Nyskaping med hjerte for barn og unge

Bli med på konferanse!

Blå Kors vil utruste menigheter og lokalsamfunn til å bygge tryggere og bedre oppvekstmiljø. Gjennom konferanser og digitale ressurser vil vi inspirere til nyskaping og bedre samarbeid lokalt for å møte barn og unges behov.Få inspirasjon, verktøy og ideer til å fornye diakonalt arbeid med barn og unge! Gjennom samskaping og sosialt entreprenørskap vil vi bidra til å skape tryggere og bedre oppvekstmiljø.

På grunn av koronasituasjonen vil det bli endringer i de planlagte konferansene. Vi kommer med oppdatert informasjon om planene for høsten snart. I mellomtiden er det bare å trykke “like” på en av arrangementene nedenfor for å holde seg oppdatert!

.cls-1{fill:#086fb6;}facebook
Onsdag 21. oktober 2020 på IMI Forum i Stavanger
.cls-1{fill:#086fb6;}facebook
Torsdag 19. november 2020 på Kimen Kulturhus i Stjørdal

Bakgrunn for konferansene

Den første konferansen om “diakonalt entreprenørskap” ble holdt i Drammen i 2019. Gjennom kreativ metodikk og varierte innslag fikk deltakerne innblikk i gode lokale eksempler og ikke minst inspirasjon til “samskaping” og andre innovative former for samhandling mellom lokale aktører. Se presentasjonene fra konferansen her, og få en smakebit ved å klikke på videoen nedenfor.

Se video på to minutter med glimt fra konferansen Diakonalt Entreprenørskap i Drammen, januar 2019.

Sivilt samfunn og frivillige organisasjoner spiller en helt avgjørende rolle for et velfungerende og inkluderende samfunn med små forskjeller. Gode oppvekstmiljø er en viktig beskyttelsesfaktor for unge. Lokalmenigheter og kristent organisasjonsarbeid rundt om i landet spiller en stor rolle for gode lokalsamfunn. Det er et økende behov for flere robuste og trygge miljøer for barn og unge. Stadig flere i kirkelige sammenhenger ser at de har et oppdrag og en rolle i dette, men ønsker hjelp til hvordan de kan sette i gang. Blå Kors som en diakonal paraplyorganisasjon for 20 kristne organisasjoner og kirkesamfunn vil ha en rolle som tilrettelegger for slikt lokalt arbeid, og har derfor tatt initiativ til prosjektet “diakonalt entreprenørskap”.

Blå Kors vil utruste og oppfordre kirkene til å ta i bruk ideer og metoder fra sosialt entreprenørskap for å fornye diakonalt arbeid. Dette kaller vi diakonalt entreprenørskap.

Dette handler om:

– å utvikle og ta i bruk nye løsninger på samfunnsutfordringer

– å etablere nye samarbeid og nettverk på tvers av fagfelt og på tvers av ideell/frivillig, offentlig og privat sektor.

Dette kan ta mange ulike former, og i konferansene vil vi særlig vise frem muligheter for “samskaping” med kommune og andre aktører i lokalsamfunnet for å bygge tryggere og bedre oppvekstmiljø.

Forankring og samarbeid

Prosjektet er initiert av Blå Kors og arrangeres i samarbeid med Norges Kristne RådKirkerådet/ Den norske KirkeKFUK-KFUM og Metodistkirken i Norge. I de regionale konferansene samarbeider vi også med flere aktører.

En viktig inspirasjonskilde for prosjektet er Hela Människan, en av Blå Kors sine søsterorganisasjoner i Sverige, som i flere år har jobbet med et eget prosjekt om Kyrkligt Entreprenörskap, der de oppmuntrer og støtter menigheter som vil starte nytt arbeid.