Barn som pårørende

Det kan være en påkjenning å være barn til foreldre med rusmiddelvansker og andre avhengighetsproblemer. Blå Kors klinikk Haugaland ønsker at barn av foreldre som er i behandling hos oss, skal oppleve at de blir sett og tatt vare på.

Det er behandler som først og fremst skal snakke med pasienten om barnets situasjon. Vi har i tillegg egen barneansvarlig som gjennomfører samtaler med foreldre og barn.

I familiesamtalene ønsker vi å gi informasjon til barnet om behandlingen, og setter fokus på barnets opplevelse og forståelse. VI kartlegger om det er avhengighetsrelaterte problemstillinger som påvirker barnets utvikling, og legger til rette for hvordan barn og familie kan få mer hjelp, dersom det skulle være behov for det.

Dersom mor eller far er innlagt hos oss kan barn komme på besøk. Vi samarbeider med andre hjelpeinstanser dersom dette er aktuelt.