.

Trine Stensen står i blå jakke med Blå Kors logo. Hun smiler foran en murvegg

Merke alkoholholdig drikke

Det lover godt at Helse- og omsorgsdepartementet vil vurdere forslag fra Helsedirektoratet og Verdens helseorganisasjon om å innføre advarselmerking av alkoholholdig drikke. Dette er et tiltak Blå Kors har spilt inn til regjeringen, og noe vi har stor tro på fordi kunnskap om helseskader av alkohol er viktig. Selv moderate mengder alkohol kan gi helseskader. Mennesker med rusmiddelproblemer lever i gjennomsnitt 15-20 år kortere enn resten av befolkningen.

Alkoholbruk kan ha betydelige konsekvenser for andre enn den som drikker. Trygghet, helse og livskvalitet blir påvirket.

– Vi er glade for at regjeringen særlig vil forsterke innsatsen mot alkoholbruk som rammer barn og unge.

Det er viktig å øke kunnskapen i befolkningen også om dette.

Spillavhengighet utfordrer folkehelsen

Problemer med pengespill påvirker psykisk helse og livskvalitet. Også spillproblemer har konsekvenser for menneskene rundt den som spiller.

– Det er veldig bra at regjeringen vil videreføre enerettsmodellen, og ønsker å skaffe kunnskap om sosiale forskjeller knyttet til spillproblemer.

Vi er fornøyde med at spillproblemer er tatt med i folkehelsemeldingen og løftet som en av levevanene som har konsekvenser for folkehelsen.

Prioritere barn og unge

Regjeringen foreslår tiltak rettet mot hele befolkningen for å jevne ut sosiale helseforskjeller. Blå Kors er opptatt av at det er et særlig behov for tiltak for barn og unge.
En trygg oppvekst og tidlig innsats har god effekt på å jevne ut ulikheter i helse.

– Det blir viktig å holde forskjellene i samfunnet så små som mulig for å hindre polarisering og utenforskap. Vi må jobbe for fortsatt tillit mellom folk, og mellom folk og myndigheter. Vi må styrke utsatte grupper gjennom å fremme levekårene, avslutter Stensen.