Dataspillavhengighet

Skaper dataspilling vansker i livet ditt? Eller er du bekymret for at en av dine nærmeste bruker for mye tid på gaming? Dataspilling kan bli problematisk hvis du opplever at du ikke har kontroll lenger og at det skaper vansker i livet ditt.

Når blir dataspilling problematisk?

Når dataspilling tar over for andre aktiviteter som du ønsker eller trenger å gjøre, kan dette være et tegn på at spillingen har blitt problematisk. Kjennes det ut som gamingen er det eneste som betyr noe? Eller at dataspillet er det eneste stedet du kjenner glede, mestring og sosial tilhørighet?

Generelt kan vi si at gaming blir problemskapende hvis det kommer i veien for å håndtere situasjoner i livet utenfor spillet. Hvis du ikke kjenner glede og sosial tilhørighet utenfor spillverden, og at det skaper store konflikter rundt deg.

Gutt som sitter med headset og gamer på en PC. Det sitter to gutter der og gamer.
Illustrasjonsbilde: Unsplash

Følelsen av manglende kontroll

Dataspillavhengighet er i dag en diagnose i diagnosemanualen fra Verdens helseorganisasjon. Her vektlegges følelsen av manglende kontroll over spillingen, at spilling blir prioritert i stadig større grad over andre interesser og daglige aktiviteter, og at du fortsetter å spille til tross for at det skaper negative konsekvenser for deg over lengre tid. Les mer om SPILL SUNT.

Tegn på at spillingen har blitt et problem

Følgende tegn peker på at dataspillingen har blitt problematisk og at du kan ha nytte av å se på hvordan og hvorfor du spiller. Dersom du kjenner deg igjen i flere av de følgende tegnene, kan det være et tegn på at du trenger å oppsøke hjelp.

 • Du spiller ofte lengre enn planlagt.
 • Du spiller til tross for at du blir frustrert, får det dårlig, blir svært sint.
 • Du spiller til tross for fysiske smerter.
 • Du kjenner deg urolig når du ikke spiller.
 • Du spiller for å spille å tenke på andre ting.
 • Du bruker mer penger enn du hadde ønsket eller planlagt på/i spill.
 • Du stopper med andre aktiviteter som tidligere ga glede fordi du heller vil spille.
 • Du isolerer deg fra venner og sosiale aktiviteter eller føler deg ensom utenfor spillet.
 • Du lyver om hvor mye du har spilt.
 • Du mister fokus på skole, jobb og andre rundt deg på grunn av spillet.
 • Du opplever konflikter med venner, familie, kjæreste på grunn av spillingen.
 • Du har problemer med å sove på grunn av spillingen.
 • Du tenker mye på spill og på neste gang du kan spille, når du ikke spiller.

Ønsker du å spille mindre?

Kjenner du deg igjen i flere av punktene over og ønsker å gjøre noe med spillingen din? Start med å tenke igjennom hvordan spillingen påvirker deg i livet. Bidrar den til eller forsterkes tendensen til å isolere deg fra venner og familie?

Bruker du mer penger enn du har eller du ønsker å bruke på spill? Kjenner du at livet utenfor spillet er mindre meningsfullt, mindre givende eller gledelig enn spillverdenen? Krangler du mye med familie eller kjæreste om spillingen? Kommer spillingen i veien for at du får oppnådd det du ønsker i livet?

Hva trenger du mer av?

Når det blir tydeligere hvordan spillingen påvirker deg, kan det også bli tydeligere for deg hvorfor spillingen oppleves ute av kontroll. Utforsk hvorfor spillingen har blitt så viktig for deg at det skaper vansker i livet utenfor. På hvilke områder i livet er det størst forskjell mellom hvordan du føler deg når du spiller og i livet utenfor?

I tillegg til å tenke at du skal kutte ned på spillingen er det ofte nyttig å tilføre noe i livet utenfor. Hva trenger du mer av? Hva ønsker du skal være annerledes i livet utenfor spillet? Spilling og livet utenfor påvirker hverandre. På lik linje med at dataspillingen kan skape vansker i livet utenfor, kan faktorer i livet utenfor spillet også påvirke hvordan og hvor mye du spiller.

Hvordan få hjelp?

Opplever du at spillingen har blitt et problem for deg og dine nærmeste? Ønsker du hjelp til å balansere spillingen med andre ting i livet? Mange venter dessverre lenge med å søke hjelp og konsekvensene kan ha blitt store før man får hjelp. Kjenner du deg igjen i at dataspillingen skaper vansker for deg eller dine nærmeste, ta kontakt med oss, hjelpelinjen, fastlegen eller en psykolog.

Her får du hjelp hos Blå Kors

Du kan også sjekke ut:

Var dette nyttig?