Blå Kors barnas stasjon avlyste ikke julen 

Blå Kors barnas stasjon i Oslo pakker julegaveposer som skal ut til nærmere 100 familier i byen.

Blå Kors barnas stasjon i Oslo og de andre avdelingene i landet gjør det de kan for å gi flest mulig gode minner gjennom adventstiden, julen og romjulen. For familier som sliter med ulike utfordringer blir julen en forsterker av det som er vanskelig i hverdagen.

– Julen er på ingen måte avlyst, men feiringen blir annerledes i år. Vi gjør det vi kan for å opprettholde aktiviteter og tilbud innenfor gjeldende smittevernsregler fra sentrale myndigheter og kommunen.

– Målet er gode juleopplevelser for alle dem som bruker og er en del av tilbudet vårt, sier Sophie Leenderts, virksomhetsleder ved Blå Kors barnas stasjon Oslo.  

Julen er en utfordrende tid 

Blå Kors barnas stasjon er et tilbud til familier med barn i alderen 0-12 år i sårbare livssituasjoner, som ønsker nettverk, aktivitet og støttende foreldreveiledning.

Det er mange barn og familier som ofte har det vanskelig når julen kommer. Dårlig råd, lite nettverk, psykiske utfordringer, og økt rusbruk kan være noe av årsakene til dette.  

– Blå Kors barnas stasjon Oslo opplever at mange familier ønsker å bli med på ulike juleaktiviteter. Aktivitetene gjennomføres i mindre, men flere grupper. De strenge smittevernstiltakene gjør at vi må være fleksible og tilby enda bedre kvalitet og individuell oppfølgning, for den enkelte familie, sier Leenderts. 

Varierte tilbud 

Det kommer til å være et variert aktivitetstilbud gjennom jule- og adventstiden, og romjul på Blå Kors Barnas Stasjon.  

– Det blir blant annet juleverksted, baking, utedager, bålkos og måltidsfelleskap. Totalt blir om lag 150 personer med på ulike aktiviteter de nærmeste ukene, sier Leenderts.  

I tillegg blir det delt ut juleposer med litt mat, godis og individuelt tilpassede gavekort. I posene er det ulike ting som kan skape aktivitet for familien i julen. Vi kommer til å dele ut poser til 96 familier med til sammen rundt 270 personer.

Et viktig holdepunkt 

Ofte er barnehage og skole trygge holdepunkter i en ellers uforutsigbar hverdag. Fraværet av struktur i hverdagen forsterker problemene i forbindelse med julehøytiden. Blå Kors Barnas Stasjon blir et viktig holdepunkt for mange familier, også i romjulen.

Mye av det menneskelige nærværet er redusert på grunn av pandemien. Mange av de som har utfordringer og sårbare sosiale nettverk har det derfor ekstra vanskelig nå. Vi opplever at flere familier isolerer seg og er redde.   

– Heldigvis har vi god relasjon til familiene vi er i kontakt med, hvilket gjør at vi raskt kan fange opp utfordringer og bistå ved behov, sier Leenderts.   

– Felles er et ønske om en trygg og god advent, og juletid for barn og foresatte. Med på julefeiringene er ansatte i Blå Kors barnas stasjon. Det legges ned stor innsats og kreativitet for å få til noe for nettopp de vi er til for, forteller Leenderts.  

Ikke alle barn gleder seg til jul. Da vet barn som «Jonas» at det vonde og vanskelige i hverdagen ofte blir verre.