Nye tall fra Ipsos viser viktigheten med at voksne bidrar til å inkludere

russetid inkludering

Stadig vekk hører vi om russ som opplever å bli utestengt fra både feiringer, grupper, busser og arenaer der russ samles. De blir stående alene, i en tid hvor felleskapet har alt å si. Mange gruer seg til russetiden, fordi de er bekymret for om de blir inkludert eller ikke.

En helt fersk undersøkelse utført av Ipsos på vegne av Blå Kors, viser at 1 av 4 unge mellom 16-19 år opplever eller har opplevd usikkerhet om hvorvidt de får bli med i russegruppe eller ikke. 16 % sier de har opplevd å bli stående utenfor i russefeiringen, og 1 av 4 ungdommer vet ikke hvordan de kan inkludere venner/klassekamerater som står utenfor. 

Å bli stående utenfor felleskapet, er noe av det vanskeligste som finnes, og vi må bli flinkere til å inkludere alle

Hanne Backe-Hansen i Blå Kors

Forberedelsene til russetiden starter ofte allerede det første året på videregående, og det å gå rundt å være bekymret for om man blir inkludert eller ikke, er derfor et stresselement for mange over lang tid, sier rådgiver Hanne Backe-Hansen i Blå Kors.

Kjøpepress  bidrar til utenforskap

Undersøkelsen viser også at 4 av 10 opplever et press på at man skal bruke mye penger på russeklær og annet utstyr i forbindelse med russetiden. 

Sterke kommersielle krefter er med på å skape kjøpepress, noe som igjen bidrar til utenforskap, sier Backe-Hansen.   

Resultater fra undersøkelsen

  • 1 av 4 mellom 16 – 19 år opplever, eller har opplevd, usikkerhet om hvorvidt de får bli med i russegruppe eller ei.
  • 16 % har opplevd å bli stående utenfor i russefeiringen.
  • 1 av 4 ungdommer sier at de ikke vet hvordan de kan inkludere venner og/eller klassekamerater som står utenfor.
  • 40 % av jentene svarer at de kjenner noen som har blitt holdt utenfor (24 % av guttene forteller det samme).
  • 4 av 10 at de opplever et press på at man skal bruke mye penger på russeklær og annet utstyr i forbindelse med russetiden.

Inkluderende tiltak 

Leder for forebygging i Blå Kors, Camilla Lunde, mener at vi som står rundt må ta ansvar for å hjelpe russen slik at alle blir inkludert.

– Foreldre må engasjere seg i barnas sosiale hverdag og være gode rollemodeller fra tidlig av.

Leder for forebygging i Blå Kors, Camilla Lunde

Lærere må snakke om elevene om inkludering, og dette må starte allerede på barneskolen. Vi trenger også å få til et samarbeid med kommunene. De må ta ansvar for at russen har et sted å være, og vi må lage felles arrangementer og arenaer i samarbeid med russen, skolen, foreldre og andre samarbeidspartnere. På denne måten kan vi få til en verdig og inkluderende feiring av tretten års skolegang for alle, sier Lunde.  

Blå Kors sitt forebyggende arbeid mot barn og unge

Blå Kors har stort fokus på forebygging mot barn og unge.  Vi jobber for å forebygge utenforskap, alkohol- og narkotikaproblemer, samt spillavhengighet.  Vi har tidlig innsats, mot hjem, skole og nærmiljø, og ønsker å styrke beskyttelsesfaktorer, livsmestring og psykisk helse. 

Innholdet har også blitt publisert i Vårt Land: «Å bli stående utenfor er noe av det vondeste som finnes»

header