Ny rapport: styrkingen av enerettsmodellen sparer samfunnet for inntil 50 milliarder kroner

En ny rapport fra Oslo Economics viser at dagens regulering av pengespillmarkedet kan spare staten for mellom 30 og 50 milliarder kroner i løpet av ti år.

Anita Ellefsen, direktør for Blå Kors divisjon behandling. Her står hun på scenen og snakker under fremleggelsen av den nye rapporten.
Anita Ellefsen, direktør for Blå Kors divisjon behandling, under presentasjonen av den nye rapporten på Kulturhuset i Oslo.

På oppdrag fra Actis, Blå Kors, Norges Idrettsforbund og Stiftelsen Dam har analysebyrået Oslo Economics beregnet de samfunnsøkonomiske besparelsene av reguleringene av pengespillmarkedet de siste ti årene.

– Det er gledelig at rapporten tydelig viser hvordan både enkeltpersoner og samfunnet tjener på disse tiltakene. I tillegg til de betydelige økonomiske besparelsene, resulterer dette også i mindre menneskelig lidelse, sier Anita Ellefsen, direktør for Blå Kors divisjon behandling.

Les rapporten her

Lønnsomt for samfunnet

– Vår analyse viser at med dagens regulering utgjør de årlige samfunnskostnadene ved problemspilling rundt tre milliarder kroner, sier Erik Magnus Sæther i Oslo Economics.

– Det betyr 30 til 50 milliarder over en tiårsperiode. Sammenligner vi dette med situasjonen før forbudet mot spilleautomater i 2007 og før innstrammingene i 2019, får vi en besparelse i samfunnskostnader på til sammen 30 til 50 milliarder kroner.

Pengespillproblemer halvert

Den siste befolkningsundersøkelsen om pengespill viser en halvering i antall nordmenn med pengespillproblemer fra 2019 til 2022. Dette viser at den norske enerettsmodellen og reguleringstiltakene og ansvarlighetsarbeidet i Norsk Tipping og Norsk Rikstoto har hatt ønsket effekt. Nå ser vi at god håndheving og ansvarlig regulering også lønner seg økonomisk.

– Når det blir færre pengespillavhengige, blir det færre som trenger å oppsøke hjelpeapparatet. Det blir færre saker for rettsvesenet og det blir færre som må sykemelde seg eller som faller ut av arbeidslivet. De største samfunnskostnadene ved problemspilling er knyttet til tapt produktivitet, forklarer samfunnsøkonomen.

Anita Ellefsen er glad for funnene som kommer frem i rapporten, men hun påpeker at vi fortsatt har en vei å gå:

– En nedgang i pengespillproblemer betyr mindre menneskelig lidelse, noe som er helt fantastisk. Konklusjonen i rapporten om at dette er økonomisk lønnsomt for samfunnet er ikke overraskende, og dette er naturligvis veldig bra. Likevel viser rapporten også at de menneskelige og samfunnsmessige kostnadene knyttet til pengespillproblemer fortsatt er store.

– Blå Kors ønsker å bidra til en satsing på dette feltet, både når det gjelder forebygging og behandling. Vi vil bidra til å sikre en økt satsning på forebygging i den kommende Handlingsplanen (2026-2030). 

Utenlandske spillselskaper ute av Norge

Mange av tiltakene i pengespillmarkedet har vært rettet mot uregulerte spillselskaper. Det nyeste tiltaket er såkalt DNS-blokkering av nettsidene til ulovlige spillselskaper, noe som gjør det vanskelig for nordmenn å spille pengespill hos slike selskaper. Som et resultat av dette har de fleste utenlandske spillselskapene trukket seg helt ut av det norske markedet.

–  Selv om det er krevende å isolere virkningene av hvert enkelt tiltak, er det opplagt at kombinasjonen av virkemidlene har fungert både direkte og indirekte i tråd med formålet med pengespillpolitikken, sier Sæther.

Blå Kors tilbyr behandling av pengespillavhengighet

– Vi vet hva spilleavhengighet gjør med den det gjelder. Vi ser også hvordan belastningene preger barn, partnere, ektefeller og andre som står dem nært. Disse belastningene er dessverre underkommunisert og tabubelagt i samfunnet, sier Anita Ellefsen.

Blå Kors tilbyr poliklinisk behandling av pengespillavhengighet i OsloSkien og Haugaland. I tillegg til behandling har klinikkene et tilbud til pårørende og familier, blant annet par- og familieterapi knyttet til avhengighetsproblematikk.

I tillegg til dette driver Blå Kors Hjelpelinjen og Fjernbasert behandling for pengespillavhengige.

    • Hjelpelinjen er et landsdekkende, anonymt, gratis lavterskel hjelpetilbud for alle som trenger hjelp knyttet til penge- eller dataspill.

    • Fjernbasert behandling for spillavhengige er et nasjonalt og gratis behandlingstilbud. Brukerne av tilbudet tar selv kontakt og trenger ikke henvisning fra lege. Behandlingen er et tre-måneders program, bestående av skriftlige arbeidsoppgaver og telefonsamtaler. Målgruppen er personer over 18 år som har problemer med pengespill.

header