Snakk om gaming med foreldrene

Sammendrag

 • Hva finner du her?

  Her finner du filmer og andre ressurser som kan brukes som samtalestartere på foreldremøtet. Hensikten er å sette dere bedre i stand til å diskutere utfordringer og muligheter knyttet til dataspill og gaming. Under hver film har vi samlet noen relevante spørsmål til samtale.

  Ønsker du foredrag om gaming til din skole kan du bestille foredrag tilpasset barneskolealder og for ungdommer på ungdomsskole og vgs.

  Du kan bestille foredragene med enten fysisk oppmøte fra foredragsholder eller gjennomføring på nett. Foredragene er utviklet i samarbeid mellom Barnevakten og Blå Kors. Mer info om foredragene nederst på denne siden.

 • Hvem er materiellet for?

  Filmene er særlig myntet på foreldre med barn i barneskole- og ungdomsskolealder, men er også aktuelle for andre aldersgrupper. Målgruppen er alle foreldre med barn/ungdom som spiller dataspill, samt lærere, bibliotekarer, ungdomsarbeidere og andre som jobber med unge.

 • Slik bruker du materiellet

  Forberedelse:

  • Velg ut de filmene og spørsmålene som er mest aktuelle for din gruppe.

  Gjennomføring:

  • Introduser temaet. Hent gjerne fakta fra vår temasider om gaming eller bruk vår Kahoot quiz om gaming.
  • Vis en eller flere av filmene. Bruk spørsmålene under filmen som utgangspunkt for refleksjon blant foreldrene. Del gjerne opp i små grupper for bedre samtaler. Her kan du også bruke Snakkekort med dilemma og spørsmål.
  • For flere tips – se  Utdannigsdirektoratets tips til øvelser på foreldremøtet.

Gaming er en sosial plattform (40 sekunder)

Denne filmen er en fin samtalestarter for å få foreldre til å avtale felles skjermtid for barna.

Snakk med barnet om spillet (1,15 minutter)

Mange barn tør ikke fortelle foreldrene om negative opplevelser i spill i frykt for at de ikke skal få lov til å spille mer. Denne filmen viser viktigheten med å koble seg på hva barna gjør i spillet, og viktigheten med en god og åpen dialog.

Diskuter følgende spørsmål:

TIPS: Ved å vise interesse for spillet og en forståelse for hvorfor ungdommen liker å spille dataspill, vil sannsynligheten for at de forteller om dårlige opplevelser i spillet øke. Du skaper dermed et klima for samtale, og det vil føles enklere for dem å åpne seg om temaer de ellers ikke vil vært komfortable med å snakke om.

Diskusjonsspørsmål 1: Hva kan man lære av å spille mye dataspill? Kan det sammenlignes med å bruke mye tid på andre aktiviteter?

Diskusjonsspørsmål 2: Har du opplevd at det har oppstått konflikt i familien fordi man har ulike meninger om gaming er bortkastet tid eller ei? I så fall – hvordan har dere løst konflikten?

Diskusjonsspørsmål 3: Reagerer du annerledes dersom barnet ditt bruker mye tid på en annen aktivitet enn på dataspilling? Kan man sammenligne dataspilling med gitarspilling?

Aldersgrenser

Mange barn spiller spill med aldersgrense over egen alder. Les mer om hva Barnevakten skriver om aldersgrenser og PEGI.

Involvering (ca. 1 min)

50 % av foreldre sier de ikke er interessert i barnas dataspilling. Denne filmen prøver å synliggjøre hvordan vi foreldre kanskje skiller på interesse for ulike typer hobbyer. Og gaming er den hobbyen foreldere minst er engasjert i.

Bestille foredrag om gaming til barneskolen?

Foredraget er for alle foreldre med barn i barneskolen som spiller dataspill, men også nyttig for lærere og andre som jobber med barn.

Nå kan du samle foreldre og bli mer trygg på hvordan sette gode rammer rundt barnas spilling. Dataspill er til stor glede for mange barn og unge, men den kan også være en kilde til konflikt og bekymring i mange hjem. På temakvelden får foreldre gode tips for å lettere håndtere mulig bekymring.

Tema i foredraget:

 • Hva er positivt med dataspill og hva kan være utfordrende?
 • Smarte valg og gode rammer for barn som gamer.
 • Tips og praktiske råd for å engasjere deg i barnas spilling.
 • Mulighet for dialog og spørsmål.

3 av 4 barn spiller, ifølge Medietilsynets undersøkelser (Barn og Medier, 2022). Samtidig kjenner omtrent halvparten av foreldre på en bekymring omkring barnas spilling (Ipsos/Blå Kors, 2021). Foreldre kan bekymre seg for tidsbruk, uegna innhold eller til og med spillavhengighet.


Øvelse gir mestring – også i gaming (film på 30 sekunder)

Mange foreldre kan sikkert oppleve at ungdommenes dataspilling kan være bortkastet tid. Med denne filmen prøver vi å utfordre oppfatningen om at dataspill er bare tull og tøys, og filmen er ment til å brukes som en samtalestarter rundt hva man kan lære av å spille dataspill.

For å bli en god gitarist må man øve mye. Det gjelder også i dataspill.

Diskuter følgende spørsmål:

TIPS: Ved å vise interesse for spillet og en forståelse for hvorfor ungdommen liker å spille dataspill, vil sannsynligheten for at de forteller om dårlige opplevelser i spillet øke. Du skaper dermed et klima for samtale, og det vil føles enklere for dem å åpne seg om temaer de ellers ikke vil vært komfortable med å snakke om.

Diskusjonsspørsmål 1: Hva kan man lære av å spille mye dataspill? Kan det sammenlignes med å bruke mye tid på andre aktiviteter?

Diskusjonsspørsmål 2: Har du opplevd at det har oppstått konflikt i familien fordi man har ulike meninger om gaming er bortkastet tid eller ei? I så fall – hvordan har dere løst konflikten?

Diskusjonsspørsmål 3: Reagerer du annerledes dersom barnet ditt bruker mye tid på en annen aktivitet enn på dataspilling? Kan man sammenligne dataspilling med gitarspilling?

Skap minnerike øyeblikk (film på 30 sekunder)

Minnerike øyeblikk med barna er lettere tilgjengelige enn vi tror. Ofte tenker vi at slike øyeblikk krever ekstra innsats, planlegging, tid og penger. Men noen ganger trenger du ikke å gå lenger enn til sofaen. Denne filmen kan brukes til å skape samtaler om engasjement rundt barnas dataspilling.

Diskuter følgende spørsmål

TIPS: Vi foreldre er flinke til å følge opp barna våre på forballtreningen, men når det kommer til dataspilling er det kun 1 av 2 foreldre som viser interesse for det. Vær til stede også i barnas digitale hverdag. Vær nysgjerrig. Ha det gøy. Still barna åpne spørsmål, som: «Når har du det bra?», «Når kjenner du deg sterk?» og «Hva er det fineste du har gjort denne uken?»

Diskusjonsspørsmål 1: Hva slags dataspill liker barnet ditt å spille? Snakker dere sammen om hva spillene går ut på?

Diskusjonsspørsmål 2: Hvordan engasjerer du deg i barnas dataspilling?

Diskusjonsspørsmål 3: Hvor mye er det greit å spille dataspill? Er tid et riktig barometer å bruke for å kunne si noe om spillingen er «fornuftig» eller «bortkastet tid»?

Bruk quiz for å engasjere

Bruk gjerne Kahooten vår for å sette igang samtale på foreldremøtet. Denne inneholder morsomme spørsmål og fakta om gaming som vekker nysgjerrighet og engasjerer. Sett gjerne av litt tid til refleksjon i grupper i etterkant av quizen.

Vil du ta quizen selv først? Klikk her og se om du klarer å havne på pallen!

Diskuter dilemma og aktuelle spørsmål

Snakkekort for ungdom er en kortstokk med spørsmål og dilemma om tema som opptar ungdom, inkludert gaming og sosiale medier. Disse egner seg også godt til bruk på foreldremøtet, gjerne med samtale i små grupper eller to og to. Bestill kortene gratis her.

Bruk fakta og innsikt

Ifølge tall fra Medietilsynets undersøkelse fra 2020 spiller 86 % av 9 – 18-åringene dataspill. Tematikken og foreldres bekymringer for hvordan håndtere barnas dataspilling starter allerede i barneskolealder, og mange foreldre ønsker mer kunnskap og verktøy om gaming. Finn fakta og innsikt på våre temasider:

Sjekk også ut våre filmer og ressurser til bruk i foreldremøte om gaming på barneskolen

Foredrag om gaming på din ungdomsskole?

Blå Kors har i samarbeid med Barnevakten utviklet et nytt foredrag for foreldre som ønsker verktøy til å få til bedre samtaler og hindre konflikt i hjemmet grunnet dataspilling. Målgruppen er alle foreldre med barn på ungdomsskolen som spiller dataspill, men også nyttig for lærere og andre som jobber med barn.

I dette foredraget får du nyttig kunnskap og praktiske råd slik at du får verktøy til å engasjere deg i ungdommens spilling. Vi deler også fakta og tall om unge og gaming, og vi legger opp til dialog og spørsmål-svar.

Temakvelden Gaming til bekymring og begeistring kan bestilles både fysisk og digitalt.

Gamingfordrag tilpasset ungdomsskolen

For barneskolen

Foredraget Hjelp – barnet mitt gamer! er utviklet i samarbeid mellom Barnevakten og Blå Kors. Målgruppen er alle foreldre i barneskolen med barn som spiller dataspill, men er også nyttig for lærere og andre som jobber med barn.

Temakveld om gaming til barneskolen?

Spørsmål?

Ta kontakt med oss!

Bilde av Hanne Backe-Hansen, rådgiver i Blå Kors

Hanne Backe-Hansen

Rådgiver Forebygging
+47 950 74 452

Relaterte ressurser: