Nytt verktøy: gode samtaler om viktige tema

Mange forteller at de får gode samtaler med Blå Kors sine samtalekort. Illustrasjonsfoto.

Hvordan få gode samtaler med barn og ungdom? Blå Kors har utviklet gratis snakkekort for å få i gang praten om rusmidler, psykisk helse og mye mer. Nå er flere nye kortstokker lansert, inkludert kort for ungdomsforeldre og kort om russetiden.

Snakkekort – et enkelt og gratis samtaleverktøy

I ungdomstiden er det mange ting som kan være vanskelig å snakke om. Snakkekort er kortstokker som hjelper deg å få gode samtaler om tema som alkohol, andre rusmidler, mobbing, sosiale medier og mer. Kortene er gratis og enkle å ta i bruk, enten på papir eller digitalt.

Janne Dale Hauger, rådgiver i Blå Kors, jobber med forebyggende arbeid og har ansvar for utviklingen av snakkekortene. Hun observerer at snakkekortene har truffet en nerve og har på kort tid blitt svært populære. I fjor ble kortene brukt av ca 40 000 barn, ungdom, foreldre og fagpersoner.

Rådgiver i Blå Kors forteller om kortene

Hauger forteller at hun får mye positive tilbakemeldinger fra lærere, helsesykepleiere, miljøarbeidere og andre som bruker snakkekortene. «Nå har vi gjort kortene enda enklere tilgjengelig for flere, ved at de kan brukes både digitalt og printes ut.»

I tillegg er det fortsatt mulig å bestille snakkekortene gratis som en kortstokk, men med kun et utvalg av temaene, presiserer Hauger.  

Om Snakkekort

Barne- og ungdomstiden preges av utfordrende tema det kan være vanskelig å snakke om. Blå Kors har derfor utviklet snakkekort for å legge til rette for engasjerende og ærlige samtaler. Kortene inneholder konkrete dilemma, spørsmål, «challenges» og påstander om temaer som psykisk helse, rus, gaming og mye mer.

I 2023 ble snakkekortene tatt i bruk av ca 40 000 personer over hele Norge. Kortene brukes mye i skole, særlig på mellomtrinnet, ungdomsskole og videregående. I tillegg er de populære i blant annet fritidtidstilbud, barnevern og menigheter – og hjemme blant familier og venner.

Målsetningen med kortene er å forebygge problematisk bruk av rusmidler og spill, og styrke psykisk helse og livsmestring.

Kortene er utviklet med støtte fra Helsedirektoratet, og er laget etter inspirasjon fra Suntprat prosjektet i Sverige.

Vi må snakke om russetiden

«Nå lanserer vi nye snakkekort om russetiden for å få i gang samtalen om inkludering, rusbruk og pengebruk,» forteller Hauger begeistret. Undersøkelser Blå Kors har gjennomført viser at ungdom er bekymret for utstrakt alkoholbruk og normaliseringen av illegale rusmidler – spesielt kokain.

«Vi må legge til rette for at ungdom får snakke og reflektere åpent rundt disse temaene,» forklarer Hauger. «Da fungerer det dårlig med pekefinger. Men vi må heller ikke glemme å formidle kunnskap og fakta. Derfor lenker vi til quizer, faktasider og andre nyttige ressurser for hvert av temaene i snakkekortene.»

Jeg tror det skinner gjennom at kortene er laget med og for unge.

Janne Dale Hauger, Blå Kors rådgiver forebygging
Mange av snakkekortene har konkrete dilemmaer som gjør flere engasjert i samtalen. Illustrasjonsfoto.
Jobber du med barn og ungdom? Sjekk ut vår ressursbank med gratis materiell

Ny samtalestarter for ungdomsforeldre

Rådgiver i Blå Kors, Marte Sandslett Seland, forteller at de i tillegg har fått mange henvendelser fra skoler som vil ta opp alkohol og andre rusmidler på foreldremøter. For å møte dette behovet, har de utviklet snakkekort for ungdomsforeldre om blant annet rus, relasjoner og grenser. Psykisk helse og inkluderende fellesskap er også gjennomgående tema i samtalekortene for ungdomsforeldre.

«Foreldre er de viktigste forebyggerne – og samarbeid mellom skole og foreldre kan utgjøre en enorm forskjell,» sier rådgiveren i Blå Kors. «Vi vil gjøre det enklere for flere å ta opp rusmidler – både hjemme, på foreldremøter, og i andre settinger der foreldre samles. Våre nye snakkekort – og vårt splitter nye opplegg for foreldremøter – hjelper med nettopp det.»

