Samtaleopplegg om rusmidler

Hvordan snakke med barn om å vokse opp i familie som preges av alkohol- eller annen rusmisbruk? Og hvordan forebygge tidlig rusdebut? Her finner du forslag til hvordan du kan ta opp dette.

Visste du at nesten 1 av 10 barn har en forelder som har et alkoholmisbruk? For noen påvirker deg hverdagen i stor grad. Svært få barn forteller om rusbruken i familien til noen utenfor familien. Det er derfor viktig å ta opp temaet og vise at du er en trygg voksen å snakke med.

Mer nyttig materiell:

  • Her er noen du kan snakke med (Film, 2 min)
  • Drikkepress (Film, 3 min. OBS: Passer best for eldre barn, rundt 12-13 års alder)
  • Snakkekort (En kortstokk med spørsmål og dilemma. Se kategoriene alkohol og narkotika. OBS: Noen av spørsmålene egner seg best for eldre ungdommer, velg ut spørsmålene som passer din gruppe.)
Se alle fem samtaleoppleggene til filmen «Velg selv»
Filmen «Velg Selv» kan brukes for å ta opp aktuelle utfordringer i barns liv