Etter skoletid

Påmelding til Etter skoletid:

Ved registrering vil du bli bedt om å oppgi følgende informasjon

  • Barnets navn og adresse
  • Barnets fødselsdato
  • Hvilke skole barnet går på
  • Foresattes navn, telefon og e-post
  • Andre opplysninger som f.eks. allergier, etc.

Det kan fort bli fylt opp, så vær tidlig ute med å sikre deg plass.

Trenger du økonomisk støtte?

Det er mulig å få støtte til fritidsaktiviteter for barn og ungdom hos kommunens Fritidsfond.

Formålet med Fritidsfond er å sikre en bredere deltakelse og inkludering av flere barn og unge i organiserte fritidsaktiviteter som går over tid når familien ikke har økonomi til å betale dette selv. En kan søke om kontingent og nødvendig utstyr til barn og unge som skal delta i en organisert fritidsaktivitet.

Om du skulle få avslag på din søknad hos Fritidsfond, eller trenger hjelp til å søke, så ta kontakt med Karine Abrahamsen.

Litt praktisk informasjon:

Vi møtes alltid i Kristiansand Misjonskirke Salem, Industrigata 28 (nabo til Blå Kors aktivitetspark) hvor vi har leksetid og spiser mat.

Informasjon og beskjeder gis gjennom appen Spond. Invitasjon til appen sendes ut etter at barnet er påmeldt. Husk da å fylle ut opplysninger om barnet og foresatt.