Tre personer som sitter rundt et spisebord

Blå Kors Lade Behandlingssenter

Blå Kors Lade Behandlingssenter tilbyr Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling (TSB) for avhengighetsproblemer knyttet til rusmidler og spill. All behandling bygger på en overbevisning om at den som søker hjelp har en iboende mulighet for vekst og utvikling.

Lade behandlingssenter har et bredt spekter av tilbud, blant annet avrusning, poliklinikk og ulike døgntilbud. Vi har tilbud til gravide og småbarnsforeldre med rusrelaterte problemer. Vi tilbyr kjønnsdelt behandling og tar imot pasienter for skjerming.

All behandling er gratis for pasientene. ( obs: egenandel i poliklinikken inntil frikort).

Ta kontakt med fastlege, sosialtjeneste eller andre som kan henvise dersom du ønsker hjelp.