Behandling for alkohol og rusavhengighet

Behandlingshverdagen

Pasienten har en fast behandler eller primærkontakt. Vi ønsker å legge behandlingen til rette individuelt, og som pasient har man en rekke gruppetilbud i løpet av oppholdet hos oss.

Alle nye innlagte pasienter deltar i introduksjonsgruppe som går over 4 dager. Slik sikrer vi at alle får lik informasjon fra start. Vi har også et obligatorisk fellesmøte i avdelingen som alle er med på. Her er mer informasjon om øvrige tilbud:

Gruppetilbud

 • Oppmerksomhetstrening

  Gruppen passer for alle innlagte pasienter som opplever stress, uro, angstproblematikk og søvnproblematikk.

  Målsetting:

  • Opplever velvære, fysisk og mentalt.
  • Får et pusterom i hverdagen.
  • Opplever samspillet mellom kropp og følelser.
  • Opplever trygghet i samspill med andre.
  • Oppnår større tillit til deg selv.
  • Kunne bruke kunnskapen til å påvirke sin egen hverdag.

   

 • Mannsgruppe

  Mannsgruppen er for innlagte pasienter som ønsker å snakke om sine utfordringer, tanker og følelser i ett miljø med bare menn.

  Målsetting:

  • Skape rom og trygghet til å snakke om mannsrelaterte temaer.
  • Lære å sette ord på hvordan man har det.
  • Dele erfaringer, oppleve å gi og få støtte.
  • Kjenne seg igjen i hverandres utfordringer og lære av hverandres mestringsstrategier.
  • Få økt egeninnsikt, styrke selvbilde og bli bedre på sosial og samfunnsmessig fungering.
 • Kvinnegruppe

  Kvinnegruppen er for innlagte pasienter som ønsker å snakke om sine utfordringer, tanker og følelser i et miljø med bare kvinner. Gruppen drives som en mentaliseringsbasert gruppe.

  Målsetting:

  • Øve på å snakke om tanker og følelser, relasjoner.
  • Dele erfaringer, oppleve å gi og få støtte.
  • Starte gode prosesser mot endring og bedring.
  • Utvide forståelse av seg selv og andre, finne strategier for å håndtere vanskelige følelser.

   

 • Kognitiv gruppe

  Kognitiv gruppe er for innlagte pasienter ved døgn- og dagenheten som har ett ønske om å bli mer kjent med og utforske egne tanker knyttet til sin avhengighet og som videre ønsker å bruke denne kunnskapen til å bryte dette avhengighetsmønsteret.

  Målsetting:

  • Øke den enkeltes gruppedeltakers forståelse for at det er våre egne tanker som til enhver tid bestemmer over hvilke følelser vi har.
  • Lære å reflektere over egne innlærte og fastlåste tanker for å få en bedre forståelse av oss selv.
  • Bruke gruppen som en ressurs til å se ulike problemstillinger fra forskjellige sider.
 • Traume-mestringskurs

  I kurset går vi igjennom hva som er kroppens normale reaksjoner på unormale hendelser (traumer). På kurset brukes boka «Tilbake til Nåtid», som er et manualbasert opplegg fra Traumepoliklinikken ved Modum Bad med vekt på psykoedukasjon og ferdighetstrening.

  Eksempler på tema som blir berørt er; symptomer på posttraumatisk stress (PTSD), triggere og flashbacks/mareritt, følelser og regulering av følelser, egenomsorg, grenser og søvn.

  Målsetting:

  • Gi økt forståelse av traumerelaterte symptomer og se sammenhenger med traumebelastninger og hva som kan avhjelpe.
 • Angstkurs

  4 dagers angstkurs/intensivt angstkurs er for innlagte og polikliniske pasienter med angst diagnose og god rusmiddelmestring. Det er en intensiv behandling over 4 dager hvor dag 1 er undervisning og dag 2-4 er å utarbeide behandlingsplan/eksponeringsplan og gjennomføring.

  Målsetting:

  • Forbedret mestring og håndtering av angst.

Kvinner og alkoholproblemer

En tredel av pasientene i rusbehandling er kvinner. Men trolig er antall kvinner med rusmiddelproblemer langt større enn det faktiske antallet som er i behandling.

Avhengighet av alkohol er den vanligste rusbrukslidelsen. Kvinner tåler ikke alkohol like godt som menn. Det har blant annet sammenheng med at kvinner i snitt har mindre kropp, og leveren som bryter ned alkohol er mindre. Ny forskning tyder på at kvinner utvikler både avhengighet og leversykdom raskere enn menn.

I Blå Kors setter vi våren 2023 fokus på kvinner og alkohol. Hvordan kan vi i større grad tilrettelegge tilbudene for kvinner og gjøre det lettere for kvinner å søke hjelp?

Noen forteller om mye skam og at skam har vært til hinder for å fortelle om problemene. Nina og Camilla bryter tabuer når de åpent forteller om sine alkoholproblemer og hvordan de opplevde det som trygt å komme i behandling:

Ønsker du behandling?

For å få behandlingsplass hos oss må du henvises for eksempel fra fastlege, rusteam eller annen spesialisthelsetjeneste. Du kan ta en uforpliktet telefon til oss for å få informasjon om vårt tilbud og besvart dine spørsmål, uten å måtte oppgi navn. Det er også rom for pårørende å ringe for å få samme informasjon og veiledning til hvordan de kan få sine kjære henvist til oss.

Rødbrunt murbygg og vakre blomster utenfor
En gruppe på seks mennesker på tur ute. De sitter oppe på et fjell
Rom med stue og kjøkken. Det er et innbydende rom og en blomst på bordet
To kvinner står sammen og prater. de smiler. Hun ene har på seg en grønn jakke og en ryggsekk
Fire mennesker sitter rundt et bord i kantina og spiser
Fire mennesker sitter i et rom og ser på en skjerm der det står «Trygghetssirkelen». Det er tatt i bruk en projektor
tre personer i et treningsrom. Han ene spinner mens en annen hjelper en person med å trene styrke
flere personer gjør yoga. De står på blå matter