Behandling i naturskjønne omgivelser

Vi er en klinikk som behandler avhengighetslidelser, og behandler ut ifra 12-trinnsmodellen.

Forside

Sigma Nord har endret navn til Blå Kors klinikk for rus og avhengighet, Tjeldsund, og eies i dag av Blå Kors. All drift foregår som normalt.

Les mer fra Blå Kors

Innsikt om rus og avhengighet