Behandling for alkohol- og rusavhengighet

Behandlingshverdagen

Pasienten har en fast behandler. I vår døgnavdeling blir man i tillegg tildelt en fast primærkontakt. Vi ønsker å legge behandlingen tilrette individuelt, og som pasient har man en rekke gruppetilbud i løpet av oppholdet hos oss.

Alle nye innlagte pasienter deltar i introduksjonsgruppe som går over 4 dager. Slik sikrer vi at alle får lik informasjon fra start. Vi har også et obligatorisk fellesmøte i avdelingen som alle er med på. Her er mer informasjon om øvrige tilbud:

Gruppetilbud

 • Helårsbading

  Oppstart skjer etter forsamtale med gruppeledere og etter helsesjekk hos gruppeledere/avdelingslege. Polikliniske pasienter må få klarsignal fra sin fastlege. Gruppelederne har godkjent livredningskurs. Helårsbading kan gi et rush av endorfiner og adrenalin, gode naturopplevelser, gode mestringsopplevelser og gir i tillegg en felles sosial opplevelse.

  Målsetting:

  • pasienten opplever kroppskontroll, mestringsfølelse, glede og fellesskap.
 • Mentaliseringsbasert undervisningsgruppe og Mentaliseringsbasert gruppe

  Mentaliseringsbasert undervisningsgruppe (MBT) er for pasienter som har utfordringer med relasjoner, det å være sammen med/ kommunisere eller samhandle med andre. Tilbudet gis til pasienter som har et ønske om å øke denne forståelsen.

  Målsetting:

  • øker pasientens forståelse for hvordan deres egne tanker og følelser påvirker deres handlinger
  • øker forståelsen for at andres tanker og følelser påvirker deres handlinger

   

  MBT-gruppe passer for pasienter som har en poliklinisk forankring, og som selv har et rusmiddelproblem. Det er inntil 8 deltakere i gruppen, det er en gruppe for kvinner og en for begge kjønn. Det jobbes etter prinsipper knyttet til Mentaliseringsbasert terapi.

   

  Målsetting:

  • øver på å snakke om tanker, følelser og relasjoner
  • deler erfaringer, opplever å gi og å få støtte
  • starter gode prosesser mot endring og bedring
  • utvider forståelse av seg selv og andre, finner strategier for å håndtere vanskelige følelser
 • Yoga

  Yoga er organisert i en gruppe for menn og en gruppe for kvinner. En økt tilstedeværelse gir grobunn for større innsikt innad og utad og man lærer seg å finne en harmoni med seg selv og andre

  Gruppen passer for alle og tilrettelegges ut fra den enkeltes behov.

   

  Målsetting:

  • møter seg selv, kjenner på sine utfordringer og begrensninger, og gradvis lærer å bygge opp positive handlingsmønstre
  • lærer å eksistere uten å flykte eller å distrahere
 • Turgruppe

  Turgruppen arrangeres to ganger i uken. Det er alltid minimum to miljøterapeuter med på turen.

   

  Målsetting:

  • får bedre fysisk og psykisk helse gjennom fysisk aktivitet
  • får frisk luft og gode sanse- og naturopplevelser
  • opplever samhandling og sosialt fellesskap med andre
  • opplever mestring gjennom å utfordre seg selv

   

 • Høyintensitetstrening (HIT)
 • Oppmerksomhetstrening

  Gruppen passer for alle innlagte pasienter som opplever stress, uro, angstproblematikk og søvnproblematikk.

  Målsetting:

  • Opplever velvære, fysisk og mentalt.
  • Får et pusterom i hverdagen.
  • Opplever samspillet mellom kropp og følelser.
  • Opplever trygghet i samspill med andre.
  • Oppnår større tillit til deg selv.
  • Kunne bruke kunnskapen til å påvirke sin egen hverdag.

   

 • Mannsgruppe/kvinnegruppe

  Mannsgruppen/ kvinnegruppen er for innlagte pasienter som ønsker å snakke om sine utfordringer, tanker og følelser i et miljø med bare menn/ kvinner.

  Det jobbes etter prinsipper knyttet til Mentaliseringsbasert terapi.

