Alkoholproblemer

Alkohol er det vanligste rusmiddelet i befolkningen, og er for mange forbundet med fest, moro og kos. Men for noen mennesker blir alkoholen viktigere enn alt annet i livet.

Følelser som skam, skyldfølelse og håpløshet står ofte i veien for å oppsøke hjelp. Samtidig sier de fleste som får behandling hos Blå Kors at de skulle tatt kontakt mye tidligere.

Forteller om sine erfaringer med alkohol

I denne filmen møter du mennesker som åpent og ærlig forteller om sine erfaringer med alkoholproblemer. Alle sammen utviklet en avhengighet, men fant ulike måter å slutte og ruse seg på.

Hva tenker de om årsaken til at alkoholen fikk så stor plass i livet? Hva skulle de ønske de hadde gjort annerledes og hvordan fikk de hjelp?

Behandling

Hos oss i Blå Kors møter du engasjerte fagpersoner med høy kunnskap og mye erfaring med behandling av alkoholproblemer, og annen avhengighet. Vi tar deg godt imot, og gir deg og dine nærmeste profesjonell støtte på veien mot økt livsmestring.

Vi tilbyr helhetlig rusbehandling for fysiske og psykiske plager, i tillegg til hjelp med sosiale utfordringer. Behandlingen kan foregå poliklinisk hvor du møter til regelmessige samtaler, men også ved tidsavgrenset innleggelse i døgnavdeling.

I og med at vi jobber i spesialisthelsetjenesten må du ha en henvisning fra for eksempel lege, psykolog eller NAV.

En mann ligger i en seng og en fagperson sitter ved siden av i en stol
En mann legger opp mat på et fat
Seks personer sitter i et terapirom
En mann med tatoveringer snakker med en dame med grått hår
En mann på en behandlingsbenk med to behandlere ved siden av
En dame og mann sitter å snakker sammen i et rom
Mange mennesker sitter i hver sin stol i en stue og snakker sammen
Fire hyggeprater ved et lite bord.
Fire pasienter spiller volleyball. Dette er en treningsform som kan bidra til å motvirke depressive symptomer i pasienter under rusbehandling.
Ønsker du hjelp? Blå Kors har behandlingstilbud flere steder i landet.

Er du pårørende?

Bruk av alkohol og andre rusmidler går utover relasjoner. Rundt hver person som sliter med avhengighet er det familie, venner og kollegaer som er berørte. Vi involverer derfor pårørende i behandlingen, og har også flere steder egne hjelpetilbud for pårørende.

Det er håp

Vi vet at det krever mot å erkjenne et alkoholproblem. Vi skal heie på deg helt fram til målstreken. Camilla og Ståle har begge fått behandling og er nå rusfrie. Her kan du lese deres historier.

Illustrasjon fra Norske Hemmeligheter av en maske som viser to ansikt

Det kan være slitsomt å skjule drikkingen. Mange pasienter forteller om skam og at de bruker mye krefter på å holde problemene for seg selv. Noen bruker alkohol til å dempe følelser. Alkoholen blir derfor en medisin mot angst og dårlig samvittighet. Virkningen er dessverre kortvarig og konsekvensene store.

Illustrasjon: Norske Hemmeligheter