9 av 10 vil anbefale å bruke kortene 

Rådgiverne i Blå Kors, Hauger og Seland, opplever at det er mange som lar seg begeistre for innholdet i snakkekortene. Lærere, helsesykepleiere, frititidsledere og andre som jobber med barn og unge har kommet med følgende tilbakemelding i en evaluering av kortene i 2022:

  • 9 av 10 fortalte at de ville anbefale andre å ta i bruk kortene.
  • Over 8 av 10 fortalte at det var et godt redskap for å jobbe med livsmestring og helse i henhold til skolens læreplaner.

Mange som jobber med barn og unge forteller at det kan være vanskelig å få i gang praten når de selv stiller spørsmål. Men når de deler ut kort med spørsmål som inneholder caser og dilemma, da vil ofte selv ganske forsiktige grupper bli snakkesalige, smiler Hauger,

Slik bruker de snakkekortene

Les hva lærere, helsesykepleiere, fritidsledere og barnevernspedagoger selv forteller om hvordan de har brukt snakkekortene:

  • Undervisning om et tema: «Gode spørsmål og aktuelle temaer- som er åpne, direkte, konkrete og inkluderende!»
  • Klassens time/forbedre klassemiljø: «Elevene likte å snakke rundt korta og de åpnet seg for hva de selv syns vi kunne jobbe med for å få et bedre klassemiljø»
  • Verktøy til å få bedre dialog: «De er ofte en god måte å bli bedre kjent med hverandre på, i tillegg fint å ta i bruk der samtalen har «låst» seg litt.»
  • Ta med kortene på tur: «Nyttig ved diskusjon i små grupper. Gikk tur samtidig som vi benyttet kortene.»
  • Ta opp bekymring: «Synes det er en fin anledning til å komme inn på tema som kanskje lærer er bekymret for ang elev uten at eleven skal føle seg «tatt» for noe. Hvis vi har mistanke om en elev har drukket på fest eller fester mye så kan slike kort være med på å starte en ufarlig samtale da det gjelder andre og ikke dem selv.»

Sitater er hentet fra en evaluering gjennomført i 2022.

Illustrasjonsbilde gutter på fotballbanen
Også ganske stille ungdommer kan bli snakkesalige med et godt case fra snakkekortene i hendene. Illustrasjonsfoto.
Blå Kors jobber forebyggende og behandlende, med tiltak som hjelper. Bli med, gjør en forskjell!

Snakkekort for konfirmanter er svar på ønske fra kirkelig ansatte

Snakkekortene har også vært populære i kirkelig ungdomsarbeid. Samtidig har ansatte fra flere av Blå Kors sine medlemsorganisasjoner etterspurt egne snakkekort tilpasset til konfirmanttiden, kristen tro og diakoni.

Derfor har Blå Kors, i samarbeid med IKO kirkelig pedagogisk senter, utviklet snakkekort for konfirmanter. Ungdommer og kirkelig ansatte rundt om i landet har bidratt med å utvikle, teste og kvalitetssikre kortene.

Få i gang praten!

Snakkekort for konfirmanter er gratis og enkelt å bruke

Brage Midtsund har bidratt i utviklingen av kortene, og har testet de ut på konfirmanter og ungdommer i menigheten på Ullensaker der han jobber.
Bilde: Privat/TikTok

Han er også kjent som @brageprest på TikTok, der han kommuniserer mye direkte med ungdom, og ser viktigheten av å ta utgangspunkt i deres hverdag og språk for å nå inn.

Når jeg har konfirmantundervisning er noe av det viktigste for meg å skape gode samtaler der konfirmantene blir med og reflekterer. Snakkekortene er en god hjelp til akkurat dette.

TikTok presten Brage Midtsund

Han forteller at kortene også kan fungere fint for yngre barn, som for eksempel i tweens-klubb, eller med ungdomsledere eller annet ungdomsarbeid. Mange har dessuten god erfaring med å invitere konfirmantforesatte på foreldremøte. Da kan også snakkekortene være en god måte å engasjere.

Vil du spre ordet om de nye snakkekortene til ansatte og frivillige?

Vil du være med å teste nye kort?

I den videre utviklingen av Snakkekort om nye tema og for nye målgrupper er det stort behov for frivillige som vil være med å teste ut nye spørsmål. Det er behov for mennesker i alle aldersgrupper, og aller helst grupper med barn, ungdom eller foreldre som vil teste ut kortene sammen. Om du jobber med disse målgruppene, som ansatt eller frivillig, så ta gjerne kontakt med rådgiver Janne Dale Haugermail eller telefon.

Klar til å sette i gang en god samtale?
header

Janne Dale Hauger

rådgiver forebygging
+47 405 14 194
header