Aktiviteter

BURSDAGSFEIRING I VISION

Her kan man disponer bursdagsrommet i to timer til bursdagsfeiring. Velg mellom aktivitet i skatepark med gratis lån av utstyr eller aktivitet i parkourhall med instruktør. Vi tilbyr gratis feiring (stipend) for familier som har utfordringer av forskjellige årsaker.

Priser:
Leie av festrom: 500,-
Aktiviteter i hallen: 120,- pr. person.
Dere betaler samlet for antall barn, min. 10 stk.
Tillegg for evt egen parkour/skate-trener til deres bursdag: 500,- pr/time.

FERIE I VISION

Første og siste uken i sommerferien, samt høst og vinterferien arrangerer vi Ferie i Vision. Dette er et lavterskeltilbud for barn som liker skating og parkour. Her blir de med på organisert aktivitet med våre instruktører, får servert lunsj og kan drive egenstyrt aktivitet litt senere på dagen.

SKATE- OG SPARKESYKKELKURS FOR NYBEGYNNERE

Vi har nybegynnerkurs både for skateboard og sparkesykkel.

ETTER SKOLETID

Denne høst vil vi starte opp et enkelt etterskoletidstilbud («SFO»). Her kan barn (3.-7. klasse) få et aktivitetstilbud med voksne tilstede etter endt skoledag. De vil få et måltid samtidig som de kan være i full aktivitet i hallen.

JENTESKATE

Hver torsdag ettermiddag kl 16-18 har vi Jenteskate. Her er det en gruppe på rundt 20 jenter som skater, blir bedre kjent og har det veldig gøy i sammen.

SKOLEKLASSER PÅ BESØK

Vi inviterer jevnlig 4-5 klasser på besøk på dagtid for litt uvanlig gym. Her får de et par timer med heftig aktivitet og masse moro.

TURER

Vi arrangerer flere turer i året, bla. har vi tidligere vært til Mandal, Lista og Bragdøya.

FAMILIEFROKOST

Tilbud for mor, far og de minste barna. Aktivitet i parken lørdag formiddag inkl. enkel frokost. Alle er hjertelig velkommen!

UNGDOMSKVELDER I VISION

Siste fredag i måneden har vi «Ungdomskveld i Vision» hvor vi bruker hele aktivitetsparken, inkludert parkourhallen. Dette er i samarbeid med «Camp Ungdom» hos Salem i nabobygget.

Gratis adgang for alle på ungdomskolen. I tillegg ser- veres det gratis taco til alle som har lyst på. Vi følger skoleruta.

BLÅ KORS UNG OG SOSIALE AKTIVITETER

Blå Kors Ung vil fra 2020 integreres i aktivitetsparken og tilby sosiale aktiviteter og tilbud. For eksempel Spillgrupper, samtalegrupper, urbane aktivitetsgrupper mm!N

SENIORSKATE

Seniorskate (alder 18+) hver onsdag kveld fra kl 20-22.

KONKURRANSER

Vi skal i i høst arrangere 2-4 mindre konkurranser. En for skateboard og en for sparkesykkel. I tillegg vil det bli arrangert åpne dager i parkourhallen samt «parkourjam»