Nyskapende arbeid med unge

Blå Kors vil bidra til å bygge trygge og gode oppvekstmiljø for barn og unge. I høst arrangerte vi to konferanser for å gi inspirasjon og verktøy til å utvikle nyskapende og diakonalt arbeid med barn og unge.

Tenke nytt og sammen for å møte unges behov

Flere hundre mennesker over hele landet fulgte konferansen, som ble arrangert i samarbeid med kirker i Trøndelag. Er det noe du gikk glipp av? Her ser du tidskoder for de ulike innslagene:

  • Program før pause:

    10.00: Velkommen 13.04: Musikkinnslag 27.55: Hvorfor samskape for å møte unges behov? Dialog med ordfører i Trondheim Kommune; biskop i Nidaros Bispedømme; leder i Nidaros ungdomsråd 46.55: Stein-saks-papir: innovativ metodikk for å møte unges behov – Ingvild Dahl, Trondheim Kommune
  • Program etter pause:

    1.21.41: Derfor trenger unge at du bryr deg – Blå Kors Chatsenter i Kristiansand 1.36.37 Hvordan fange opp ungdommer som faller utenfor? – Arne Christian Rokseth, tidligere leder i Salem menighet i Trondheim, Even Ytterhus, SLT-koordinator i Trondheim kommune 1.48.44: U-kirke: samskaping i praksis – Katri Sundvall-Falck, prosjektleder U-kirke og Tonje Braa, kulturenheten i Trondheim kommune 2.03.30: Musikkinnslag

Nyttige lenker og presentasjoner

Her finner du powerpointpresentasjoner og nyttige lenker fra konferansen 19. november.

Ingvild Dahl, er holdt foredrag om Stein, Saks, Papir, en innovativ strategi for sterke barnefellesskap. Her kan du lære mer om ekspertutvalg – vanlige folk som bryr seg og se flere gode lokale eksempler og nyttige ressurser i biblioteket.

Dame smiler med blå bakgrunn

Benedicte Frøystad Jonassen fra Blå Kors Chatsenter intervjuet ungdommer om hvordan voksne kan vise at de bryr seg.

Du kan også hjelpe ved å gjøre SnakkOmMobbing.no og SnakkOmPsyken.no bedre kjent. Du kan for eksempel skrive ut og henge opp denne plakaten på synlige steder.

Katri Sundvall-Falck og Tonje Braa fortalte om samskapingsprosjektet mellom kirken og kommunen med arbeidstittel U-kirke. Du kan også lese mer om deres Snapchat-konto her.

Parallellseminar: Nyskapende diakonalt arbeid blant unge

Diakon Pål Arne Winsnes ledet seminar om nyskapende diakonalt arbeid med barn og unge. Her fikk vi blant annet høre om Mandagspizza for ungdom, Tweensarbeid i samarbeid mellom Frikirken i Trondheim og Tiller menighet, samt det forebyggende tiltaket 22B.

I dette seminaret på 30 minutter får du flere gode eksempler på lokalt diakonalt arbeid med barn og unge.

I tillegg fikk vi høre fra flere ansatte fra Den norske i Stjørdal, Solveig Frafjord Whitcomb (menighetspedagog), Oddbjørn Eide (kirkeverge) og Jon Henrik Guldbrandsen (prost), i tillegg til barne- og ungdomsdiakon i Trondheim, Hanne Moxness.

Parallellseminar: Verktøy for samskaping

Lars Ueland Kobro fra Universtitet i Sørøst-Norge holdt seminaret om verktøy for samskaping. Han er redaktør for en Håndbok i samskaping, utviklet i samarbeid med KS (Kommunesektorens organisasjon). Her ser du hans powerpointpresentasjon.

Seminaret åpner med en presentasjon på ca 30 min, etterfulgt av diskusjon og samtale.

Gikk du glipp av konferansen om ungdomsarbeid tidligere i høst?

