Søk behandling

Sentral vurderingsenhet TSB ved Haugaland DPS, har overtatt ansvaret for alle rettighetsvurderinger på henvisninger inn til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB.)

Vi ber om at alle henvisninger til Blå Kors klinikk Haugaland sendes til:

Helse Fonna HF, Haugaland DPS/Ruspoliklinikk, postboks 2170, 5504 Haugesund.

Husk å merke henvisningen med «Henvisning til Blå Kors klinikk Haugaland» om pasienten ønsker behandling hos oss. Du får skriftlig svar og det får også den som har henvist deg.

For å få behandling hos oss må vi først ha en henvisning fra fastlege, NAV, barneverntjenesten, helsepersonell i somatisk sykehus eller psykisk helsevern. Det er viktig at dine ønsker og behov kommer tydelig fram i henvisningen.

All behandling er gratis med unntak av egenandel i poliklinikken slik det er i et tilsvarende offentlig behandlingstilbud.

Vi har et vurderingsteam som behandler alle henvisningene. Du får skriftelig svar og det får også den som har henvist deg.