Foreldremøte om alkohol og annen rus

Sammendrag

 • Hva finner du her?

  Her finner du en engasjerende innhold til en temakveld på 60 minutter for å ta opp alkohol og andre rusmidler med ungdomsforeldre.

  Målet med samtalen er å gi foreldre kunnskap og råd, og mulighet for å reflektere sammen. Ved å styrke foreldrenes samarbeid og egen refleksjon, kan vi bedre følge opp barna og veilede dem gjennom denne spennende og utfordrende tiden i livet.

  De ulike delene av opplegget kan brukes samlet, eller du kan plukke og velge ut det som passer.

 • Hvem er materiellet for?

  Dette opplegget er laget for foreldremøter på 8.-10. trinn. Det kan også tilpasses til yngre og eldre målgrupper. Du kan også bruke det på samlinger for foreldre i tilknytning til idrett, fritid, konfirmanter, og annet.

 • Slik bruker du materiellet

  Forberedelse:

  • Les gjennom innholdet på siden og vurder hva som passer for din målgruppe.
  • Bestill brosjyrer og print ut snakkekort dersom du ønsker å bruke det.
  • Hvis du skal bruke skjerm og lyd, sjekk at dette fungerer på forhånd.

  Gjennomføring:

  • Bruk de elementene dere ønsker – enten som en del av et foreldremøte om flere tema eller som en egen temakveld.
  • For flere råd – se  Utdannigsdirektoratets tips til øvelser på foreldremøtet.

  Tips! Sett frem enkel servering (eller be noen frivillige lage en kiosk til inntekt for lokalt arbeid) og oppfordre deltakerne til å komme et kvarter før møtet. Da får du færre som kommer for sent – og gir foreldrene mulighet til å bli litt bedre kjent.

Introduser temaet (5 min)

Start foreldremøtet med introdusere dagens tema og hvorfor dere ønsker å ta dette opp. Her kan det være fint å vekke nysgjerrighet og skape engasjement for hvorfor det er viktig å snakke om ungdom, alkohol og annen rus.

Det finnes mange ulike måter å ta opp disse temaene. Du kan for eksempel vise en av disse korte filmene som tar opp drikkepress på en humoristisk måte.

Video (1 min) om masing og drikkepress.
Video (1 min) om julebordkultur.

Det kan også være fint med en samtalestarter for å bidra til at hver enkelt tenker gjennom hvorfor dette temaet angår dem. Still et spørsmål og be foreldrene snakke med sidepersonen i 2 minutter, eller be de tenke selv. 

 • Hvorfor er det viktig at vi foreldre snakker sammen om ungdom og rusmidler?
 • Hvorfor er det viktig at vi foreldre har kunnskap om rusmidler?

Hvorfor er helsefremmende arbeid og forebygging viktig?

Mange ungdommer debuterer med alkohol i løpet av ungdomsskolen, og noen debuterer også med andre rusmidler. Det er mye å vinne på å utsette debuten og forebygge skadelig bruk. 

Les mer om rusforebygging og hvorfor det nytter her: Forebygging – Blå Kors (blakors.no)

Quiz (10 min)

Quiz er en fin måte å formidle fakta på en engasjerende måte. Det er lurt å ta inn flere interaktive deler under møtet, for å holde på oppmerksomheten til deltakerne.

Du kan også gjennomføre en «sant eller usant-quiz». Her ber du foreldrene reise seg hvis de tror påstanden er sann eller bli sittende hvis de tror den er feil.

Velg ut 3-5 påstander som du tror er relevante for deltakerne. Gå gjennom en og en påstand, be de reise seg eller bli sittende, gi svaret og forklar gjerne litt mer.

Påstander om rusmidler til foreldremøtet

Se våre forslag under eller last ned påstandene og skriv de ut.

Start gjerne med en enkelt påstand: «I dag er det … (sett inn hvilken dag det er)», slik at alle får reist seg uten å være i tvil. 

1. Ungdom som får alkohol av foreldrene sine, drikker oftere og mer enn ungdom ikke som ikke får det.

Sant: mange foreldre tenker at det er tryggere å gi ungdommen alkohol når de skal på fest, fordi da vet de hva ungdommen drikker. Men dette stemmer ikke. Forskning viser at ungdom som får med seg alkohol på fest, ofte drikker annen alkohol i tillegg. Og det motsatte er også sant, ungdom med foreldre som er tydelige på at de ikke får lov, drikker mindre.

2. Ved utgangen av 10. klasse har 9 av 10 ungdom drukket seg fulle. 

Usant: ved utgangen av 10. klasse har 1 av 4 ungdom har drukket seg beruset (Ungdata, 2022). Men hvis vi ser på hele ungdomsskolen samlet, har kun 1 av 10 elever drukket seg beruset. Det er viktig å avsløre myten om at «alle andre drikker», fordi ungdommer ofte drikker mer når de tror at alle andre gjør det. 

