Feire bursdag

Bursdag inkluderer:

  • Bursdagsvert
  • Eget bursdagsrom
  • Pizza og saft til alle deltakerne
  • Aktivitet
  • Leie av scoot, skateboard og beskyttelse (hvis en skal ha skate/scoot-bursdag)

Velg mellom følgende aktiviteter:

  • Gaming-bursdag
  • Parkour-bursdag
  • Skate/Scoot-bursdag
Book bursdag