Miljøfyrtårn

Som Miljøfyrtårn organisasjon bidrar vi til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. Vi har fokus på miljø i arbeidsoppgavene og har klimatiltak for å redusere utslipp og forurensning. Gjennom å kartlegge miljøkravene fra stiftelsen Miljøfyrtårn får vi også en tydelig og dokumentert miljøprofil.

Virksomheten har en fast arbeidsgruppe som jobber med miljøfyrtårn og sammen med sertifisør blir det foretatt en miljøanalyse og utarbeidet handlingsplan. Alle som jobber i Blå Kors klinikk Haugaland er kjent med vårt arbeid mot Miljøfyrtårn.

Miljøanalysen tar for seg følgende områder:

  • Systemkriterier
  • Arbeidsmiljø
  • Innkjøp
  • Energi
  • Transport
  • Avfall
  • Estetikk
  • Andre miljøaspekter

Det blir gitt ut en årlig klimarapport.

Ønsker du tilgang til den, eller har andre spørsmål om oss som miljøfyrtårn-bedrift kan du ta kontakt med
Sentralbord på tlf. 52733000