3. Nesten halvparten av unge voksne synes det er ubehagelig å takke nei til alkohol. 

Sant: nesten halvparten av unge voksne synes det er ubehagelig å takke nei til alkohol. 1 av 3 takker heller ja til alkohol for å slippe å forsvare hvorfor de ikke vil drikke. Over halvparten mener også at det er mer akseptert å være synlig beruset enn å takke nei til alkohol på fest (Ipsos-undersøkelse for Blå Kors, 2023). 

4. Cannabis er det vanligste rusmiddelet blant ungdom. 

Usant: alkohol er det mest brukte rusmiddelet blant ungdom. Men dette er egentlig et lure-spørsmål, for cannabis er det vanligste illegale rusmiddelet. Med cannabis mener vi marijuana, hasj og andre rusmidler som er laget av cannabisplanten. Det er veldig få ungdomsskoleelever som har prøvd cannabis, men andelen som har prøvd øker med alderen.  

5. Hjernen er ikke ferdig utviklet før vi er ca. 25 år gamle. 

Sant: hjernen er ikke fullt utviklet før man er ca 25 år, og rusmidler kan påvirke utviklingen av hjernen negativt. Hvis utviklingen blir forstyrret, kan man for eksempel få problemer med: hukommelsen, evnen til å lære, konsekvenstenkning, impulskontroll og å planlegge/sette mål. 

6. Alkoholkonsum koster samfunnet 80-100 milliarder kroner i året. 

Sant: det er et komplekst regnestykke, der disse 80-100 milliardene måles blant annet i sykefravær, redusert produktivitet, kostnader for helse- og omsorgstjenesten (Rapport: Oslo Economics på vegne av Blå Kors, Actis og Av-og-til). For oss som samfunn er det mye å spare på å utsette alkoholdebut og forebygge både akutte skader og langsiktige problemer med alkohol.

Fakta om ungdom og rus (10 min)

Det kan være interessant for deltakerne å bli bedre kjent med rusbildet blant ungdom i deres område. Når debuterer ungdommen med alkohol og andre rusmidler? Hvilke rusmidler brukes? Når brukes det? Hvordan får ungdom tak i rusmidler? Hva skjer i overgangen til videregående? 

I Ungdata-undersøkelsen kan du finne nasjonale tall og tall for din egen kommune, enten for ungdom generelt eller ungdomsskole og videregående skole hver for seg.  

Husk at det er stor variasjon. Ikke alle drikker alkohol blant voksne og ungdom. Noen ungdomsskoleelever har allerede debutert og drukket seg beruset – de fleste har ikke det.

Vil du lære mer?

Du trenger ikke være ekspert for å lede et foreldremøte om rus. Men det er greit å vite hvor man kan lære mer. Her er noen nyttig lenker du kan kikke på selv eller dele videre med foresatte.

Spørsmål om rus? Ta kontakt med Rusinfo.

Lære mer om cannabis? Ta en kikk på Weedensenteret 

Snakkekort for ungdomsforeldre (15 min)

Snakkekort er et gratis samtaleverktøy som hjelper deg å få engasjerende og ærlige samtaler om viktige tema. Vi har nylig utviklet nye snakkekort for ungdomsforeldre om rus, relasjoner og grenser.

La foreldrene snakke sammen i grupper på ca 4-6 personer.

Du kan printe ut, klippe opp og dele ut kortene, eller bruke de digitalt på skjerm. Vis QR-koden til kortstokken på en storskjerm og be alle om å scanne koden og lese kortene på mobiltelefon.

Om du har mer tid til rådighet er det fint å bruke mer tid på denne bolken.

Alkohol er det mest brukte rusmiddelet i Norge. Det er viktig å reflektere over ungdommers opplevelse av voksnes alkoholbruk. Våre undersøkelser viser at mange barn og unge i Norge har hatt ubehagelige opplevelser rundt foresattes alkoholbruk, og dette gjelder særlig for ungdommer.

I tillegg vet vi at ca. 8% av barn og unge har en forelder med en alkohol- eller ruslidelse. For å unngå skam og tabu er det viktig å kommunisere at det er hjelp å få – både for den som har et problematisk rusbruk og for deres pårørende.

Film om ungdom og alkohol (10 min)

Hvordan sørger du for at ungdommen tør å si ifra til deg? Dette er ett av temaene som tas opp i denne korte filmsnutten. Vis filmen og la gjerne foreldre reflektere litt sammen i etterkant.

Video (2,5 min) til foreldre om ungdom og alkohol

Refleksjonsspørsmål til filmen

Velg ut noen av disse spørsmålene og be foreldre samtale to og to eller i små grupper.

