Hvordan snakke med skolebarn om følelser?

Sammendrag

 • Hva finner du her?

  Her finner du følgende ressurser og hjelpemidler:

   • kort animasjonsfilm
   • boken
   • 3 tips om hva du kan gjøre når du leser boken
   • illustrasjoner, samtalekort, fargeleggingsark
   • inspirasjonshefte

  Her gir vi forslag og ideer til hvordan disse kan brukes både individuelt eller som samtaleopplegg i klassen.

 • Hvem er materiellet for?

  Ressursene er laget for barn i alderen 6-9 år og er tilrettelagt for kompetansemål i barneskolen. For eksempel:

   • samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening
   • fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer
   • sette ord på egne følelser og meninger

  Ressursene kan også brukes i andre fag hvor fokuset rettes mot relasjonskompetansebygging, forebygging av vold og omsorgssvikt, rus og psykiske lidelser.

 • Slik bruker du materiellet
   • Les våre forslag til bruk av ulike ressursene nederst her.
   • Sett opp et opplegg som er ønskelig: individuelt eller i gruppe.

  Detaljert beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre samtalene og gruppeopplegg finner du i vår utskriftsvennlige inspirasjonshefte.

Det å sette ord på følelser og åpne seg for andre er ofte vanskelig, både for barn og oss voksne. «Sommerfugler i magen» er en historie i form av både bok, film og presentasjon, og hjelper deg bygge barnas evne til å sette ord på det som er fint eller vondt.

En voksen som klarer å skape en god relasjon, tilknytning og følelse av tilhørighet mellom seg og barnet, har bygd grunnmuren for barnets positive utvikling, vekst og motstandskraft.

Animasjonsfilm

Denne filmen er en forkortet versjon av historien i boken «Sommerfugler i magen».

Denne filmen er en forkortet versjon av historien i boken «Sommerfugler i magen».

Filmvisningsopplegg for klassearbeid

1. Introduser dagens tema for klassen:

 1. «Alle mennesker, både voksne og barn, bærer i seg mange følelser. Følelser er like naturlige som regn, solskinn eller vind. På samme måte som været skifter, kan følelsene våre forandre seg. Noen ganger er vi glade, noen ganger lei oss eller sinte.

Noen ganger kan vi kjenne følelser i kroppen vår. Vi kan kjenne følelser i magen, i brystet, i hodet. Noen ganger føler vi at vi er så lette at vi nesten kan fly, det føles som vi kan få til alt, og vi er veldig glade. Andre ganger føler vi oss tunge og triste, det er vanskelig å leke, konsentrere seg eller bevege seg. Vi kan nesten kjenne at vi har en vond eller tung klump i magen, vondt i hodet, og det blir tungt å puste.»

2. Vis animasjonsfilmen

Observer klassen. Hvilke reaksjoner legger do merke til? Hva barn reagerer på? Dine observasjoner kan hjelpe deg når du skal dele samtalekortene eller når du skal stille spørsmål.

3. Bruk samtalekortene

Med barn som allerede kan lese:

 • Del klassen i grupper og fordel samtalebilder til hver gruppe. Det er lurt at gruppene ikke blir for store; tre- fire barn per gruppe holder. Du avgjør selv hvor mange grupper du vil lage og hvilke samtalekort vil du bruke: bare bilder om følelser eller også om ulike situasjoner.
 • Velg bilder som gjenspeiler filmens innhold (følelsene: glede, tristhet, sinne, redsel, generelle spørsmål).
 • La barna lese spørsmålet på bildet høyt for gruppen, og la så hvert barn svare på spørsmålet. Ved filmvisningen velg bort bildene som gjenspeiler følelser eller situasjoner i filmen. Gruppene bør jobbe i ca. 10 minutter. Spør om noen av barn vil presentere sine svar for klassen når gruppearbeidet er avsluttet. Reflekter gjerne over det barnet sier: «Så det å spise is, gjør deg glad. Takk, det er sikkert mange andre som blir glad av det.» (også 10-15 min.)

For yngre barn som lærer seg å lese:

Vis samtalebilder på tavle og les spørsmålene, etter at du har lest en del av boken du har valgt. La en og en få svare på spørsmålene. Fortsett med en felles diskusjonsrunde. Eksempler på spørsmål du kan stille:

 • Hvordan kan klassen jobbe for at elever skal være glade på skolen?
 • Hvordan kan du som klassekamerat se at noen er lei seg – hva kan du gjøre med det?
 • Hvordan kan du som klassekamerat hjelpe hvis noen er lei seg, sint eller har ingen å leke med?
 • Hvis noen av dine klassekamerater forteller deg en hemmelighet som gjør vondt, hva kan du gjøre for å hjelpe?
 • Hva kan du gjøre hvis du får en hemmelighet som gjør vondt å føle/tenke på?
 • Hvem av de voksne kan dere snakke med på skolen?

