Sigma Nord skifter navn etter overdragelse til Blå Kors

Navnskifte og nytt nettsted

Like før jul i fjor ble det klart at Blå Kors overtar Nord-Norges største private rusbehandlingsinstitusjon. Nå er overdragelsen fullført. Samtidig skifter institusjonen navn til Blå Kors klinikk rus og avhengighet, Tjeldsund.

– I forbindelse med overtakelsen som nå skjer er vi opptatt av å ivareta pasientene, deres pårørende og de ansatte på best mulig måte. Tilbudene som pasientene i dag mottar, videreføres, bekrefter divisjonsdirektør Anita Ellefsen for Blå Kors.  

Viktig bidragsyter  

Anita Ellefsen

Overtakelsen skjedde formelt fredag 6. mai 2022. Blå Kors klinikk rus og avhengighet, Tjeldsund blir dermed Blå Kors sin åttende behandlingsinstitusjon.  

– Vi er veldig glade for denne utvidelsen av vårt behandlingstilbud. Klinikken skal fortsatt være en viktig bidragsyter innenfor et viktig folkehelseområde i Nord-Norge, sier Ellefsen.  

Fra før av driver Blå Kors behandlingsinstitusjoner i Oslo, Trondheim, Haugesund, Eina, Skien og i Vennesla.  
   

Sliter du eller noen du kjenner med alkohol og rus? Blå Kors har behandlingstilbud flere steder i landet.

Ekstra tyngde 

Blå Kors skal etter overtakelsen videreføre 12-trinnsmodellen, som ligger til grunn for dagens behandlingstilbud.  


 – 12-trinnsmodellen brukes ikke i Blå Kors i dag. Det er en annen faglig tilnærming som vil gi oss økt kunnskap og læring. Samtidig skal vi jobbe aktivt for å sikre at kompetansen overføres mellom de ulike klinikkene våre.

– Det skal komme pasienter og pårørende til gode, gjennom et best mulig behandlingstilbud, sier Anita Ellefsen.  

Om 12-trinnsmodellen

12-trinnsmodellen, også er kjent som Minnesotamodellen, er basert på Anonyme alkoholikere (AA) sin basale filosofi som integreres med biomedisinsk og psykososiale forståelse av rusavhengighet.

I tillegg til sosiale psykiske og helsemessige forhold trekkes den åndelige dimensjon inn med bevisstgjøring av egne verdier, normer og livstro, uavhengig av livssyn. Behandling foregår ofte i grupper, men også individuelt.

Behandlingsprogrammene er strukturerte, intensive og kortvarige. Etter utredning og behandlingsplan, vil pasienten følge 2 behandlingslinjer: En fastlagt utfra det faste terapitilbud, den andre individuelt foreskrevet ut fra den enkeltes behov.  

Rusterapeuter med egenerfaring arbeider sammen med helsepersonell.   

Siden det dreier seg om en kronisk sykdom, er det behov for behandling og støtte over lang tid. Deltakelse i etterbehandling og selvhjelpsgrupper anses nødvendig.  

Blå Kors er landets største ideelle aktør innen rus- og avhengighetsbehandling. Gjennom ulike virksomheter møter organisasjonen hver dag mennesker som har ulike utfordringer knyttet til blant annet rus og psykisk helse. 

– At Blå Kors, som en landsdekkende aktør nå har tatt over, vil gi ekstra tyngde. Nå ser vi frem til å styrke det faglige tilbudet vårt ytterligere, avslutter Ellefsen.

Om Blå Kors klinikk rus og avhengighet, Tjeldsund:

Klinikken er lokalisert 15 minutter utenfor Evenes flyplass, i Troms. Virksomheten ble etablert i 1996, og siden 2004 har de hatt rammeavtale med Helse Nord. I perioden 2017-2021 hadde klinikken avtale med Helse Nord om 37 rusbehandlingsplasser og den blir i all hovedsak videreført for 6 nye år til 2027.

I 2019 ble klinikken godkjent som leverandør under ordningen Fritt Behandlingsvalg med totalt 18 plasser (avgiftning og døgn). Det betyr at det i dag er kontraktsfestet 55 plasser. 

Antall ansatte er 50 årsverk som utgjør ca 60 ansatte. Det er Arild Holdø, Arne E. Johansen og Leif Edgar Sivertsen som er grunnleggerne bak det som var Sigma Nord og som nå har solgt virksomheten til Blå Kors.