Søk behandling

For å få behandling hos oss må vi først ha en henvisning fra fastlege, NAV, barneverntjenesten, helsepersonell i somatisk sykehus eller psykisk helsevern. Om du mener du trenger behandling må du derfor kontakte din behandler og be om å bli henvist til oss.

Det er viktig at dine ønsker og behov kommer tydelig fram i henvisningen. Du får skriftlig svar, og det får også den som har henvist deg.

All behandling er gratis, med unntak av egenandel i poliklinikken slik det er i et tilsvarende offentlig behandlingstilbud.

Akuttvurdering

Blå Kors klinikk Haugaland har ikke akuttmedisinsk tverrfaglig behandling. Dersom du har behov for øyeblikkelig hjelp bes du ta kontakt med AMK, legevakt eller fastlege som kan hjelpe deg videre.