Fire personer rundt et bord

Blå Kors Behandlingssenter Eina

Blå Kors Behandlingssenter Eina gir rusbehandling til menn. Vi har 30 døgnplasser med inntil 12 måneders behandlingstid. Vi har avtale med Helse Sør Øst og er en del av det ordinære tjenestetilbudet i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Arbeid, aktivitet og friluftsliv er viktige elementer i behandlingen hos oss, og tilbudet vårt er spesielt godt egnet for deg som synes dette er viktig i ditt liv. Vi har høy kompetanse og lang erfaring. Eina er faktisk landets eldste behandlingssted!

Vi holder til ved Einafjorden på Toten, 40 min fra Gjøvik.

En innleggelse her kan være en del av din vei ut av avhengigheten. Underveis har vi nært samarbeid med andre støttepersoner og bruker tid på å forberede livet etter behandling.

Ta kontakt med fastlege, sosialtjeneste eller andre som kan henvise dersom du ønsker hjelp.