Avslutning

Avlutt med å si følgende:
«Når vi har det vanskelig, er det lurt å snakke med noen om hvordan vi har det. Når vi deler følelser med
noen, slik Alex delte sine følelser med Giraff, hender det at vi får hjelp, og vi føler oss bedre, fordi vi ikke lenger bærer på den vonde følelsen alene.

Noen voksne vet mye om hvordan kroppen vår henger sammen med tanken og følelsene våre, og kan fortelle barn om hva som skjer inni oss når vi har det ugreit. De kan lære bort hva som er lurest for deg å gjøre når du ikke har det helt bra. Det hender at voksne også trenger noen som kan hjelpe dem å forstå deres egne følelser og hva de bør gjøre med dem.

Du kan dele tankene dine med alle voksne du stoler på; foreldrene eller besteforeldre dine, en nabo eller med læreren. Og du kan alltid komme til meg og fortelle om hvordan du har det, så skal jeg gjøre alt jeg kan for at du skal få det bedre. »

Boken «Sommerfugler i magen»

I boken «Sommerfugler i magen» møter vi den kloke og trygge giraffen og den lille bamsen Alex. Giraffen prøver å møte Alex på sine følelser, som er for liten til å forstå hva følelser betyr. Alex sitter i et tre og er lei seg. Han har fått en stor klump i magen.

Den rolige og voksne Giraff prøver å hjelpe Alex til å sette ord på hva klumpen i magen betyr. Han later som at Alex har et garnnøste inni magen – med tråder i ulike farger – som har viklet seg inn i hverandre. Hver og en tråd betyr noe. Giraff hjelper til slutt Alex å nøste opp i klumpen i magen.

Utdrag fra boken

«Ser du det, Alex? Ser du at det er en regnbue over hele himmelen?»

«Ja! Den er så fin, akkurat som skjerfet mitt», sier Alex glad.

«Og det er noe som kiler i magen min nå. Kan du se etter hva det er?»

Giraffen ser på magen til Alex gjennom brillene sine. «Åh! Alex, vet du hva jeg ser? Du har sommerfugler i magen!»

«Det føles rart. Nei, det føles spennende! Jeg har lyst til å leke igjen!»

Jeg leste boken for min 6-åring, som etterspurte den flere kvelder. Boken hjalp henne til å sette ord på noe som er vanskelig. Det bidro til fine stunder hvor hun åpnet seg.

Mamma til Leona, 6 år.

3 tips du kan gjøre når du leser boken

 1. Del lesing i flere økter og still spørsmålene i boka til barnet underveis.
 2. Last ned fargeleggingsark (PDF 0,7MB) og fargelegg illustrasjonene sammen med barnet.
 3. Se animasjonsfilmen «Sommerfugler i magen» sammen med barnet etter lesing.

Du kan også lese deler av boken for hele klassen mens du viser illustrasjonene på smarttavle. Last ned illustrasjonene her (PPT, 3,2MB).

Les mer om hvordan du kan gjennomføre leseopplegget i klassen ved bruk av samtalekortene (PDF 4MB) i vårt inspirasjonshefte (PDF 1MB).

Blå Kors gjør «Sommerfugler i magen» tilgjengelig gratis i e-bok format.

.cls-1{fill:none;}
Ønsker du å hjelpe barnet til å sette ord på følelser?

Bakgrunn

Boken vokste frem av den tidligere utgitte boken «Vondt i magen» for barnehagebarn og en symbolrik manus-ide av Svetlana Dudaitiene.

Dudaitiene har master i psykologi og videreutdanning i psykoanalytisk psykoterapi. Tilknytningspsykologi er hennes en av største faglige interesser. Hun jobber i Blå Kors som rådgiver og har også erfaring fra arbeid med barn som lever i risikofylte omsorgssituasjoner.

Boken er utgitt med støtte av Helsedirektoratet. Gjennom støtte fra Stiftelsen Dam har vi laget animasjonsfilm til boken. Programmet Barn i Rusfamilier i KoRus Sør ved Blå Kors Borgestadklinikken har støttet disse prosjektene med faglig veiledning.

Gi oss tilbakemelding

Om du har sett og/eller brukt ressursene setter vi stor pris på dine tilbakemeldinger.

Ta kontakt

Camilla Lunde

Leder forebygging

Relevant innhold