Om oss

På bakgrunn av henvisninger til Blå Kors klinikk Haugaland blir det gjort utredning som danner grunnlag for videre utredning, poliklinisk behandling eller innleggelse. Ved behov blir det henvist videre til annen spesialisthelsetjeneste. Det er fastlege, ruskonsulenter eller annen spesialisthelsetjeneste som blant annet henviser til oss.

Fagpersonell

I poliklinikken arbeider det psykologer/psykologspesialist, psykiater og fagkonsulenter. Ved innleggelse har vi et tverrfaglig behandlerteam som består av sosionomer, sykepleiere, fysioterapeut, vernepleiere, barnevernspedagoger og lege/psykiater. Miljøterapeuter inngår i teamarbeid med psykologer, psykiater og fagkonsulenter rundt den enkelte pasient.

Sammen med deg som pasient og henvisende instans vil vi forsøke å legge til rette for det beste opplegget rundt deg som mottar behandling ved Blå Kors klinikk Haugaland.

Aktuelle samarbeidspartnere kan være fastlege, NAV, barneverntjeneste, arbeidsplass (AKAN-avtaler) og annen spesialisthelsetjeneste. Vi har forpliktende samarbeidsavtaler med Helse Vest, Helse Fonna og Solstrand Barnevernsenter (Foreldre & Barn-avdeling).

TSB i Blå Kors- glimt fra 2021

Vi er en av sju virksomheter i Blå Kors Divisjon behandling. Sammen har vi har et bredt spekter av behandlingstilbud for rus og avhengighetsrelaterte lidelser.

I publikasjonen «Glimt fra 2021» går det fram at alkohol er hovedrusmiddel hos et flertall av pasientene. Men at det på flere av behandlingsstedene også er mange pasienter med avhengighet til spill, medikamenter og narkotiske stoffer. 35 prosent av de som får behandling er kvinner og aldersspennet er stort; fra 18 til 80 år. Du kan lese mer om hvordan alkoholmisbruk preget livet til to av våre pasienter, og om veien ut. Les også om pågående forskning. Her får du også flere tall og fakta: