Alkohol- og rusbehandling

De fysiske, psykiske og sosiale konsekvensene av rusavhengighet kan bli svært alvorlige. Blå Kors har spesialisert behandlingstilbud flere steder i landet.

Våre tilbud

Les mer om alkohol- og rusbehandling