Flere hundre deltakere fulgte konferansen Nyskapende ungdomsarbeid 21. oktober. Her fikk vi blant annet et foredrag om å skape innovasjonskultur, historier og råd fra en som har vokst opp i et hjem med rus, og tips til bruk av den nye ressursen Blå Kors Snakkekort. Ta en kikk du også!

0.42: Velkommen 4.14:Hvordan skaper vi en innovasjonskultur? 21.13: BaseCamp: nyskapende samarbeid i praksis 30.24: Se de usynlige ungdommene 52.40: Kulturinnslag fra St. Jakob kirken i Bergen 58.46: Snakkekort som metode 1.13.08: Nyskapende møteplasser for ungdom 1.27.55: Diakonalt ungdomsarbeid: tips og råd til menigheter 1.44.28: Takk for i dag.

Her finner du powerpointpresentasjoner og nyttige lenker.

Lars Kobro, leder ved Senter for sosial innovasjon og entreprenørskap holdt foredraget Hvordan skape kultur for innovasjon? Syv sprang mot en mer innovativ virksomhet. Les også 31 tips til ledere som vil skape en innovasjonskultur.

Ole Tobias Mehn-Andersen, brukerrådet til Blå Kors Kompasset, et landsdekkende gratis tilbud til unge som har vokst opp i et hjem med alkohol- eller andre rusproblemer.

Du kan bidra ved å henge opp plakat om samtaletilbud der unge ferdes for å gjøre dette tilbudet mer kjent.

Er du bekymret for et barn eller ungdom? Her får du 5 gode råd.

Hiwot Hailu, leder ved KFUK-KFUM Forandringshuset Haugesund, fortalte om hvordan de bruker “troverdige ambassadører” for å rekruttere mer mangfoldig.

Dårlig økonomi kan også være et hinder. Bruk dialogverktøyet ALLEmed for å gi flere barn og unge mulighet til å delta i fritidsaktivitet.

  • Ingeborg Ørjasæter fortalte om den rykende ferske ressursen Blå Kors Snakkekort, en kortstokk med spørsmål og dilemma om aktuelle tema i ungdommers liv: alkohol, rus, sosiale medier, gaming, mobbing og seksualitet.
  • Jon Andreas Tjentland er ungdomsdiakon og daglig leder for BaseCamp Sotra.
  • Lars Ivar Brattsberg driver youtubekanalen Gamingpresten. Han oppfordrer menigheter til å arrangere LAN (det vil si, å invitere til at spillere møtes for å spille sammen på et lokalt nettverk). Se også Blå Kors sin temaside Gaming – til bekymring og begeistring
  • Anne Margrethe Ree Sunde ved U-kirke Stavanger og Astrid Mong Gard ved Fredheim Arena gav tips og grep til diakonalt menighetsarbeid med ungdommer og unge voksne.

Bakgrunn for konferansene

Den første konferansen om nyskapende barne- og ungdomsarbeid, kalt «diakonalt entreprenørskap», ble holdt i Drammen i 2019.

Se video på 2 minutter med glimt fra konferansen Diakonalt Entreprenørskap i Drammen, januar 2019.

Kirker og kristne organisasjoner over hele landet spiller en viktig rolle for å bygge trygge og gode oppvekstmiljø for barn og unge. Det er likevel stort unyttet potensiale, og mange strever med å nå bredt ut med tilbudene og å bygge relasjoner over tid.

Blå Kors, som paraplyorganisasjon for rundt 20 kirkesamfunn og organisasjoner, vil arrangere konferanser og utvikle ressurser med praktisk hjelp til å fornye og starte lokalt diakonalt arbeid med unge. Eksempelvis deler vi verktøy for medvirkning og «samskaping» med andre aktører.

Prosjektet er initiert av Blå Kors og arrangeres i samarbeid med brede lag av kirke-Norge, med Norges Kristne Råd, Kirkerådet/ Den norske Kirke, KFUK-KFUM , KA – Arbeidsgiverorganisajon for kirkelige virksomheter og Metodistkirken i Norge som samarbeidspartnere.

Spørsmål? Ta kontakt med oss!