Hvordan snakke med ungdom om rus?

Sammendrag

 • Hva finner du her?

  Her er et forslag til et engasjerende undervisningsopplegg på 60-90 minutter til bruk med ungdom. Opplegget består av blant annet quiz, samtalekort og praktiske øvelser. Det kan brukes både innendørs og utendørs.

   

 • Hvem er materiellet for?

  Undervisningsopplegget er fleksibelt og kan for eksempel tas i bruk på ungdomsskole, konfirmantsamling, videregående skole eller fritidstilbud.

  Målet er å gi deltakere:

  • økt kunnskap om rusmidler
  • styrket evne til å motstå gruppepress
  • kritisk refleksjon rundt egne verdier og valg

  Opplegget egner seg også til å oppnå kompetansemål for folkehelse- og livsmestringsfaget:

  • Reflektere over hvordan identitet, selvbilde og egne grenser blir utviklet og utfordret i ulike fellesskap, og presentere forslag til hvordan man kan håndtere påvirkning og uønskede hendelser (samfunnsfag, 10. klasse)
  • Gjøre rede for sosialisering og drøfte hvordan identiteten og selvfølelsen til ungdom blir påvirket gjennom sosialisering (samfunnsfag, Vg1)
  • Drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder (naturfag, Vg1)
 • Slik bruker du materiellet

  Slik forbereder du deg:

  1. Tenk gjennom målgruppen og tilpass innholdet deretter. Ta gjerne utgangspunkt i lokale forhold, for eksempel ved å sjekke opp rusmiddelbruk blant unge i din kommune på Ungdata, eller snakk med SLT-koordinator eller andre relevante personer.

  2. Bestill eller skriv ut Snakkekort dersom du ønsker å ha samtaler i små grupper. Vurder om det er noen ansatte eller frivillige som kan være med å veilede og delta i gruppene.

  3. Tenk gjennom hva du vil gjøre dersom du blir bekymret for at en ungdom har et rusrelatert problem. Nasjonal faglig retningslinje fra Helsedirektoratet gir nyttig informasjon om hvordan du som jobber med barn og unge bør handle ved bekymring.

Innhold:

Du kan hoppe rett til de enkelte delene av undervisningsopplegget ved å trykke på overskriftene nedenfor:

Oppvarming (5-10 minutter)

Dersom gruppa ikke allerede kjenner hverandre godt er dette ekstra viktig for å bygge trygghet. Bruk gjerne noen øvelser som krever at deltakerne bruker kroppen og kommuniserer. Livsmestringsprogrammet LINK har samlet mange øvelser og leker, som for eksempel «Sola skinner på».

Alternativt: Dersom du har tid og mulighet til å servere mat eller for eksempel grille sammen utendørs, er det også en fin aktivitet å starte med.

Introduksjon til temaet (5 min)

Fortell kort om dagens tema. Hvis du har tilgang på skjerm kan du gjerne vise en kort film. Vi har plukket ut noen korte og kvalitetssikrede filmsnutter om rusmidler.

Quiz (10-15 minutter)

Quiz kan være en engasjerende måte å formidle fakta og vekke nysgjerrighet. Bruk vår Kahoot quiz om ungdom og alkohol for å slå hull på vanlige myter. Den egner seg best for ungdomsskole-alder, men kan også brukes med andre grupper.

Sjekk også ut quizen Hva vet du om hasj, for ungdom fra ca 15 år og oppover.

Dersom du vil gjennomføre quiz uten skjermer, kan du bruke denne quizen med påstander om alkohol og rus som du kan lese høyt, og be deltakeren reise seg hvis de tror svaret er korrekt.

Alternativt kan du laste ned vår quiz med påstander om alkohol og cannabis. Deltakerne bedømmer om påstanden er sann eller usann ved å reise seg eller bli sittende. Denne egner seg godt til bruk utendørs, eller store grupper hvor skjerm/mobiltelefon ikke er tilgjengelig.

Hvis du har mer tid, la deltakerne gå sammen i små grupper og lage sin egen quiz. Be gruppene ta for seg ulike tema, som for eksempel effekter av alkohol på kroppen, alkohol og norsk lov, alkoholbruk blant norsk ungdom. Du finner eksempler på gode kilder nederst på denne siden.

Samtale i små grupper (25-40 minutter)

Bruk våre snakkekort for å ta opp dilemma og spørsmål som er relevante for ungdom, inkludert drikkepress, grenser, konsekvenser av rusbruk og bruk av rusmidler i familien.

Kortene kan brukes digitalt, eventuelt kan noen av kortene skrives ut eller bestilles som en fysisk kortstokk. På nettsiden finner du enkle instrukser for bruk av kortene.

Del opp gruppa i flere mindre grupper, for eksempel 4-6 personer, gjerne med en leder til stede i hver gruppe.

Nei-øvelsen (10-20 minutter)

Gir mulighet til å øve seg i å sette grenser og kjenne på kroppen hvordan det føles å si nei.

Del opp i par på to og to. Èn skal si nei, den andre skal prøve å overtale. Den som overtaler skal ikke gi seg så lett, og fortsette å forsøke å overtale en liten stund. Start med noen enkle tema, og gjør det mer krevende etter hvert.

Eksempel på ting man kan overtale om (tilpass alder og gruppa):

 • få låne mobiltelefonen din
 • få sove over hos deg
 • skrive noe stygt om noen i klassen på Snap
 • ta en slurk med øl
 • stjel sprit fra foreldrene dine
 • røyke en joint med hasj

Bytt på rollene. Deretter, gå sammen i grupper på fire og fire, der én person skal si nei og de tre andre skal prøve å overtale.

Bytt på rollene. Deretter, gå sammen i grupper på fire og fire, der én person skal si nei og de tre andre skal prøve å overtale.

Snakk etterpå om hvordan deltakerne opplevde øvelsen:

 • Hvordan føltes det å si nei?
 • Hvordan føltes det å være den som overtalte?
 • Hva synes du var mest utfordrende?
 • Hva overrasket deg?
 • Hvilke metoder brukte dere for å si nei? Hva fungerte best?
 • Hvordan tror du det ville føles dersom de som overtalte deg var eldre enn deg? Noen du ser opp til? En person du er forelska i?
 • Hva var forskjellen på å bli overtalt av én annen og av hele gruppa?

Alternativt: Dersom du ønsker en annen øvelse, kan du bruke denne øvelsen om makt og grensesetting.

Avslutning (5 min)

Be deltakerne enten dele høyt eller skrive ned på en lapp én ting de vil ta med seg fra dagens undervisning. Husk å si at du er tilgjengelig for samtale dersom noen ønsker å snakke mer. Henvis gjerne også til noen av hjelpetilbudene som finnes for ungdom, som for eksempel de nevnt i plakaten nedenfor.

Brosjyrer og flere nyttige lenker:

Noen ganger er det nyttig å ha en brosjyre å dele ut, enten i forkant eller etterkant av et undervisningsopplegg. Her kan du registrere deg gratis og bestille disse populære brosjyrene fra Actis, samarbeidsorganet på rusfeltet. De kan også lastes ned elektronisk:

Vil du lære mer?

Er du i kontakt med barn fra 9-13 år?

Spørsmål? Ta kontakt!

Janne Dale Hauger

Rådgiver Forebygging
+4740514194