Studenter som ikke drikker alkohol faller utenfor fellesskapet

Studentene på BI gleder seg til å bli bedre kjent.

Alkohol er godt innarbeidet i kulturen vår, og i en del settinger er vin, øl og drinker tett knyttet sammen med det sosiale samværet. For mange kan dette gjøre det vanskelig å velge alkoholfritt.

I en befolkningsundersøkelse gjennomført av Ipsos for Blå Kors i 2021 skiller den unge delen av befolkningen seg ut når det gjelder opplevelse av drikkepress.

Over halvparten er enig i at de som ikke drikker blir utelatt fra sosiale sammenhenger. 55 prosent mener det er mer akseptert å være beruset enn å takke nei til alkohol på fest, og en av fire sier at de får spørsmål hvis de ikke drikker alkohol.

4 studenter på campus
Nye studenter gleder seg til studiestart. Foto: Pressworks
.st0{fill:#4F2C49;}
Over halvparten av studenter oppgir at de synes det drikkes for mye alkohol under fadderukene. 1 av 4 oppgir alkoholbruk som grunn til å ikke delta.

En inngangsbillett til felleskapet

Det å ikke drikke alkohol er er tabu for mange, sier Hanne Backe-Hansen.

Videre svarer 44 prosent, nesten halvparten, at de syns det er ubehagelig å takke nei til alkohol, og 1 av 3 forteller at de har takket ja til alkohol på fest for å slippe å forklare hvorfor de ikke drikker.

– Ensomhet er et større problem blant studenter som ikke drikker alkohol. Ved å skape større toleranse for hva andre drikker, kan man bidra til inkludering.

– Hva du har i glasset, skal ikke ha noe å si for fellesskapet, og det skal ikke være inngangsbilletten til en fin studietid, sier Hanne Backe-Hansen, rådgiver i Blå Kors.

Mange studenter sliter med ensomhet

Hun legger til at studenter er i en spesielt sårbar situasjon siden mange flytter hjemmefra for første gang og bosetter seg på et nytt sted. Da er det å forebygge ensomhet ekstra viktig. Særlig når man vet at studenter som føler seg ensomme er mer utsatt for psykisk uhelse, sliter mer og dropper oftere ut enn andre studenter.

Alkoholfokusfrie arrangementer

Maren Dahle er faddersjefkoordinator ved Universitetet i Oslo, og jobber med å utvikle opplæringen til fadderne. Hun forteller at drikkepress og grensesetting er noen av temaene som vektlegges i denne opplæringen.

– Vårt fokus er å få til gode arrangementer som alle vil være med på. For øvrig er de fleste arrangementene på dagtid alkoholfrie, sier Maren Dahle, faddersjefkoordinator ved Universitetet i Oslo. Foto: Jarli & Jordan/UiO

– På UiO jobber vi for at alle våre arrangementer skal være alkoholfokusfrie. Det betyr at de nye studentene skal bli kjent med hverandre, ha det gøy og få en fin opplevelse uten fokus på alkohol, sier hun.

Alle skal kunne være med, og universitetet ønsker ikke at det skal være noe skille mellom dem som skal drikke og dem som ikke drikker alkohol.

Kurs i lykkepromille

Som et ledd i opplæringen har faddersjefene fått tilbud om å delta på lykkepromillekurs. Også der snakkes det om drikkepress, grenser og hvor mye man kan drikke før det bikke over.

– Det kan være nyttig å delta på dette kurset, der de kan diskutere med folk fra hele landet, sier Dahle, og legger til at den første uken med fadderaktiviteter er viktig for mange studenter.

– Dette er jo det første møtet med universitetet, medstudenter og faddere. Den første tiden som student kan være skummel og vanskelig, og en god opplevelse er viktig for at man skal ha lyst til å fortsette. Det betyr mye å se kjente fjes på første forelesning og å ha noen å spise lunsj med når hverdagen begynner, sier hun.

To unge stu
God stemning under fadderukene. Foto: Pressworks

Vanskelig å takke nei

Backe-Hansen mener det er viktig å snakke om drikkepress både blant studenter, men særlig i samfunnet generelt. Hun forteller at mange svarer kategorisk nei hvis man spør om det er drikkepress i deres omgangskrets, men samtidig sier de samme personene at man får spørsmål dersom man takker nei til alkohol i settinger der det er forventet at man drikker.

– I fadderukene er det enorm forventning til tilstedeværelse av alkohol, og ved å takke nei til alkohol føler nok mange at de samtidig takker nei til et sosialt fellesskap.

Unormalt å ikke drikke alkohol

– Det oppfattes rett og slett som annerledes og litt unormalt å ikke drikke alkohol, og mange blir til og med overrasket når noen ikke skal drikke, sier hun.

Derfor er det viktig at vi forsetter å heie fram det viktige arbeidet som det jobbes med rundt om kring i alle fadderorganisasjonene, sier hun, og peker det viktige arbeidet som gjøres i studentorganisasjonene.

Ikke vær en maser! La folk få drikke det de vil i fadderuka.

Tips til festen

 • Ikke still så mange spørsmål når noen velger bort alkohol. Det er kjedelig for alle hvis valg av drikke skal være i fokus i alle samtaler.
 • Vær bevisst på at for noen er alkohol vanskelig. Det kan være mange grunner til at folk velger alkoholfritt.
 • Ta det som en selvfølge at noen drikker alkoholfritt. Noen vil kun ha alkoholfritt, mens andre vil ha det i tillegg til alkoholholdig drikke.
 • Vis hensyn. Ikke mas hvis noen takker nei til alkohol.
 • Ha flere valgmuligheter tilgjengelig både for dem som drikker alkohol og for dem som drikker alkoholfritt.
 • Lov å tulle med fordommene

  Hun tror veldig mange har fordommer til de som ikke drikker. De tenker at det enten handler om religiøse grunner eller alkoholproblematikk, og det oppfattes for mange som veldig tabubelagt å ikke drikke alkohol.

  Årsakene til at man ikke drikker kan imidlertid være mange.

  Hun mener det er viktig å snakke om drikkepress på en naturlig måte, og legger til at det også at det bør være lov til å tulle litt mer med fordommene vi har til de som ikke drikker og forventningene til alkoholens tilstedeværelse.

  Møtet med norsk drikkekultur kan gi noen utenlandske studenter bakoversveis.

  Møte med norsk drikkekultur

  Kanskje kommer man fra en kultur der det drikkes lite, kan den norske drikkekulturen i en norsk fadderuke oppleves veldig annerledes. Det er nok en del utenlandske studenter som føler at det drikkes hele tiden, og det kan ta tid å skjønne at det er greit å velge annet enn alkohol.

  En varseltrekant

  Det burde bli like naturlig å velge alkoholfritt som å velge alkohol, men slik er det dessverre ikke i dag. Backe-Hansen peker på at det for eksempel ofte må tydeliggjøres hver gang noe er alkoholfritt.

  – Det settes nærmest opp en varseltrekant hver gang noe er alkoholfritt, sier hun.

  – Det er en tendens til at man ofte segmenterer ut fra hva folk har i glasset, og vi jobber for å utfordre akkurat dette og skape mer bevissthet rundt dette i samfunnet. Det ideelle er at man inkluderer alle på alle slags arrangement, og at det blir helt unaturlig å spørre hva andre har i glasset sitt. Det burde ikke ha betydning, avslutter hun.