Pårørende

Hvorfor involvere pårørende i behandlingen?

Når pårørende til mennesker med avhengighetslidelse får delta i behandlingen, bedrer det muligheten for at pasienten får til endringer som varer. Pårørende får også bedre mulighet til å ivareta seg selv.

Delta i samtaler sammen med pasienten

Den som er pasient hos oss, kan invitere deg med til time hos sin behandler. Dere kan også komme sammen til par- eller familiesamtaler i familieteamet vårt. Vi inviterer alle våre pasienter til å involvere familiemedlemmene sine i behandlingen.

Kontakt oss for generell informasjon

Det er ikke alltid den som er pasient ønsker å involvere flere i behandlingen sin. Du kan likevel kontakte oss for å få informasjon om ulike pårørendetilbud. Vi kan også gi deg generell informasjon om avhengighet og behandling.

Egen behandling

Hvis belastningene på deg som pårørende påvirker din daglige fungering, kan du ha nytte av behandling for egen del. Be fastlegen din om egen henvisning til behandling hos oss. Du kan da bli henvist selv om personen med avhengighetsproblemet ikke er i behandling. Behandlingen vil kunne hjelpe deg med å forstå egne reaksjoner og ivareta deg selv så godt som mulig.

Har du spørsmål om pårørendetilbudet?

Ta kontakt med oss via vårt sentralbord på telefon 22 99 49 00, og be om å få snakke med en av behandlerne i familieteamet.