Hvordan snakke med ungdom om rus?

Sammendrag

 • Hva finner du her?

  Her er et undervisningsopplegg på 60-90 minutter til bruk med ungdom. Opplegget består av blant annet quiz, samtalekort og praktiske øvelser. Det kan brukes både innendørs og utendørs.

   

 • Hvem er materiellet for?

  Undervisningsopplegget er fleksibelt og kan for eksempel tas i bruk på ungdomsskole, konfirmantsamling, videregående skole eller fritidstilbud.

  Målet er å gi deltakere:

  • økt kunnskap om rusmidler
  • styrket evne til å motstå gruppepress
  • kritisk refleksjon rundt egne verdier og valg

  Opplegget egner seg også til å oppnå kompetansemål for folkehelse- og livsmestringsfaget:

  • Reflektere over hvordan identitet, selvbilde og egne grenser blir utviklet og utfordret i ulike fellesskap, og presentere forslag til hvordan man kan håndtere påvirkning og uønskede hendelser (samfunnsfag, 10. klasse)
  • Gjøre rede for sosialisering og drøfte hvordan identiteten og selvfølelsen til ungdom blir påvirket gjennom sosialisering (samfunnsfag, Vg1)
  • Drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder (naturfag, Vg1)
 • Slik bruker du materiellet

  Slik forbereder du deg:

  1. Tenk gjennom målgruppen og tilpass innholdet deretter. Ta gjerne utgangspunkt i lokale forhold, for eksempel ved å sjekke opp rusmiddelbruk blant unge i din kommune på Ungdata, eller snakk med SLT-koordinator eller andre relevante personer.

  2. Les gjennom Snakkekortene og vurder hvilke kort som passer for din gruppe. Du kan vise de på storskjerm eller la deltakere bruke de på PC/mobil/tablet. Alternativt kan du printe de ut på papir, eller bestille kortstokk i posten. Vurder om det er noen ansatte eller frivillige som kan være med å veilede og delta i gruppene.

  3. Tenk gjennom hva du vil gjøre dersom du blir bekymret for at en ungdom har et rusrelatert problem. Nasjonal faglig retningslinje fra Helsedirektoratet gir nyttig informasjon om hvordan du som jobber med barn og unge bør handle ved bekymring.

Oppvarming (5-10 minutter)

Dersom gruppa ikke allerede kjenner hverandre godt er dette ekstra viktig for å bygge trygghet. Bruk gjerne noen øvelser som krever at deltakerne bruker kroppen og kommuniserer. Livsmestringsprogrammet LINK har samlet mange øvelser og leker, som for eksempel «Sola skinner på».

Alternativt: Dersom du har tid og mulighet til å servere mat eller for eksempel grille sammen utendørs, er det også en fin aktivitet å starte med.

Introduksjon til temaet (5-10 min)

Fortell kort om dagens tema. Hvis du har tilgang på skjerm kan du gjerne vise en kort film. Vi har plukket ut noen korte og kvalitetssikrede filmsnutter om rusmidler.

Quiz (10-15 minutter)

Quiz kan være en engasjerende måte å formidle fakta og vekke nysgjerrighet. Sjekk ut noen av våre Kahoot quizer:

PS: Trenger du veiledning til bruk av Kahoot i klasserommet? Sjekk ut disse tipsene fra StatPed.

Vil du gjennomføre quiz uten skjermer? Da kan du bruke disse quizene med påstander om alkohol og cannabis som du kan lese høyt, og hvor deltakerne svarer ved å reise seg. Denne egner seg godt til bruk utendørs, eller store grupper hvor skjerm/mobiltelefon ikke brukes.

Hvis du har mer tid, la deltakerne gå sammen i små grupper og lage sin egen quiz. Be gruppene ta for seg ulike tema, som for eksempel effekter av alkohol på kroppen, alkohol og norsk lov, alkoholbruk blant norsk ungdom. Du finner eksempler på gode kilder nederst på denne siden.

Samtale i små grupper (25-35 minutter)

Bruk våre snakkekort for å ta opp dilemma og spørsmål som er relevante for ungdom, inkludert drikkepress, grenser, konsekvenser av rusbruk og bruk av rusmidler i familien. Velg for eksempel kortstokken om alkohol eller rus.

Kortene kan brukes digitalt, eller du kan skrive de ut. Du kan også bestille en fysisk kortstokk som inneholder noen utvalgte tema, inkludert alkohol og annen rus.

Del opp gruppa i flere mindre grupper, for eksempel 4-6 personer, gjerne med en leder til stede i hver gruppe. Sett av tid til oppsummering i plenum i etterkant.

Tips! Husk at du får best resultat dersom du bruker snakkekortene flere ganger. Bruk gjerne noen av snakkekortene om andre «lettere» tema, som å bli kjent, sosiale medier eller ungdomstid før du tar opp alkohol og rus.

Nei-øvelsen (10-20 minutter)

Gir mulighet til å øve seg i å sette grenser og kjenne på kroppen hvordan det føles å si nei.

Del opp i par på to og to. Èn skal si nei, den andre skal prøve å overtale. Den som overtaler skal ikke gi seg så lett, og fortsette å forsøke å overtale en liten stund. Start med noen enkle tema, og gjør det mer krevende etter hvert.

Eksempel på ting man kan overtale om (tilpass alder og gruppa):

 • få låne mobiltelefonen din
 • få sove over hos deg
 • skrive noe stygt om noen i klassen på Snap
 • ta en slurk med øl
 • stjel sprit fra foreldrene dine
 • røyke en joint med hasj

Bytt på rollene. Deretter, gå sammen i grupper på fire og fire, der én person skal si nei og de tre andre skal prøve å overtale.

Bytt på rollene. Deretter, gå sammen i grupper på fire og fire, der én person skal si nei og de tre andre skal prøve å overtale.

Snakk etterpå om hvordan deltakerne opplevde øvelsen:

 • Hvordan føltes det å si nei?
 • Hvordan føltes det å være den som overtalte?
 • Hva synes du var mest utfordrende?
 • Hva overrasket deg?
 • Hvilke metoder brukte dere for å si nei? Hva fungerte best?
 • Hvordan tror du det ville føles dersom de som overtalte deg var eldre enn deg? Noen du ser opp til? En person du er forelska i?
 • Hva var forskjellen på å bli overtalt av én annen og av hele gruppa?

Alternativt: Dersom du ønsker en annen øvelse, kan du bruke denne øvelsen om makt og grensesetting.

Avslutning (5 min)

Be deltakerne enten dele høyt eller skrive ned på en lapp én ting de vil ta med seg fra dagens undervisning. Husk å si at du er tilgjengelig for samtale dersom noen ønsker å snakke mer. Henvis gjerne også til noen av hjelpetilbudene som finnes for ungdom, som for eksempel de nevnt i plakaten nedenfor.

Brosjyrer og flere nyttige lenker

Her finner du lenker til brosjyrer og temasider du kan bruke som en del av undervisningsopplegget:

Er du i kontakt med barn fra 9-13 år?

Spørsmål? Ta kontakt!

Janne Dale Hauger

Rådgiver Forebygging
+4740514194