Pårørendetilbud

Hvordan skal du forholde deg som pårørende? Det å stå nær en person som har avhengighetsproblemer kan være utfordrende og vanskelig. Dette kan føre til at du selv får behov for hjelp.

Dersom du som pårørende har behov for generell informasjon, eller ønsker å lufte tanker eller bekymringer med en erfaren behandler, er du velkommen til å ringe oss på 52 73 30 00 mellom kl. 08:30–15:30 på hverdager. Her treffer du en behandler med telefonvakt som kan svare på dine spørsmål.

Viktig ressurs

Pårørende kan være en viktig ressurs og sentral i behandlingsopplegget rundt pasienten. Sammen med pasienten ønsker vi å invitere pårørende inn i behandlingen.

Pasienten kan selv peke ut hvem han eller hun anser for å være sin nærmeste pårørende (pasientrettighetsloven § 1-3 b). Den nærmeste pårørende er etter loven tillagt rettigheter og plikter – med utgangspunkt i eksempelvis medvirkning, informasjon, innsyn og samtykke.

Vi anbefaler også Blå Kors kompasset som tilbyr gratis terapi for alle mellom 13 og 35 år, som har eller vokser opp i et hjem med alkohol- eller andre rusproblemer.