Behandling for avhengighetslidelser

Vi tilbyr spesialisert behandling ved problematisk bruk av alkohol, medikamenter eller andre rusmidler, og for ukontrollert spilling. Velkommen til oss i Haugesund.

Blå Kors klinikk Haugaland er en del av spesialisthelsetjenesten og består av poliklinikk, døgnenhet og familieenhet. Vi jobber på oppdrag fra Helse Vest RHF. Hos oss arbeider det psykologer, psykiater, fagkonsulenter, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og lege.

Å bli kvitt en avhengighet skjer ikke over natten.
Det krever langvarig, målbevisst endring.

Les mer fra Blå Kors

Innsikt om rus og avhengighet