Nytt verktøy gir gode samtaler om viktige tema

Ungdommer smiler og snakker sammen
Illustrasjonsfoto/iStock. Med snakkekort for konfirmanter opplever mange at det er enklere å få i gang gode samtaler.

Hvordan få gode samtaler med ungdom? Blå Kors og IKO lanserer snakkekort for konfirmanter for å bygge trygge relasjoner og få flere gode samtaler om verdier, tro og livet. Kortene er gratis, fleksible og enkle å ta i bruk, enten på papir eller digitalt.

Snakkekort for konfirmanter er svar på ønske fra kirkelig ansatte

Da Blå Kors utviklet snakkekort for å skape gode samtaler med ungdom for noen år siden, var responsen overveldende. I fjor deltok hele 30 000 barn, ungdom og foreldre på samtaler med snakkekort om tema som blant annet rus, gaming og mobbing.

Disse kortene har allerede vært mye i bruk i kirkelig ungdomsarbeid. Samtidig har ansatte fra flere av Blå Kors sine medlemsorganisasjoner etterspurt egne snakkekort tilpasset til konfirmanttiden, kristen tro og diakoni.

Bilde: Illustrasjonsfoto/Unsplash

Derfor har Blå Kors, i samarbeid med IKO kirkelig pedagogisk senter, utviklet snakkekort for konfirmanter. Ungdommer og kirkelig ansatte rundt om i landet har bidratt med å utvikle, teste og kvalitetssikre kortene.

Få i gang praten!

Snakkekort for konfirmanter er gratis og enkelt å bruke

Tommel opp fra TikTok presten

Brage Midtsund har bidratt i utviklingen av kortene, og har testet de ut på konfirmanter og ungdommer i menigheten på Ullensaker der han jobber.
Bilde: Privat/TikTok

Han er også kjent som @brageprest på TikTok, der han kommuniserer mye direkte med ungdom, og ser viktigheten av å ta utgangspunkt i deres hverdag og språk for å nå inn.

Når jeg har konfirmantundervisning er noe av det viktigste for meg å skape gode samtaler der konfirmantene blir med og reflekterer. Snakkekortene er en god hjelp til akkurat dette.

TikTok presten Brage Midtsund

Han forteller at kortene også kan fungere fint for yngre barn, som for eksempel i tweens-klubb, eller med ungdomsledere eller annet ungdomsarbeid. Mange har dessuten god erfaring med å invitere konfirmantforesatte på foreldremøte. Da kan også snakkekortene være en god måte å engasjere.

Vil du spre ordet om de nye snakkekortene til ansatte og frivillige?

Laget for en travel hverdag

For travle kirkelige ansatte og frivillige er det viktig å ha enkle og fleksible verktøy. Rådgiver i IKO Kirkelig pedagogisk senter, Marianne Gullhaugen, har ansvar for konfirmantopplegget Delta, som tas i bruk av tusenvis av konfirmanter hvert år.

Gullhaugen forteller at IKO snart lanserer en oppdatert utgave av Konflogg, en bok som konfirmanter bruker gjennom året. I denne vil det være QR koder til snakkekort i flere av kapitlene. Snakkekortene kan også brukes fritt, uavhengig av hvilke opplegg man følger og hva man skal ha undervisning om.

Bilde: Konflogg, IKO-Forlaget.

Det skal være enkelt å ta i bruk kortene, enten i undervisning eller i andre aktiviteter.

Marianne Gullhaugen, rådgiver IKO Kirkelig pedagogisk senter

Aller best resultater får man ved å bruke kortene flere ganger over tid. Derfor kan snakkekort for konfirmanter gjerne brukes på leir, ved måltider, eller aktiviteter for å bli kjent og bygge gode relasjoner.

Illustrasjonsbilde gutter på fotballbanen
Illustrasjonsfoto. Også ganske stille gutter kan bli snakkesalige med et godt case fra snakkekortene i hendene.

– Noe av det morsomste jeg har vært med på

Janne Dale Hauger, rådgiver i Blå Kors, jobber med forebyggende arbeid og har ansvar for utviklingen av snakkekort om en rekke tema – som rus, sosiale medier og psykisk helse. Hun forteller at arbeidet med snakkekortene har vært givende og gøy – og har truffet en nerve.

«Korstokken ble fort veldig populær i både skole, helsevesen, barnevern og frivillige organisasjoner. I 2023 gjorde vi kortene tilgjengelig i digitalt format, og tok inn flere nye tema, som psykisk helse og ble kjent.»

Hauger fortsetter: «Det gir oss mulighet til å utvikle nye kort som er relevante for barn, ungdom, foreldre og deres hverdag. Noe av det morsomste jeg gjør i jobben min er å teste ut og lage nye dilemma og spørsmål sammen med ungdom.»

Jeg tror det skinner gjennom at kortene er laget med og for unge.

Janne Dale Hauger, Blå Kors rådgiver forebygging
Rådgiver i Blå Kors, Janne Dale Hauger, forteller at hun får mye positive tilbakemeldinger fra lærere, helsesykepleiere, miljøarbeidere og andre som bruker snakkekortene.  

Lettere å snakke om et case 

Mange lærere og andre som jobber med barn og unge forteller at det kan være vanskelig å få i gang praten når de stiller spørsmål. Men når de deler ut kort med spørsmål som inneholder caser og dilemma, da vil ofte selv ganske forsiktige grupper bli snakkesalige, forteller Hauger.  

Blå Kors jobber forebyggende og behandlende, med tiltak som hjelper. Bli med, gjør en forskjell!

Det er selvfølgelig ingen garanti for å få gode samtaler, men evalueringen av snakkekortene i 2022 viste at det er mange som har fått ny innsikt og refleksjon rundt tema som kan være vanskelige å snakke om:

  • 9 av 10 fortalte at de ville anbefale andre å ta i bruk kortene.
  • Over 8 av 10 fortalte at det var et godt redskap for å jobbe med livsmestring og helse i henhold til skolens læreplaner.

På spørsmål om hva ungdommene selv synes om å bruke snakkekortene kom det mye positiv respons:  

  • «De ber om å få kortene, selv i friminutt hvor de kan gjøre andre ting.»
  • «De snakker lett rundt de forskjellige temaene. Åpne og ærlige!»
  • «Litt kleint og ubehagelig og uvant, men også veldig lettende.»

Jobber du med barn og ungdom? Sjekk ut vår ressursbank med gratis materiell

Om snakkekort 

Snakkekortene ble utviklet etter inspirasjon fra Suntprat i Sverige og er laget med støtte fra Helsedirektoratet. Målet er å forebygge problematisk bruk av rusmidler og spill, og styrke psykisk helse og livsmestring. 

Kortene ble opprinnelig utviklet for ungdom mellom 13-18 år, men de fungerer også godt med barn, foreldre og fagpersoner.

header