Alkohol- og rusbehandling

De fysiske, psykiske og sosiale konsekvensene av rusmisbruk kan bli svært alvorlige. Blå Kors har behandlingstilbud flere steder i landet. Vi er en del av tverrfaglig spesialisert behandling.

Våre tilbud

Les mer om alkohol- og rusbehandling