Alkohol- og rusbehandling

Alkohol- og andre rusproblemer rammer mennesker i alle aldre og fra alle samfunnslag. I Blå Kors har vi lang erfaring med behandling og andre hjelpetiltak. Du finner våre behandlingssentre flere steder i landet.

Våre tilbud

Les mer om alkohol- og rusbehandling