SnakkOmMobbing-programmet

Sammendrag

 • Hva finner du her?

  Her finner du følgende hjelpemidler og ressurser:

  • Kunnskapsheftet «Til den voksne. Mobbing og utenforskap – hvordan hjelper vi barna?«
  • SnakkOmMobbing-programmet til bruk med barn 9-13 år:
   • Veiledningshefte
   • Grupperegler (plakat)
   • Lydfil (SnakkOmMobbing sangen av Gino Bless)
   • Videoer

  Formålet er å forebygge mobbing og utenforskap, gjøre barna bevisst på egne behov, holdninger og følelser, og skape gode vennskap i barnegruppen. Opplegget bygger på forskningsbasert kunnskap og innsikt fra ca 30 000 samtaler med barn og unge i vår chat-tjeneste SnakkOmMobbing.no.

 • Hvem er materiellet for?

  Kunnskapsheftet er laget for alle voksne som ønsker å forebygge mobbing, eller skal hjelpe barn som opplever utenforskap eller står i en mobbesituasjon.

  SnakkOmMobbing-programmet er utviklet spesielt for barn i alderen 9-13 år. Du kan bruke det i skole, fritidstilbud, helse- og sosialtjenester eller andre steder der barn samles.

 • Slik bruker du materiellet

  Kunnskapsheftet kan brukes av voksne for å få en innsikt i mobbingens mekanismer, samt en forståelse av hvordan barn trenger å bli møtt. Heftet kan leses i sin helhet, eller brukes som et oppslagsverk. Det er fint å ta seg tid til å stoppe opp ved refleksjonsspørsmålene.

  SnakkOmMobbing-programmet består av 5 samlinger på 30-45 minutter. Samlingene inneholder:

  – Grupperegler
  – Presentasjon av dagens tema
  – Kort undervisning
  – Film, inkludert refleksjonsspørsmål (trykk på pause på filmen når disse kommer på skjermen til slutt)
  – Øvelse/lek

  Det er fint å ha mest mulig lik ramme på hver samling. Vi anbefaler at barna setter seg i en sirkel. I begynnelsen av hver samling skal gruppereglene, som barna selv har laget i samling 1, tas opp. Det kan skape en god og inkluderende gruppekultur.

  Vi anbefaler at det er en tilgjengelig og trygg voksen barna kan snakke med i etterkant av samlingene. Temaene kan sette i gang noen tanker og følelser i barna.

   

Video-baserte samlinger for å forebygge mobbing og utenforskap

SnakkOmMobbing-programmet er et video-basert program med 5 samlinger. Her er ett eksempel på en video med refleksjonsspørsmål.

Eksempler på video fra 1. samling: Mobbing og utenforskap (1,5 minutt)

Mange barn forteller at de synes det er flaut og skamfullt å bli mobbet eller ikke ha mange venner. Selv å fortelle det til nære og trygge voksenpersoner kjennes vanskelig.

Barnet kan føle seg mislykket som ikke har “fått til” en slik viktig oppgave i eget liv; – å skaffe venner og bli likt av andre. Mobbing og utenforskap kan oppleves som et nederlag barnet føler seg skyldig i.

I introduksjonsvideoen nedenfor kan du høre hvordan dette programmet er bygget opp og hvorfor dette er et godt valg.

Introduksjon til programmet (22 minutter)

Last ned innhold:

Kunnskapshefte: «Til den voksne. Mobbing og utenforskap – hvordan hjelper vi barna?»

Veileder: SnakkOmMobbing-programmet

Plakat A3: Grupperegler

Musikkvideo: SnakkOmMobbing-sangen (GinoBless)

Videoer

Her finner du de korte filmsnuttene til hver av de 5 samlingene.

1. Mobbing og utenforskap

1-1 Gutt

1-2 Reaksjoner

1-3 Jente

1-4 Reaksjoner

2. Hvorfor er det så vanskelig å si i fra?

2-1 Si i fra

2-2 Reaksjoner

3. Sosiale spilleregler

3-1 Sosiale spilleregler

3-2 Reaksjoner

4. På nett

4-1 På nett

4-2 Reaksjoner

5. Vennskap

5-1 Video: Vennskap

5-2 Reaksjoner

Jeg sier innimellom at det går bedre enn det gjør. Det er mest fordi jeg ikke vil at de skal bli seg, og gå rundt å tenke på at jeg ikke har det bra.

Jente (15)

Vinn et «klassesett»!

Vil du hjelpe oss å videreutvikle SnakkOmMobbing-programmet til å bli enda mer brukervennlig? De første som fyller ut evalueringsskjema vil motta en klassesett med SnakkOmMobbing armbånd til barna i klassen/barnegruppa, samt en trykt utgave av kunnskapsheftet. Ta kontakt med cathrine.johannesen@blakors.no for å få tilsendt et evalueringsskjema.

Spørsmål?

Ta kontakt! Blå Kors chat-senter sin tjeneste SnakkOmMobbing.no og Blå Kors barnas Stasjon har utviklet SnakkOmMobbing-programmet sammen.

Relatert innhold