Undervisningsopplegg for ungdomsskoler om mobbing

Sammendrag

 • Hva finner du her?

  Her finner du to undervisningsopplegg til bruk med ungdom.

  «Snitcher du,dør du» er mest omfattende og inkluderer også en egen veileder til lærer.

  «Mobbet/mobber» kan brukes med kun powerpointpresentasjonen og inneholder bl.a. en del øvelser og videosnutter.

  Det pedagogiske materiellet består av blant annet powerpointpresentasjoner, videosnutter og refleksjonsspørsmål.

  Opplegget er utvilket av SnakkOmMobbing.no, en gratis chat-tjeneste for barn og unge..

 • Hvem er materiellet for?

  Opplegget er utviklet for ungdomsskolen og passer best til klasseromsundervisning. Opplegget kan også tas i bruk av andre som ønsker å sette mobbing på dagsorden.

 • Slik bruker du materiellet

  Undervisningsoppleggene er ferdig utformet som Powerpoint-presentasjon med støtteark for lærer, og kan benyttes uten bearbeidelse.

  Forberedelse:

  • Se over powerpointen og tihørende filmer og lærerveiledning. Velg hvilket av de to undervisningsoppleggene du ønsker å bruke
  • Sørg for at du har tilgang til skjerm med lydavspilling og internett.

  Gjennomføring:

  • Vis powerpointen og følg instruksene i den og lærerveiledningen.

   

Undervisningsopplegg (1-4 skoletimer)

Opplegget «Snitcher du, dør du» består av to deler og kan brukes i 1-4 skoletimer, avhengig av hvilke oppgaver man velger og refleksjon i klasserommet.

Lærerveiledningen innholder detaljert manus til hver side i powerpointen, slik at det er enkelt å gjennomføre.

Undervisningsopplegg (1-2 skoletimer)

Presentasjonen «Mobbet/Mobber» kan brukes selvstendig uten egen lærerveiledning. Innholdet består av refleksjonsoppgaver, videosnutter og øvelser.

Opplegget kan brukes i 1-2 skoletimer, avhengig av hvilke oppgaver man velger og refleksjon i klasserommet.

Utviklet av fagfolk

Materiellet er utviklet av Blå Kors chat-senter som driver chat-tjenestene SnakkOmMobbing.no og SnakkOmPsyken.no, i samarbeid med Oddemarka skole, Grim skole og Oasen skole Strømme i Kristiansand.

Lær mer om chat-tjenestene ved å trykke på lenkene. Du kan også bestille plakater gratis, til å henge opp i ditt nærmiljø:

SnakkOmMobbing har siden etableringen i 2015 snakket med 35.000 (2022) barn og unge på chat som setter ord på sin opplevelse av mobbing. Undersøkelser viser at 60.000 barn og unge utsettes for mobbing hvert år, og bare halvparten våger å si ifra.

Vi vet at kompleksiteten i mobbesituasjoner kan gjøre det utfordrende for de voksne å møte barn og unge i deres opplevelse og sette inn de tiltakene som fører til endring.

Spørsmål?

Har du spørsmål, eller ønsker mer informasjon? Ta kontakt med Blå Kors chat-senter.

Relaterte ressurser: