Nyskapende arbeid med unge

Bli med på oppfølgerkonferansen

Her går vi mer i dybden på hvordan man kan tenke nytt og tenke sammen for å møte barn og unges behov. Bli kjent med “samskaping” som metode og få tips og inspirasjon.

.st0{fill:#086FB6;} .st1{fill:#0D76BC;}
19. november: Nyskapende samarbeid – i samarbeid med kirker i Trøndelag

Var du med på konferansen Nyskapende ungdomsarbeid?

Her finner du powerpointpresentasjoner og nyttige lenker.

Lars Kobro, leder ved Senter for sosial innovasjon og entreprenørskap holdt foredraget Hvordan skape kultur for innovasjon? Syv sprang mot en mer innovativ virksomhet.

Les også 31 tips til ledere som vil skape en innovasjonskultur.

Ole Tobias Mehn-Andersen, brukerrådet til Blå Kors Kompasset, et landsdekkende gratis tilbud til unge som har vokst opp i et hjem med alkohol- eller andre rusproblemer.

Du kan bidra ved å henge opp plakat om samtaletilbud der unge ferdes for å gjøre dette tilbudet mer kjent.

Er du bekymret for et barn eller ungdom? Her får du 5 gode råd.

Hiwot Hailu, leder ved KFUK-KFUM Forandringshuset Haugesund, fortalte om hvordan de bruker “troverdige ambassadører” for å rekruttere mer mangfoldig.

Dårlig økonomi kan også være et hinder. Bruk dialogverktøyet ALLEmed for å diskutere hvordan dere kan gi flere barn og unge mulighet til å delta i fritidsaktivitet.

  • Ingeborg Ørjasæter fortalte om den rykende ferske ressursen Blå Kors Snakkekort, en kortstokk med spørsmål og dilemma om aktuelle tema i ungdommers liv: alkohol, rus, sosiale medier, gaming, mobbing og seksualitet.
  • Jon Andreas Tjentland er ungdomsdiakon og daglig leder for BaseCamp Sotra.
  • Lars Ivar Brattsberg driver youtubekanalen Gamingpresten. Han oppfordrer menigheter til å arrangere LAN (det vil si, å invitere til at spillere møtes for å spille sammen på et lokalt nettverk). Se også Blå Kors sin temaside Gaming – til bekymring og begeistring
  • Anne Margrethe Ree Sunde ved U-kirke Stavanger og Astrid Mong Gard ved Freheim Arena gav tips og grep til diakonalt menighetsarbeid med ungdommer og unge voksne.
.st0{fill:#086FB6;} .st1{fill:#0D76BC;}

Bakgrunn for konferansene

Den første konferansen om nyskapende barne- og ungdomsarbeid, kalt «diakonalt entreprenørskap», ble holdt i Drammen i 2019.

Se video på 2 minutter med glimt fra konferansen Diakonalt Entreprenørskap i Drammen, januar 2019.

Kirker og kristne organisasjoner over hele landet spiller en viktig rolle for å bygge trygge og gode oppvekstmiljø for barn og unge. Det er likevel stort unyttet potensiale, og mange strever med å nå bredt ut med tilbudene og å bygge relasjoner over tid.

Blå Kors, som paraplyorganisasjon for rundt 20 kirkesamfunn og organisasjoner, vil arrangere konferanser og utvikle ressurser med praktisk hjelp til å fornye og starte lokalt diakonalt arbeid med unge. Eksempelvis deler vi verktøy for medvirkning og «samskaping» med andre aktører.

Prosjektet er initiert av Blå Kors og arrangeres i samarbeid med brede lag av kirke-Norge, med Norges Kristne Råd, Kirkerådet/ Den norske Kirke, KFUK-KFUM , KA – Arbeidsgiverorganisajon for kirkelige virksomheter og Metodistkirken i Norge som samarbeidspartnere.

Spørsmål? Ta kontakt med oss!