 • Hva gjorde inntrykk på deg i filmen? 
 • Kjenner du deg igjen i noe av dette? 
 • Hvilke tanker og følelser skapte denne filmen? 
 • «Det gikk jo bra med meg» tenker noen om sitt eget alkoholbruk i ungdomstida. Hvordan tror du det er å være ungdom i dag? 
 • Hva gjør du hvis du oppdager at tenåringen har løyet til deg og har gjort noe de ikke fikk lov til? Hvordan ville du ønsket at din forelder reagerte hvis du var ungdom i dag?

Tips og råd – Foreldrevettregler  (5 min)

Det er lurt å gi foreldrene noen konkrete tips som de kan ta med seg etter foreldremøtet. Vi har laget seks tips og råd til ungdomsforeldre. Bruk gjerne våre tips eller be foreldrene lage noen sammen.

Seks tips og råd til foreldre

 1. Snakk med tenåringen og bygg relasjon i «fredstid». Vær åpen, trygg, nysgjerrig. Da er det lettere å snakke sammen når ting blir vanskelig.
 2. Ikke gi ungdommen din alkohol. Tenk over hvor og hvordan du oppbevarer alkohol hjemme. Vær også obs på voksnes alkoholbruk når barn og unge er til stede.
 3. Vær tilgjengelig. Ta alltid telefonen når tenåringen din ringer – selv om det er midt på natta. Hold deg gjerne edru så du kan kjøre og hente barnet ditt om de har vært på fest.
 4. Snakk med andre foreldre om felles mål og grenser. Allier deg med andre foreldre om hva som er greit og ikke. Det er ikke så farlig om noen gjør det annerledes, men det kan være enklere dersom flertallet av foreldrene har noen felles regler.
 5. Sett grenser og gjør det du kan for å utsette alkoholdebut. Det gjør du best ved å være kjærlig og
  kanskje også «litt kjip». Visste du at 7 av 10 unge ønsker at foreldre har tydelige grenser når det gjelder alkohol? (IPSOS/Blå Kors, 2022). Her får du tips til hvordan du kan snakke med ungdommen om alkohol.
 6. Skap kultur for åpenhet – både blant ungdommen og foreldrene. Gjør det du kan for at ungdom tør å si ifra både til venner og voksne hvis noe er vanskelig. Husk! Det kalles ikke å “snitche” (sladre) – det kalles å bry seg. 

Avslutning (5 min)

Be gjerne deltakerne tenke gjennom (og eventuelt dele med sidepersonen) én ting de vil ta med seg videre etter møtet. Du kan også gi foreldrene tips til hvor de kan søke råd og hjelp ved behov. Vis gjerne til noen av våre hjelpetilbud for barn og unge.

Her finner du mer informasjon om våre tilbud:

Gratis brosjyre og nyttige lenker

Du kan bestille vår brosjyre for ungdomsforeldre gratis og dele den ut underveis eller i etterkant av foreldremøtet. Her får leseren fakta, tips og forslag til hvordan de kan få gode samtaler med ungdom om alkohol. Se brosjyren her.

Her er også et par nyttige lenker:

Hvordan få i gang foreldremøte om rus?

Ønsker du at skolen til barnet ditt skal ta opp dette temaet? Da er du ikke alene. I en fersk Ipsos-undersøkelse på vegne av Blå Kors (2024) svarer 7 av 10 (68%) at alkohol og andre rusmidler bør bli tatt opp på foreldremøter. Videre svarer 6 av 10 at de har snakket med andre voksne om alkoholbruk rundt barn. Bruk foreldremøtet som en arena for å skape flere gode samtaler mellom foreldre om alkohol og barn.

Her er noen tips til hvordan du kan få rus på dagsorden på skolen.

 • Ta kontakt med FAU, kontaktlærer eller skoleledelsen på skolen. Fortell at dere ønsker et slikt møte og spør om hvem som kan organisere.
 • I en travel hverdag, er det lettere å arrangere opplegg hvis det allerede finnes materiell klart. Tips skolen om denne siden – så har de opplegget klart.
 • Forhør deg med politiet eller SLT-koordinator (Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak) i din kommune for din kommune – kanskje de eller andre har mulighet til å stille på møtet.
 • Det finnes mange måter å organisere det på. Dere kan enten arrangere foreldremøte for foreldre i klassene hver for seg, samlet for hele trinnet eller invitere til en temakveld for foreldre på hele skolen. Hva passer best på din skole?

Du kan også kontakte andre i lokalsamfunnet for å arrangere foreldremøte/temakveld, for eksempel frivillige organisasjoner, idrettslag, trossamfunn, eller andre som samler voksne og foresatte.

Husk at det er lurt å begynne tidlig med å snakke om grensesetting og trygge fellesskap! Blå Kors samarbeider med KORUS Sør om et opplegg for foreldremøter på 7. trinn. Vi lenker til dette her så snart det er klart.

Du kan også ta kontakt med ditt lokale KORUS for å høre mer om deres tilbud.

Spørsmål?

Ta kontakt med oss!

Marte Sandslett Seland

rådgiver forebygging
+47 984 50 736

Relaterte ressurser: