Glede over revidert nasjonalbudsjett

Tirsdag 12. mai la regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen foreslår 53 millioner til frivillige organisasjoners arbeid rettet mot ferie og fritidsaktiviteter.

Det betyr en økning i tilskudd til Blå Kors barnas stasjon og Blå Kors ferier. I tillegg ser det ut til at tilskuddene til det gatenære arbeidet og Blå Kors steg for steg blir opprettholdt på samme nivå.

Vi uttrykker glede over at regjeringen gir et ekstra tilskudd til aktivitetstilbud for sårbare barn og unge, som har det særlig tøft som følge av koronasituasjonen. Økningen i tilskudd til Blå Kors barnas stasjon og Blå Kors Ferie er derfor kjærkomment.

Reduserte ventelister

Markeds- og kommunikasjonssjef i Blå Kors, Katrin Solbakken.

– Med disse ekstramidlene håper vi at ventelisten til vårt ferietilbud kan reduseres, og at enda flere barn kan få en unik ferieopplevelse i trygge rammer sammen med sine foreldre og foresatte.

– Blå Kors vil gi et bredt og godt ferieinnhold innenfor en svært beskjeden kostnadsramme for deltakerne. I tillegg er vi veldig glade for mer midler til Blå Kors barnas stasjon, sier Katrin Solbakken, markeds- og kommunikasjonssjef i Blå Kors.

Blå Kors var opprinnelig forespeilet kutt i tilskudd fra Helsedirektoratet på nesten 30 prosent til det gatenære arbeidet og til ettervernstilbudet Blå Kors steg for steg. Nå ser det ut til at Blå Kors får opprettholdt sine tilskudd for 2020. Gjennom revidert nasjonalbudsjett tar regjeringen grep og vil sikre en reversering.

– Betyr mye

– Dette var en hyggelig overraskelse som betyr enormt mye for dem som trenger det. Vi har en klar forventning om at akkurat dette blir stående når revidert nasjonalbudsjett blir vedtatt i Stortinget 15. juni. Da kan vi fortsette med samme tempo i aktivitetstilbudet til våre deltagere og brukere, sier Solbakken.

Samtidig skuffet

Blå Kors er imidlertid skuffet og bekymret over konsekvensene av at regjeringen tar ut 40 millioner kroner fra det kommunale rusarbeidet. Dette er midler som skulle brukes til å følge opp innsatsområdene i opptrappingsplanen for rusfeltet.