Ny kampanje fra Blå Kors om drikkepress engasjerer – sett over 2,5 millioner ganger

Mann i hvit karatedrakt demonstrerer karateposisjon
Selvforsvar mot drikkepress
header

Engasjementet står i taket i Blå Kors sin nye holdningskampanje på TikTok om drikkepress. I skrivende stund har TikTok-kampanjen blitt sett over 2,5 millioner ganger og har over 20 000 interaksjoner av brukere i målgruppen.

Mange stiller seg avvisende til at drikkepress er noe som eksisterer i deres liv. Allikevel oppgir de fleste at de får spørsmål dersom de ikke drikker. Dette er paradokser i drikkekulturen som Blå Kors å skape større bevissthet rundt.

Utfordrer myten om moraliserende tematikk

Med et skråblikk på norsk drikkekultur er målet med TikTok-kampanjen å ufarliggjøre tematikk rundt drikkepress og motvirke utenforskap.

Det er den fiktive Blå Kors- og karate-influenceren Tore “The Steel” Johnsen, som på Tik Tok viser ulike måter viser hvordan man kan forsvare seg mot drikkepress i russetiden, på hjemmefest og bortefest.

Humor på alvor

Vi bruker av humor som virkemiddel for å treffe de unge og ønsker å være relevante på deres premisser, forteller rådgiver i Blå Kors, Hanne Backe-Hansen som er ansvarlig for kampanjen.

Mange tenker at drikkepress kun er relevant tematikk for de som ikke vil drikke.

Vi ønsker å utfordre denne innstillingen og skape bevissthet også blant de som kanskje utøver drikkepress – som kanskje ikke er klar over det.

Kampanjen peker på sider ved vår drikkekultur som kanskje flere kan kjenne seg igjen i, samt det absurde i at mange føler de må forsvare seg dersom man ikke ønsker å drikke. Målet er å få til en holdningsendring blant unge, der frihet er ikke bare frihet til å drikke, det er også frihet til å la være.

Stor respons

Kampanjen har hatt som utgangspunkt å utforsket det humoristiske og absurde ved den norske drikkekulturen, for å nå ut til en ung målgruppe.

Tall fra Ipsosundersøkelse fra 2022 viser at over halvparten av unge mellom 16 – 19 år har opplevd drikkepress. Det peker på at tematikken er relevant for disse også, selv om aldersgrensen for alkohol er 18 år.

Resultatene så langt i kampanjeløpet har vært imponerende, og allerede etter kort tid skapte kampanjen mye engasjement.

Backe-Hansen utdyper:

– Vi får kommentarer fra unge som sier de blir glade for disse videoene fordi det med alkohol er ekstra vanskelig inn mot russetiden. Det peker på hvorfor dette arbeidet er veldig viktig. Vi håper dette kan bidra til å inspirere flere til å snakke om tematikken på nye måter og skape mer åpenhet rundt det som også kan være vanskelig med drikkekulturen vår. For det er fremdeles mange tabuer rundt dette i dagens samfunn.

Følg Tore "The Steel" Johnsen på TikTok