   

  Målsetting:

  • skaper rom og trygghet til å snakke om kjønnsrelaterte tema
  • øver på å snakke om tanker, følelser og relasjoner
  • deler erfaringer, opplever å gi og å få støtte
  • starter gode prosesser mot endring og bedring
  • utvider forståelse av seg selv og andre, finner strategier for å håndtere vanskelige følelser
 • Kognitiv gruppe

  Kognitiv gruppe er for innlagte pasienter ved døgnenheten som har et ønske om å bli mer kjent med og utforske egne tanker knyttet til sin avhengighet, og som videre ønsker å bruke denne kunnskapen til å bryte dette avhengighetsmønsteret.

  Målsetting:

  • Øke den enkeltes gruppedeltakers forståelse for at det er våre egne tanker som til enhver tid bestemmer over hvilke følelser vi har.
  • Lære å reflektere over egne innlærte og fastlåste tanker for å få en bedre forståelse av oss selv.
  • Bruke gruppen som en ressurs til å se ulike problemstillinger fra forskjellige sider.
 • Traume-mestringskurs

  I kurset går vi igjennom hva som er kroppens normale reaksjoner på unormale hendelser (traumer). På kurset brukes boka «Tilbake til Nåtid», som er et manualbasert opplegg fra Traumepoliklinikken ved Modum Bad med vekt på psykoedukasjon og ferdighetstrening.

  Eksempler på tema som blir berørt er; symptomer på posttraumatisk stress (PTSD), triggere og flashbacks/mareritt, følelser og regulering av følelser, egenomsorg, grenser og søvn.

  Målsetting:

  • Gi økt forståelse av traumerelaterte symptomer og se sammenhenger med traumebelastninger og hva som kan avhjelpe.
 • Angstkurs

  4 dagers angstkurs/intensivt angstkurs er for innlagte og polikliniske pasienter med angst diagnose og god rusmiddelmestring. Det er en intensiv behandling over 4 dager hvor dag 1 er undervisning og dag 2-4 er å utarbeide behandlingsplan/eksponeringsplan og gjennomføring.

  Målsetting:

  • Forbedret mestring og håndtering av angst.

Kvinner og alkoholproblemer

En tredel av pasientene i rusbehandling er kvinner. Men trolig er antall kvinner med rusmiddelproblemer langt større enn det faktiske antallet som er i behandling.

Avhengighet av alkohol er den vanligste rusbrukslidelsen. Kvinner tåler ikke alkohol like godt som menn. Det har blant annet sammenheng med at kvinner i snitt har mindre kropp, og leveren som bryter ned alkohol er mindre. Ny forskning tyder på at kvinner utvikler både avhengighet og leversykdom raskere enn menn.

I Blå Kors setter vi våren 2023 fokus på kvinner og alkohol. Hvordan kan vi i større grad tilrettelegge tilbudene for kvinner og gjøre det lettere for kvinner å søke hjelp?

Noen forteller om mye skam og at skam har vært til hinder for å fortelle om problemene. Nina og Camilla bryter tabuer når de åpent forteller om sine alkoholproblemer og hvordan de opplevde det som trygt å komme i behandling:

Ønsker du behandling?

For å få behandlingsplass hos oss må du henvises for eksempel fra fastlege, rusteam eller annen spesialisthelsetjeneste. Du kan ta en uforpliktet telefon til oss for å få informasjon om vårt tilbud og besvart dine spørsmål, uten å måtte oppgi navn. Det er også rom for pårørende å ringe for å få samme informasjon og veiledning til hvordan de kan få sine kjære henvist til oss.

Rødbrunt murbygg og vakre blomster utenfor
En gruppe på seks mennesker på tur ute. De sitter oppe på et fjell
Rom med stue og kjøkken. Det er et innbydende rom og en blomst på bordet
To kvinner står sammen og prater. de smiler. Hun ene har på seg en grønn jakke og en ryggsekk
Fire mennesker sitter rundt et bord i kantina og spiser
Fire mennesker sitter i et rom og ser på en skjerm der det står «Trygghetssirkelen». Det er tatt i bruk en projektor
tre personer i et treningsrom. Han ene spinner mens en annen hjelper en person med å trene styrke
flere personer gjør yoga. De står på blå matter