Forskningsstudier: Effekt av oksytocin under nedtrapping av benzodiazepiner

header

Blå Kors klinikk Lade inkluderer studiedeltakere til en klinisk legemiddelutprøving med oksytocin nesespray. Målet med studien er å undersøke om legemiddelet kan hjelpe mot abstinenser ved nedtrapping av benzodiazepiner.

Forskning har vist at oksytocin kan ha angstdempende effekt og redusere abstinenser under avrusning på ulike rusmidler.

Derfor ønsker vi å gjennomføre en studie med 60 pasienter for å se om oksytocin kan redusere angst, søvnvansker og ubehag ved nedtrapping av benzodiazepiner, og dermed gjøre gjennomføringen lettere for pasientene.

Hva er oksytocin nesespray?

Oksytocin er kjent som «velvære- og omsorgshormonet». Det finnes hos kvinner og menn, og produseres i kroppen når vi koser oss i sosiale sammenhenger. Hos kvinner frigjøres det også i forbindelse med fødsel og amming, og brukes av ammende mødre for å lette melkeutskillelsen.

Oksytocin nesespray er et godkjent legemiddel. Det er få kjente bivirkninger knyttet til bruk og ingen bivirkninger er registrert ved bruk av de aktuelle dosene i tidligere studier.

Rutiner og pasientenes rettigheter for medisinsk behandling og poliklinisk oppfølging vil ikke påvirkes av deltakelse i studien og bruk av nesespray.

Oksytocin eller placebo

Nedtrappingen vil foregå over 3-4 uker under innleggelse ved Blå Kors Lade Behandlingssenter. Som deltaker i prosjektet vil pasientene etter loddtrekning enten få nesespray med oksytocin, eller nesespray uten oksytocin som kun inneholder saltvann (placebo). Verken pasientene eller personalet vet hvilken nesespray den enkelte får før studien er avsluttet.

Nedtrapping av benzodiazepiner

Alle undersøkelser og oppfølging vil skje på samme måte som anbefalt ved nedtrapping av benzodiazepiner, men pasientene vil i tillegg få bruke nesespray tre ganger daglig.

I løpet av ukene med nedtrapping vil de også få en liten bevegelsessensor, aktigraf, festet på håndleddet som en klokke. Denne måler kroppslig uro og søvn.

Bruker sensor for å overvåke søvn

Alle rommene på avrusingsavdelingen er utstyrt med et lite Somnofy-apparat (sensor) som registrerer blant annet pustefrekvens og søvnmønster. Denne er ikke koblet til pasienten med ledninger, men registrerer små bevegelser inne på rommet helt trådløst. Vi vil også bruke opplysninger fra denne for å se om nesesprayen kan gi bedre søvnkvalitet.

Mulige fordeler, ulemper og bivirkninger

Å delta i legemiddelforsøket vil gi muligheten til å være med på å utvikle ny kunnskap. Rus- og avhengighetsmedisin er et medisinsk fagfelt som det har vært forsket lite på, og denne studien er den første som undersøker effekten av oksytocin på forekomsten av eventuelt ubehag (abstinenser) i forbindelse med nedtrapping av benzodiazepiner.

Tett oppfølging

Pasientene vil få tettere oppfølging og det vil bli utført flere undersøkelser enn ved en alminnelig innleggelse, men for øvrig vil behandlingen være tilnærmet lik.

Utfylling av spørreskjema daglig vil ta om lag 10 minutter. Én gang i uken vil de bli bedt om å fylle ut et mer utfyllende spørreskjema som vil ta noe lenger tid enn dette.

Det vil bli tatt blodprøver i løpet av de første dagene etter innkomst, samt på dag 16-18 under nedtrappingen. Urinprøver tas ved innkomst, samt to ganger ukentlig.

Spørsmål om studien kan rettes til:

Lege Tone Pleym

Tone Pleym

Lege
97625583